ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

2.7. Onderverdelingen in de handelingen

Benaming van de bestanddelen Aanduiding van de bestanddelen Aanhaling in de tekst
Handelingen
Preambule (1)
Aanhaling (1)   (in) de eerste aanhaling
Overweging, zonder nummering (1) (wanneer er slechts één overweging is)   (in) de overweging (2)
Overweging, met nummering (1) (1), (2), (3) (in) overweging 1, (in) de overwegingen 1 en 2 (2)
Dispositief (3)
Artikel (3) Enig artikel
Artikel 1, Artikel 2
(in het) enig(e) artikel
(in) artikel 1, artikel 2
Lid (3) 1., 2. (in) lid 1, 2
(en niet eerste lid, tweede lid)
Alinea (4)   (in de) eerste, tweede, …, laatste alinea
(en niet alinea 1, alinea 2 …)
(artikel 1, lid 1,) tweede alinea (en niet alinea 2)
Punt (3) a), b)
i), ii)
1., 2.
(in) punt a), b)
(in) punt 1, 2
(in) punt i), ii)
punt a), i), punt b), i)
(en niet punt a), punt i))
(artikel 1, lid 1, eerste alinea,) punt a), i) 1)

(en niet […] punt a), punt i), punt 1))
Streepje (5) (in het) eerste, tweede, …, laatste streepje
(artikel 1, lid 1, eerste alinea, punt a), i), 1),) eerste streepje
Bijlage
  Bijlage
Bijlage I, II ( of A, B)
(in) de bijlage
(in) bijlage I, II (A, B)
Aanhangsel
  Aanhangsel
Aanhangsel 1, 2
(in) het aanhangsel
(in) aanhangsel 1, 2
(van de bijlage)
Andere onderverdelingen
Deel Deel I, II
(of eerste deel, tweede deel)
(in) deel I, II
(of (in) het eerste deel, tweede deel)
Titel Titel I, II (in) titel I, II
(deel I,) titel I
Hoofdstuk Hoofdstuk I, II (of hoofdstuk 1, 2)
(en niet eerste hoofdstuk)
(in) hoofdstuk I, II (of hoofdstuk 1, 2)
(deel I, titel I,) hoofdstuk I
Afdeling Afdeling 1, 2
(en niet eerste afdeling)
(in) afdeling 1, 2
(deel I, titel I, hoofdstuk I,) afdeling 1
Punt (6) I, II (of A, B of 1, 2)
I. (of A. of 1.)
(in) punt I, II (of punt A, B, of titel A, B)
(in) punt I (A, 1)
(1)
(2)
Vóór 7 februari 2000, toen de overwegingen nog geen nummer hadden: in de eerste, tweede overweging.
(3)
Wanneer artikelen, leden of andere onderverdelingen die worden aangeduid met een cijfer of een letter, worden ingevoegd in het dispositief van een reeds vastgestelde handeling, krijgen zij het nummer of de letter van de voorafgaande onderverdeling van hetzelfde niveau, gevolgd door de woorden bis, ter, quater enz. (voor de Latijnse nummering, zie de lijst in bijlage B1). Zie ook punt 3.3.2.
(4)
Deze onderverdelingen worden niet genummerd, noch op enige andere wijze gespecificeerd. Er wordt naar verwezen met het rangtelwoord, dat voluit wordt geschreven.
(5)
Vóór de invoering van de EdiT-opmaaktool in 2021 was het mogelijk om in een opsomming in lijsten op het eerste niveau streepjes te gebruiken.
(6)
Gebruikt in bepaalde aanbevelingen, resoluties en verklaringen..
NB:
De aanhef (inleidende zin van een opsomming) wordt altijd afgesloten met een dubbelepunt.
De volgorde van de elementen in deze tabel ligt niet vast. Zij kan variëren naargelang van de aard van de tekst.

Zie ook Guide visuel — Règles typographiques du Journal officielPDF.

Laatste bijwerking: 19.12.2022
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina