ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

2.6. Bijlagen

De bijlage bij een handeling omvat gewoonlijk technische voorschriften of gegevens die om praktische redenen niet in het dispositief zelf zijn opgenomen en dikwijls de vorm hebben van een lijst of tabel.

In het dispositief moet steeds op de juiste plaats duidelijk worden aangegeven, door middel van een verwijzing (bijvoorbeeld “in bijlage I genoemde”, “vermeld in de bijlage”), wat het verband is tussen de bepalingen en de bijlage.

Hoewel er geen vaste regels zijn voor de presentatie van bijlagen, zijn deze doorgaans onderverdeeld in punten waarvan de nummering aanvangt met een Arabisch cijfer gevolgd door een punt op elk niveau (bv.: “10.2.3.”).

Laatste bijwerking: 1.6.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina