ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Voorwoord

De Interinstitutionele schrijfwijzer, in 1993 voor het eerst verschenen onder de titel Vademecum voor de uitgever, is inmiddels een onmisbaar hulpmiddel voor de schrijvers van teksten van de verschillende instellingen en organen van de Europese Unie in alle officiële talen.

Deze standaardisering van het taalgebruik mag gerust een zeer opmerkelijke prestatie worden genoemd, daar onze deskundigen er bij de opstelling van alle gezamenlijke afspraken en regels in deze schrijfwijzer in zijn geslaagd zo veel mogelijk rekening te houden met de specifieke kenmerken van elke taal.

De Interinstitutionele schrijfwijzer is ook op internet toegankelijk en maakt een interactieve dialoog tussen de verschillende betrokkenen mogelijk, of ze nu auteur, redacteur, jurist-vertaler, terminoloog, vertaler of corrector zijn. Elke bijdrage aan de verbetering en actualisering van deze schrijfwijzer is welkom.

Ik reken op ieders inzet om de toepassing van de aldus opgestelde regels te waarborgen. Zo kunnen wij onder meer de mogelijkheden van de elektronische hulpmiddelen blijven benutten om de Europese burger, de belangrijkste ontvanger van de teksten van onze instellingen en organen, beter van dienst te zijn.

Pierre de BOISSIEU
Voorzitter van het Directiecomité
van het Publicatiebureau

NB:
De oorspronkelijke taal van dit voorwoord is het Frans.
Laatste bijwerking: 31.3.2012
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina