ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

Anness A4 L-akronimi ewlenin
u l-abbrevjazzjonijiet

Tibdiliet għall-edizzjoni tal-2011
19.1.2022 EUAA
11.12.2017 Cedefop
27.7.2017 EUSA
1.5.2017 Europol
15.2.2017 KtR
14.2.2017 cif/CIF, fob/FOB
6.10.2016 Frontex
1.7.2016 CEPOL, ECHO
10.5.2016 MES
23.3.2016 EUIPO/UASI
2.12.2015 AFE/ERA
26.11.2015 AEA/EEA
12.10.2015 QEDB
15.4.2015 BEREC
8.4.2015 Satcen
30.11.2014 ĊESP
31.3.2014 GSA
18.10.2012 EAS/EUSA
1.1.2012 CFCA/EFCA

A

AAĊ Awtorità tal-Avjazzjoni Ċivili
AASM Stati Afrikani Assoċjati u l-Madagaskar
AEA (ara EEA)
AED Aġenzija Ewropea għad-Difiża
AEK Assoċjazzjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni
AEKĦ Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles
AFE (ara ERA)
AIDS sindromu ta’ defiċjenza immunitarja akkwiżita (acquired immune deficiency syndrome)
AIE Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija
AIEA Aġenzija Internazzjonali tal-Enerġija Atomika
AKP Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku
ANC Kungress Nazzjonali Afrikan (African National Congress)
ASCII kodiċi standard Amerikan għall-iskambju tal-informazzjoni (American standard code for information interchange)
ASEAN Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tal-Asja tax-Xlokk (Association of South-East Asian Nations)

B

BĊE Bank Ċentrali Ewropew
BEI Bank Ewropew tal-Investiment
BEREC Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (Body of European Regulators for Electronic Communications)
BERŻ Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp

C

CAD computer-aided design
CCAMLR Kummissjoni għall-Konservazzjoni tar-Riżorsi Ħajjin tal-Baħar Antartiku (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)
Cedefop Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali
CELEX sistema interistituzzjonali ta’ dokumentazzjoni kompjuterizzata għal-liġi Komunitarja
CEN Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni (Comité européen de normalisation)
Cenelec Kumitat Ewropew għall-Istandardizzazzjoni Elettroteknika (Comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPOL l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi
CEPT Konferenza Ewropea tal-Amministrazzjonijiet tal-Posta u tat-Telekomunikazzjoni (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications)
CERN Organizzazzjoni Ewropea għar-Riċerka Nukleari
ĊESP Ċentru Ewropew ta’ Strateġija Politika
CFCA (ara EFCA)
ĊIDIKP Ċentru għall-Informazzjoni, id-Diskussjoni u l-Iskambju dwar il-Kenn Politiku
CIF il-prezz, l-assigurazzjoni u l-ġarr (cost, insurance and freight)
(Incoterms 2010)
CITES Konvenzjoni dwar il-Kummerċ Internazzjonali fl-Ispeċijiet ta’ Fawna u Flora Selvaġġi fil-Periklu (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
ĊKR Ċentru Konġunt tar-Riċerka
CORDIS Servizz Komunitarju ta’ informazzjoni dwar ir-Riċerka u l-Iżvilupp (Community Research and Development Information Service)
COREPER Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti
COST Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija (European cooperation in science and technology)

D

DGN Dħul Gross Nazzjonali
DECT telekomunikazzjonijiet diġitali Ewropej mingħajr fili (digital European cordless telecommunications)
DELTA żvilupp għal tagħlim Ewropew permezz ta’ avvanz teknoloġiku (development of European learning through technological advance)
Direttorat Ġenerali
DRAM memorja dinamika b’aċċess każwali (dynamic random access memory)
DRIVE infrastruttura tat-toroq iddedikata għas-sigurtà tal-vetturi fl-Ewropa (dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe)

E

EAS (ara EUSA)
ECDC Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (European Centre for Disease Prevention and Control)
ECHA Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (European Chemicals Agency)
ECHO Direttorat Ġenerali għall-Protezzjoni Ċivili u l-Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej (ECHO)
EĊL Ewropa Ċentrali u tal-Lvant
Ecofin Kunsill għall-Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
Ecosoc Kunsill Ekonomiku u Soċjali (Economic and Social Council)
ECU Unità ta’ valuta Ewropea (European currency unit)
EEA Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
EFCA Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (European Fisheries Control Agency)
(Sal-31.12.2011: Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd (Community Fisheries Control Agency))
EFSA Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (European Food Safety Authority)
EMEA Aġenzija Ewropea għall-Mediċina (European Medicines Agency)
ERA Aġenzija Ferrovjarja Ewropea
EUAA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil
EUIPO Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (European Union Intellectual Property Office)
(sal-22.3.2016: Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinji) (UASI))
Europol l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi
EUSA Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni (taqsira unika għall-verżjonijiet lingwistiċi)

F

FAEG Fond Agrikulturali Ewropew ta’ Garanzija
FAEGG Fond Agrikolu Ewropew dwar Gwida u Garanzija
FAO Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Alimentazzjoni u l-Agrikoltura (Food and Agriculture Organization)
FEI Fond Ewropew tal-Investiment
FEŻR Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali
FMI Fond Monetarju Internazzjonali
FOB free on board (Incoterms 2010)
FRA Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
FSE Fond Soċjali Ewropew
Frontex Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta

G

G7 Grupp tas-7 (nazzjonijiet industrijalizzati ewlenin: Franza, il-Ġappun, il-Ġermanja, l-Istati Uniti, l-Italja, il-Kanada, ir-Renju Unit)
G24 Grupp tal-24
G77 Grupp tas-77
GATS Ftehim Ġenerali dwar il-Kummerċ fis-Servizzi
GATT Ftehim Ġenerali fuq it-Tariffi tad-Dwana u l-Kummerċ
GSA Aġenzija tal-GNSS Ewropea
ĠU Ġurnal Uffiċjali (tal-Unjoni Ewropea)

H

HIV human immunodeficiency virus

I

IATA International Air Transport Association
ISO International Organisation for Standardisation (l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Istandardizzazzjoni)

J

JRC Kunsill Ewropew tar-Riċerka (Joint Research Centre)

K

KAER Kunsill għall-Assistenza Ekonomika Reċiproka
KEA Kummissjoni Ewropea għall-Enerġija Atomika
KEAP kooperazzjoni ekonomika ben l-Asja u l-Paċifiku
KEEA Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom)
KEFA Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar
KEPD Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
KESE Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
KETU Konfederazzjoni Ewropea tat-Trade Unions
KIBB Kunsill tal-Istati tal-Baħar Baltiku
KKD Kunsill għall-Kooperazzjoni Doganali
KKG Kunsill ta’ Kooperazzjoni tal-Golf
KKK Kunsill Konsultattiv tal-Konsumaturi
KSI Komunità ta’ Stati Indipendenti
KRXT Kumitat tar-Riċerka Xjentifika u Teknika
KtR Kumitat Ewropew tar-Reġjuni
KXT Kumitat Xjentifiku u Tekniku (tal-Euratom)

L

LDC pajjiżi l-anqas żviluppati (least developed countries)

M

MEDIA programm ta’ appoġġ lis-settur awdjoviżiv Ewropew
MES Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (http://www.esm.europa.eu/)

N

NATO Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana (North Atlantic Treaty Organisation)
NKKD Nomenklatura tal-Kunsill dwar il-Kooperazzjoni Doganali
NM Nomenklatura Magħquda
NU Nazzjonijiet Uniti

O

ODS Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa
OKŻE Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi
OLAF Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi
OMI Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali
OSCE Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (Organisation for Security and Cooperation in Europe)

P

PAK Politika Agrikola Komuni
PDG prodott domestiku gross
PESK Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni
PKS Politika Komuni tas-Sajd
Phare (*) programm prinċipali tal-UE ta’ kooperazzjoni finanzjarja u teknika mal-pajjiżi kandidati tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant
plc (*) kumpanija b’responsabbiltà limitata (public limited company)

Q

QEA Qorti Ewropea tal-Awdituri
QEDB Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem
QĠUE Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea (istituzzjoni)
QIĠ Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja
QSK Qafas ta’ sostenn Komunitarju

R

R&Ż riċerka u żvilupp

S

Satcen Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea
SEAE Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna
SPĠ sistema ta’ preferenzi ġeneralizzati

T

TAC qabdiet totali permissibbli (total allowable catch)
TDK Tariffa Doganali Komuni
TIK Teknoloġiji tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni

U

UA Unjoni Afrikana
UASI Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinji)
(23.3.2016: Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (European Union Intellectual Property Office) (EUIPO))
UEM Unjoni Ekonomika u Monetarja
UKVP Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti
Unesco Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNHCR Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Refuġjati (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)
UNICEF Fond tan-Nazzjonijiet Uniti għat-Tfal (United Nations Children’s Fund)

V

VAT taxxa fuq il-valur miżjud (value added tax)
VKG valur kalorifiku gross

W

WWF Fond Dinji tan-Natura (Worldwide Fund for Nature) (ex-World Wildlife Fund)

Z

ŻEE Żona Ekonomika Ewropea
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss