ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

10.6. Il-korsiv

L-użu tal-korsiv huwa ristrett għal:

(a)
l-isem sħiħ tal-Ġurnal Uffijali:
Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
(b)
titoli ta’ kotba, films, perjodiċi u oħrajn. Peress li ħafna drabi l-isem ta’ affarijiet bħal dawn ikun bl-Ingliż, u ħafna drabi t-traduzzjonijiet għall-Malti jsiru mill-Ingliż, tajjeb li ninnutaw li jekk l-isem ta’ xi ktieb ikun bl-Ingliż faċilment joħloq konfużjoni fil-moħħ tal-qarrej fit-test Ingliż stess, speċjalment jekk il-qarrej ma jkunx familjari mat-test. Għaldaqstant it-tradutturi Ingliżi spiss jagħmlu dawn l-ismijiet bejn il-virgoletti, iżda ladarba t-test jinqaleb għall-Malti u l-isem jibqa’ bl-Ingliż il-virgoletti mhemmx għalfejn jintużaw;
(c)
kliem Latin:
ad hoc, ad infinitum, ad interim, ad litem, ad litteram, ad valorem, de facto, de iure, de minimis, ex ante, ex post, inter alia, litis denutatio, mutatis mutandis, per capita, prima facie, res iudicata, status quo, sui generis

Kliem li ġej mill-Ingliż jew mill-Franċiż ma jinkitibx korsiv.

(d)
l-ismijiet xjentifiċi bil-Latin ta’ flora u fawna;
(e)
il-formuli matematiċi; fil-formoli matematiċi għandu jkun hemm distinzjoni ċara bejn l-ittra l u n-numru 1, bejn l-ittra kapitali O u n-numru 0 u bejn in-numru Ruman I u l-ittra kapitali I.

L-ismijiet ta’ nies, pajjiżi, istituzzjonijiet, kumpaniji, ismijiet ta’ prodotti, postijiet u żoni ma jinkitbux korsiv.

Data tal-aħħar aġġornament: 30.11.2011
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss