ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

9.6. Id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: It-titoli uffiċjali

Arkivji — Tibdiliet mill-1.7.2009

Diċembru 2011: verżjoni stampata (= verżjoni bażi ġdida)


16.4.2011

SEC(2011) 527

L-isem qadim L-isem ġdid
FPIS FPI

8.4.2011

SEC(2011) 527

L-isem qadim L-isem ġdid
DĠ Żvilupp u Kooperazzjoni tal-EuropeAid DĠ Żvilupp u Kooperazzjoni — EuropeAid

1.2.2011
(1.1.2011)

SEC(2011) 527

L-isem qadim L-isem ġdid
DĠ Riċerka DĠ Riċerka u Innovazzjoni
RELEX FPIS
DEV + AIDCO DEVCO

1.1.2011

SEC(2011) 527

L-isem qadim L-isem ġdid
DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Opportunitajiet Indaqs DĠ Impjiegi, Affarijiet Soċjali u Inklużjoni

1.7.2010

SEC(2010) 779

L-isem qadim L-isem ġdid
DĠ Ġustizzja, Libertà u Sigurtà (JLS, 65) DĠ Affarijiet Interni (HOME, 65)
+ DG Ġustizzja (JUST, 76)
 
SEC(2010) 460 finali
tal-20.4.2010

L-isem qadim L-isem ġdid
DĠ Għajnuna Umanitarja (ECHO) DĠ Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni Ċivili (ECHO)
 
SEC(2006) 810

L-isem qadim L-isem ġdid
id-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp id-Direttorat Ġenerali għall-Iżvilupp u r-Relazzjonijiet mal-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku
Isem qasir: “DĠ Żvilupp”.

4.3.2010

SEC(2010) 256
tal-4.3.2010

L-isem qadim L-isem ġdid
DĠ Politika dwar il-Klima (CLIM) DĠ Politika dwar il-Klima (CLIMA)

1.3.2010

SEC(2010) 167
tal-24.2.2010

L-isem qadim L-isem ġdid
DĠ Enerġija u Trasport (TREN) DĠ Mobbiltà u Trasport (MOVE)
   
DĠ ġdid: id-Direttorat Ġenerali għall-Enerġija (ENER)
   
DĠ ġdid: id-Direttorat Ġenerali għall-Politika dwar il-Klima (CLIM)

1.1.2010

L-isem qadim L-isem ġdid
DĠ Persunal u Amministrazzjoni (ADMIN) DĠ Riżorsi Umani u Sigurtà (HR)

1.7.2009

Deċiżjoni 2009/496/KE, Euratom
tas-26.6.2009

L-isem qadim L-isem ġdid
l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (OPOCE) l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea (OP)
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss