ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.1. Verwijzingen naar het Publicatieblad

Er kan op de volgende drie manieren naar het Publicatieblad worden verwezen:

Lange vorm

De lange vorm is: Publicatieblad van de Europese Unie (cursief).

Deze wordt gebruikt:

a)
in de tekst:
Twee leden van de bezwaarcommissie en twee vervangers worden na een in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakte oproep tot het indienen van blijken van belangstelling en na raadpleging van de raad van toezichthouders uit een door de Commissie voorgestelde lijst benoemd door de raad van bestuur van de Autoriteit.
b)
in het artikel inzake de inwerkingtreding van een handeling:
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
c)
in rectificaties, bij de verwijzing naar het desbetreffende Publicatieblad (zie ook Verkorte vorm).
NB:
Bij de verwijzing naar vóór 1 februari 2003 gepubliceerde nummers wordt de oude titel Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gebruikt.

Korte vorm

De korte vorm is: Publicatieblad (niet cursief).

Deze wordt gebruikt:

a)
in de volgende voetnoten:
(1) Zie bladzijde … van dit Publicatieblad.
(1) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
b)
in minder formele teksten.

Verkorte vorm

De verkorte vorm is: PB L, PB L … I, PB C, PB C … A, PB C … E (uitgave op 1 april 2014 stopgezet), PB C … I.

Deze wordt gebruikt:

a)
in voetnoten die verwijzen naar nummers van Publicatiebladen:
(1) PB L 222 van 20.8.2008, blz. 1.
(1) PB C 48 A van 24.2.2005, blz. 1.
b)
in tabellen:
PB L 345 van 23.12.2009, blz. 18
c)
bij rectificaties; de verkorte vorm wordt tussen haakjes vermeld in de inhoudsopgave op de omslag (zie ook onder Lange vorm).
NB:

De nummering van Publicatiebladen is in de loop der tijd, door het invoeren van nieuwe series, herhaaldelijk gewijzigd:

vóór 1 juli 1967: doorlopende paginering gevolgd door de laatste twee cijfers van het jaartal:
PB 106 van 30.10.1962, blz. 2553/62
vanaf 1 juli 1967: elk Publicatieblad begint met bladzijde 1:
PB 174 van 31.7.1967, blz. 1
vanaf 1 januari 1968: de L- en C-serie worden ingevoerd:
PB L 32 van 6.2.1968, blz. 6
PB C 1 van 12.1.1968, blz. 1
vanaf 1 januari 1978: de S-serie wordt ingevoerd:
PB S 1 van 7.1.1978, blz. 1
vanaf 1 januari 1991: de serie C … A wordt ingevoerd:
PB C 291 A van 8.11.1991, blz. 1
vanaf 31 augustus 1999: de elektronische serie C … E wordt ingevoerd (uitgave op 1 april 2014 stopgezet):
PB C 247 E van 31.8.1999, blz. 28
vanaf 1 januari 2016: de L … I- en C … I-serie worden ingevoerd:
PB L 11 I van 16.1.2016, blz. 1
PB C 15 I van 16.1.2016, blz. 1
Laatste bijwerking: 1.8.2018
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina