ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

2.5. Slotformule (plaats, datum en handtekening)

Aan het eind van een handeling staat het volgende:

eerst de woorden “Gedaan te …, …” voor de plaats en de datum van ondertekening,
vervolgens de handtekening(en).

Plaats en datum

In de handelingen van afgeleid recht worden de plaats en de datum als volgt aangegeven:

Gedaan te Brussel, 1 september 2010.

zijnde de datum waarop de handeling is ondertekend (indien gezamenlijk vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad) of vastgesteld (alle andere gevallen).

In verdragen, internationale overeenkomsten enz. worden de dag, de maand en het jaar voluit geschreven:

Gedaan te Brussel, vierentwintig maart tweeduizend tien, in tweevoud, in de Engelse taal.

De plaats van ondertekening van de handelingen van de instellingen kan de volgende zijn: Brussel (in het algemeen), Luxemburg (in april, juni en oktober worden de zittingen van de Raad in Luxemburg gehouden), Straatsburg (met name voor het Europees Parlement, ook indien het samen met de Raad ondertekent) of Frankfurt am Main (voor de meeste handelingen van de Europese Centrale Bank).

Handtekeningen (niet-uitputtende lijst)

In de handelingen van afgeleid recht:
Europees Parlement Europese Raad Raad

Voor het Europees Parlement

De voorzitter

(voorletter(s) en volledige achternaam)

Voor de Europese Raad

De voorzitter

(voorletter(s) en volledige achternaam)

Voor de Raad

De voorzitter

(voorletter(s) en volledige achternaam)


Commissie
Verordeningen, richtlijnen, besluiten zonder adressaat Besluiten met adressaten

Voor de Commissie

De voorzitter

(volledige naam)


of


Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

(volledige naam)

Vicevoorzitter


of

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

(volledige naam)

Lid van de Commissie


of


Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

(volledige naam)

Directeur-generaal

Directoraat-generaal …

Voor de Commissie

(volledige naam)

Vicevoorzitter


of


Voor de Commissie

(volledige naam)

Lid van de Commissie


Gemengd Comité van de EER Europese Centrale Bank
Verordeningen, richtsnoeren Besluiten, aanbevelingen

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

(volledige naam)

Voor de Raad van gouverneurs van de ECB

De president van de ECB

(volledige naam)


of


Voor de directie van de ECB

De president van de ECB

(volledige naam)

De president van de ECB

(volledige naam)

De functies hebben geen vrouwelijke vorm: de (vice)voorzitter/(vice)president/directeur/vertegenwoordiger/ombudsman.

In internationale overeenkomsten
Overeenkomsten, protocollen, akkoorden

Voor de Europese Unie

(handtekening)

Voor de lidstaten

(handtekening)


Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling

Namens de Raad van de Europese Unie

Voor de Europese Unie

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina