ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

11. Xogħlijiet ta’ referenza

L-attenzjoni għall-konsistenza fl-ortografija u l-preżentazzjoni tat-test hija importanti, u għandu jsir kull sforz sabiex ir-regoli bażiċi tal-Malti jiġu osservati anki fix-xogħol tradott. Dan għandu jgħin biex jillimita u jnaqqas konsiderevolment il-varjazzjonijiet u nuqqasijiet oħra li jistgħu joħolqu konfużjoni lill-qarrej jew lil min ikun qed ifittex ix-xogħol ippubblikat.

Minħabba l-irwol interistituzzjonali tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jeħtieġ li jkun hemm standard stilistiku tal-Unjoni komuni bejn l-awturi kollha. Għaldaqstant, l-Uffiċċju jirreferi għat-Tagħrif tal-Akkademja bħala s-sors ta’ referenza ewlenija fil-liġi Maltija u għall-aħħar ħarġiet ta’ pubblikazzjonijiet oħra meta jkun qed jaħdem fuq dokumenti bil-Malti:

l-Akkademja tal-Malti, Tagħrif fuq il-Kitba Maltija II, Ħal Tarxien, Gutenberg Press, 2004.
Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, Deċiżjonijiet 1:
http://www.kunsilltalmalti.gov.mt/filebank/documents/Decizjonijiet1_25.07.08.pdf

Filwaqt li t-Tagħrif fuq il-Kitba Maltija II (li jinkludi t-Tagħrif, iż-Żieda u l-Aġġornament) jibqa’ s-sors uffiċjali, wieħed jista’ jikkonsulta wkoll il-pubblikazzjonijiet li ġejjin sakemm dawn ma jkunux f’kunflitt mat-Tagħrif u dment li ma jiġix indikat mod ieħor mill-Kunsill tal-Malti:

Agius Albert W., It-Teżawru, Ħal Tarxien, Gutenberg Press, 2000,
Aquilina Joseph, Concise Maltese — English, English — Maltese Dictionary, Malta, Midsea Books Ltd., 2006,
Aquilina Joseph, English — Maltese Dictionary Vol. 1 - 4, Malta, Midsea Books Ltd., 1999,
Aquilina Joseph, Maltese — English Dictionary Vol. 1 & 2, Malta, Midsea Books Ltd., 1999,
Azzopardi Carmel, Gwida għall-Ortografija, Sta Venera, Klabb Kotba Maltin, 2003/2007,
Bugeja Pawlu, Kelmet il-Malti, Il-Marsa, Grima Printing & Publishing Industries, 1999,
Cachia Lawrence, Grammatika Ġdida tal-Malti, Ħaż-Żabbar, Veritas Press, 1994,
Cassar Emmanuel u Calleja David, Dizzjunarju Malti — Ingliż, L-Imġarr, Colour Image Malta, 1998,
Schembri Ludovik, Vokabularju Malti Ingliż Taljan, L-Imġarr, Colour Image Malta, 1997,
Serracino Inglott Mario, Id-Dizzjunarju Malti u Teżawru ta’ Malti Mħaddem, Ħal Tarxien, Gutenberg Press, 2003.
Data tal-aħħar aġġornament: 24.7.2019
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss