ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

8.1. Referenzi għan-noti ta’ qiegħ il-paġna

Ir-referenzi għan-noti ta’ qiegħ il-paġna għandhom jidhru b’mod identiku fil-verżjonijiet lingwistiċi kollha; jistgħu jidhru f’dawn il-forom:

iċ-ċifra b’tipa sopraskritta bejn il-parentesi bl-istess valur fit-test, ippreċeduta bi spazju fiss (fuq il-kompjuter issir hekk: control, shift, space bar) u segwit bi kwalunkwe sinjal ta’punteġġatura:
Referenzi għar-Regolament tal-Kunsill (1) jidhru wkoll fil-komunikazzjoni tal-Kunsill (2); iżda mhux fit-test tal-Qorti tal-Ġustizzja (3).
asterisk b’tipa sopraskritta bejn il-parentesi bl-istess valur fit-test, preċedut bi spazju fiss u segwit bi kwalunkwe punteġġatura; dan is-sinjal hu applikat f’nota li tidher f’dokument aktar minn darba u li dejjem għandha l-istess tifsira.
Iċ-ċifri kollha ġejjin mill-Eurostat (*).
b’eċċezzjoni, ittra b’tipa sopraskritta żgħira tista’ tintuża f’tabella b’ċifri b’tipi żgħar sabiex ikunu evitati l-iżbalji u l-konfużjoni.

Ġeneralment ir-referenzi għan-noti ta’ qiegħ il-paġna huma nnumerati fl-istess paġna u stampati fil-qiegħ tal-paġna korrispondenti b’tipa iżgħar minn dik użata fit-test (ġeneralment, żewġ punti iżgħar) separati mit-test b’linja u spazju ta’ linja. Jistgħu jkunu nnumerati wkoll f’kontinwità u mlaqqgħin fl-aħħar tal-kapitolu jew il-volum.

Ir-referenza għal nota tal-qiegħ (inklużi l-parentesi) tinkiteb dejjem bit-tipa Rumana (anke f’testi jew titoli miktubin bil-korsiv jew b’tipa grassa).

Meta nota tal-qiegħ tidher f’tabella n-nota għandha tkun parti mit-tabella u konsegwentement tidher fil-kwadru tat-tabella.

In-noti ta’ qiegħ il-paġna u r-referenzi tagħhom: tħejjija tat-test/struzzjonijiet għall-ittajpjar:
ara t-Taqsima 4.2.3.

Data tal-aħħar aġġornament: 24.7.2019
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss