ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

Anness A2L-emblemi

Mingħajr ebda preġudizzju għall-kondizzjonijiet speċifiċi ffissati minn kull istituzzjoni, korp, servizz interistituzzjonali jew aġenzija għall-użu tagħhom fir-riproduzzjoni, l-emblemi ta’ hawnhekk huma riprodotti għal skopijiet ta’ informazzjoni biss.

Xi emblemi għandhom jinkludu l-isem tal-istituzzjoni, l-organu jew l-aġenzija; f’xi każijiet ivarjaw skont il-lingwa. Biex tkun issimplifikata l-preżentazzjoni, ismijiet varjabbli tħallew barra f’dawn l-emblemi.

Ara wkoll it-Taqsima 9.5 (It-titoli uffiċjali u l-ordni tal-kwotazzjoni tagħhom).

Istituzzjonijiet u korpi

Il-Bandiera Ewropea — kulur L-Unjoni Ewropea Il-Bandiera Ewropea — iswed u abjad
Il-Parlament — logo bil-kulur Il-Parlament Il-Parlament — logo bl-iswed u l-abjad
il-Kunsill Ewropew — logo bil-kulur Il-Kunsill Ewropew il-Kunsill Ewropew — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kunsill — logo bil-kulur Il-Kunsill Il-Kunsill — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kummissjoni Ewropea — logo bil-kulur Il-Kummissjoni (*) Il-Kummissjoni — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Qorti tal-Ġustizzja — logo bil-kulur Il-Qorti tal-Ġustizzja Il-Qorti tal-Ġustizzja — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Bank Ċentrali Ewropew — logo bil-kulur Il-Bank Ċentrali Ewropew Il-Bank Ċentrali Ewropew — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Qorti tal-Awdituri — logo bil-kulur Il-Qorti tal-Awdituri Il-Qorti tal-Awdituri — logo bl-iswed u l-abjad
Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna — logo bil-kulur Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew — logo bil-kulur Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kumitat tar-Reġjuni — logo bil-kulur Il-Kumitat Ewropew
tar-Reġjuni
Il-Kumitat tar-Reġjuni — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Bank Ewropew għall-Investiment — logo bil-kulur Il-Bank Ewropew
għall-Investiment
Il-Bank Ewropew għall-Investiment — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Fond Ewropew għall-Investiment — logo bil-kulur Il-Fond Ewropew
għall-Investiment
Il-Fond Ewropew għall-Investiment — logo bl-iswed u l-abjad
L-Ombudsman — logo bil-kulur L-Ombudsman L-Ombudsman — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data — logo bil-kulur Il-Kontrollur Ewropew
għall-Protezzjoni tad-Data
Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data — logo bl-iswed u l-abjad

Aġenziji u servizzi interistituzzjonali
(organizzazzjonijiet deċentralizzati)

L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropa
għall-Ambjent — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropa għall-Ambjent L-Aġenzija Ewropa għall-Ambjent — logo bl-iswed u l-abjad
Frontex — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea
għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta
L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea
għall-Kontroll tas-Sajd
L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea
għall-Mediċini
L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa
u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea
għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa
u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Ewropea
għas-Sigurtà Marittima — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea
għas-Sigurtà Marittima
L-Aġenzija Ewropea
għas-Sigurtà Marittima — logo bil-kulur
L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi — logo bil-kulur L-Aġenzija Ewropea
għas-Sustanzi Kimiċi
L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka — logo bil-kulur L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea
għall-Kunsill Ewropew
tar-Riċerka (*)
L-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Kunsill Ewropew tar-Riċerka — logo bl-iswed u l-abjad
l-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom – logo bil-kulur L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom l-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom – logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC — clogo bil-kulur L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC L-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC — clogo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali — logo bl-iswed u l-abjad
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall­Ażil — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall­Ażil — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji — logo bl-iswed u l-abjad
L-Eurojust — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali Eurojust — logo bl-iswed u l-abjad
Europol — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi Europol — logo bl-iswed u l-abjad
l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija  
L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija — logo bl-iswed u l-abjad
eu-LISA — logo bil-kulur L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja eu-LISA — logo bl-iswed u l-abjad
L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea — logo bil-kulur L-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea  
L-Awtorità Bankarja Ewropea — logo bil-kulur L-Awtorità Bankarja Ewropea  
L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel — logo bil-kulur L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel L-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel — logo bl-iswed u l-abjad
L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol — logo bil-kulur L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol — logo bl-iswed u l-abjad
L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq — logo bil-kulur L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq — logo bl-iswed u l-abjad
L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol — logo bil-kulur L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol L-Awtorità Ewropea tax-Xogħol — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjon — logo bil-kulur Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjon Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjon — logo bl-iswed u l-abjad
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali — logo bil-kulur Iċ-Ċentru Ewropew
għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp tat-Taħriġ Vokazzjonali — logo bl-iswed u l-abjad
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga — logo bil-kulur Iċ-Ċentru Ewropew
għall-Monitoraġġ
tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
 
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard — logo bil-kulur Iċ-Ċentru Ewropew
għall-Prevenzjoni
u l-Kontroll tal-Mard
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard — logo bl-iswed u l-abjad
Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea — logo bil-kulur Iċ-Ċentru Satellitari
tal-Unjoni Ewropea
Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni
għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea — logo bil-kulur Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni
għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
Eurostat — logo bil-kulur L-Eurostat Eurostat — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ — logo bil-kulur Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ — logo bl-iswed u l-abjad
Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tax-Xogħol u tal-Għijxien — logo bil-kulur Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib
tal-Kondizzjonijiet
tal-Ħajja u tax-Xogħol
 
L-Impriża Konġunta “Fusion for Energy” — logo bil-kulur L-Impriża Konġunta “Fusion for Energy” L-Impriża Konġunta “Fusion for Energy” — logo bl-iswed u l-abjad
L-Iskola Amministrattiva Ewropea — logo bil-kulur L-Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni L-Iskola Amministrattiva Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi — logo bil-kulur L-Istitut Ewropew
għall-Ugwaljanza
bejn is-Sessi
L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi — logo bl-iswed u l-abjad
L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà — logo bil-kulur L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà L-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà — logo bl-iswed u l-abjad
L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal — logo bil-kulur L-Uffiċċju Ewropew
għas-Selezzjoni
tal-Persunal
L-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal — logo bl-iswed u l-abjad
L-Uffiċċju Komunitarju 
tal-Varjetajiet tal-Pjanti — logo bil-kulur L-Uffiċċju Komunitarju
tal-Varjetajiet tal-Pjanti
L-Uffiċċju Komunitarju 
tal-Varjetajiet tal-Pjanti — logo bl-iswed u l-abjad
l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea — logo bil-kulur L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea — logo bl-iswed u l-abjad
L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew — logo bil-kulur L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew L-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew — logo bl-iswed u l-abjad
L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet — logo bil-kulur L-Uffiċċju
tal-Pubblikazzjonijiet
tal-Unjoni Ewropea
L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet — logo bl-iswed u l-abjad
(*)
Minn Frar tal-2012, l-emblema tal-Kummissjoni Ewropea għandha tintuża wkoll minn dawn l-aġenziji eżekuttivi (ara t-Taqsima 9.5.4). Madankollu, l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka tibqa’ tuża l-emblema tagħha stess.
Data tal-aħħar aġġornament: 13.1.2023
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss