ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.2.4. Verwijzingen naar wijzigingen van een handeling

In het Publicatieblad verwijzen voetnoten niet naar de laatste wijziging van een handeling, maar naar de vindplaats in het Publicatieblad van een handeling in zijn oorspronkelijke versie. Handelingen waarnaar in de in het Publicatieblad bekengemaakte teksten wordt verwezen, zijn handelingen zoals die momenteel van kracht zijn. De vermeldingen “laatstelijk gewijzigd bij”, “gerectificeerd bij” en “ingetrokken bij” worden niet meer gebruikt.

Het kan echter gebeuren dat een auteur naar een bepaalde tekst en zijn inhoud op een bepaalde datum wil verwijzen of de nadruk op een specifieke wijziging wil leggen. In dat geval wordt de wijziging, als deze voor de eerste keer wordt genoemd, in de tekst in de korte vorm aangehaald en door een voetnoot gevolgd (dit is een “statische verwijzing”):

(6)
Bijlage III B bij Verordening (EG) nr. 517/94, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1398/2007 van de Commissie (5), was zonder […]

[…]

(5)
Verordening (EG) nr. 1398/2007 van de Commissie van 28 november 2007 tot wijziging van de bijlagen II, III B en VI bij Verordening (EG) nr. 517/94 van de Raad betreffende een gemeenschappelijke regeling voor de invoer van textielproducten uit bepaalde derde landen, die niet vallen onder bilaterale overeenkomsten, protocollen of andere regelingen, noch onder een andere, bijzondere, communautaire regeling (PB L 311 van 29.11.2007, blz. 5).
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina