ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna
EU-27, il-pajjiż aderenti u l-pajjiżi kandidati (enfr)

7.1. Il-pajjiżi

7.1.1. Ismijiet u taqsiriet

(Ara wkoll l-Annessi A5 u A6).

Stati Membri

L-ismijiet tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandhom jinkitbu u jitqassru skont ir-regoli li ġejjin:

għandu jintuża l-kodiċi ISO b’żewġ ittri (ISO 3166 alpha-2), bl-eċċezzjoni tal-Greċja, li għaliha it-taqsiria EL hija rrakkomandata,
l-ordni tal-protokoll tal-Istati Membri hu bbażat fuq l-ordni tal-Istati Membri tal-ismijiet ġeografiċi tagħhom fil-lingwa(i) oriġinali (ara wkoll it-Taqsima 7.1.2).
Isem qasir,
lingwa(i) oriġinali
(isem ġeografiku) (1)
Titolu uffiċjali,
lingwa(i) oriġinali
(isem tal-protokoll)
Isem qasir
tal-pajjiż bil-Malti
(isem ġeografiku)
Titolu uffiċjali
tal-pajjiż bil-Malti
(isem tal-protokoll)
Kodiċi
tal-pajjiż (2)
Taqsira
preċedenti (2)
Belgique/België Royaume de Belgique/ Koninkrijk België il-Belġju ir-Renju tal-Belġju BE B
България (*) Република България il-Bulgarija ir-Repubblika tal-Bulgarija BG
Česko Česká republika iċ-Ċekja ir-Repubblika Ċeka CZ
Danmark Kongeriget Danmark id-Danimarka ir-Renju tad-Danimarka DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland il-Ġermanja ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja DE D
Eesti Eesti Vabariik l-Estonja ir-Repubblika tal-Estonja EE
Éire/Ireland Éire/Ireland l-Irlanda l-Irlanda IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία il-Greċja ir-Repubblika Ellenika EL EL
España Reino de España Spanja ir-Renju ta’ Spanja ES E
France République française Franza ir-Repubblika Franċiża FR F
Hrvatska Republika Hrvatska il-Kroazja ir-Repubblika tal-Kroazja HR
Italia Repubblica italiana l-Italja ir-Repubblika Taljana IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Ċipru ir-Repubblika ta’ Ċipru CY
Latvija Latvijas Republika il-Latvja ir-Repubblika tal-Latvja LV
Lietuva Lietuvos Respublika il-Litwanja ir-Repubblika tal-Litwanja LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg il-Lussemburgu il-Gran Dukat tal-Lussemburgu LU L
Magyarország Magyarország l-Ungerija l-Ungerija HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta ir-Repubblika ta’ Malta MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden in-Netherlands ir-Renju tan-Netherlands NL NL
Österreich Republik Österreich l-Awstrija ir-Repubblika tal-Awstrija AT A
Polska Rzeczpospolita Polska il-Polonja ir-Repubblika tal-Polonja PL
Portugal República Portuguesa il-Portugall ir-Repubblika Portugiża PT P
România România ir-Rumanija ir-Rumanija RO
Slovenija Republika Slovenija is-Slovenja ir-Repubblika tas-Slovenja SI
Slovensko Slovenská republika is-Slovakkja ir-Repubblika Slovakka SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta/ Republiken Finland il-Finlandja ir-Repubblika tal-Finlandja FI FIN
Sverige Konungariket Sverige l-Iżvezja ir-Renju tal-Iżvezja SE S
(*)
Traslitterazzjoni Latina: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
L-isem qasir fil-lingwa(i) oriġinali jintuża biex ikun iffissat l-ordni tal-protokoll u jintuża f’dokumenti multilingwi (ara t-Taqsima 7.1.2).
(2)
It-taqsira li għandha tintuża = il-kodiċi ISO, bl-eċċezzjoni tal-Greċja, li għaliha hija rrakkomandata it-taqsira EL (minflok il-kodiċi tal-ISO GR). It-taqsiriet il-qodma (ġeneralment meħuda mill-kodiċi internazzjonali għall-karozzi) baqgħu jintużaw sat-tmiem tal-2002.
NB:

M’għandhiex tintuża r-“Repubblika tal-Irlanda”. Għalkemm din id-denominazzjoni tinsab f’ċerti dokumenti, din m’għandha l-ebda status uffiċjali.

Uża “in-Netherlands” mhux l-Olanda peress li hija biss parti min-Netherlands (żewġ provinċji).

Pajjiżi mhux membri

Fil-każ tal-pajjiżi mhux membri, wieħed ta’ min juża l-kodiċi ISO b’żewġ karattri (ISO 3166 alpha-2).

Għall-format ta’ preżentazzjoni (l-isem qasir, it-titolu uffiċjali, il-lista tal-kodiċi ISO), ara l-Annessi A5 u A6.

Għall-ordni rakkomandat, ara t-Taqsima 7.1.2.

EU-27, il-pajjiż aderenti u l-pajjiżi kandidati (enfr)

Pajjiż aderenti / pPajjiżi kandidati

Isem qasir fil-lingwa oriġinali (isem ġeografiku) Isem qasir bil-Malti (isem ġeografiku) Titolu uffiċjali bil-Malti (isem tal-protokoll) Kodiċi tal-pajjiż
Bosna i Hercegovina/
Боснa и Херцеговинa
il-Bożnija-Ħerzegovina il-Bożnija-Ħerzegovina BA
Crna Gora/Црна Гора il-Montenegro il-Montenegro ME
Republica Moldova il-Moldova ir-Repubblika tal-Moldova MD
Северна Македонија (1) Il-Maċedonja ta’ Fuq ir-Repubblika tal-Maċedonja ta’ Fuq MK
Shqipëria l-Albanija ir-Repubblika tal-Albanija AL
Srbija/Сpбија is-Serbja ir-Repubblika tas-Serbja RS
Türkiye it-Turkija ir-Repubblika tat-Turkija TR
Україна (2) l-Ukrajna l-Ukrajna UA
(1)
Traslitterazzjoni Latina: Северна Македонија = Severna Makedonija.
(2)
Traslitterazzjoni Latina: Україна = Ukraina.

Titolu uffiċjali jew isem qasir?

Il-forma t-twila (it-titolu uffiċjali) hija użata meta l-Istat huwa kkunsidrat bħala entità legali:

Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq.
Ir-Repubblika Franċiża hija awtorizzata li…
NB:
Jekk ir-rikorrenza tal-isem tal-Istat fit-test twassal għal preferenza tal-użu tal-forma qasira, din tkun introdotta bil-frażi “minn hawn ’il quddiem imsemmija bħala”.

Il-forma l-qasira (l-isem qasir) hija użata meta l-Istat jissemma fil-kuntest ġeografiku jew ekonomiku:

Ħaddiema li huma residenti fi Franza…
L-esportazzjonijiet mill-Greċja…
NB:
Għal ċerti stati, il-forma t-twila u l-forma l-qasira huma identiċi:
Ir-Repubblika Ċentru-Afrikana
Ir-Rumanija
Data tal-aħħar aġġornament: 24.1.2023
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss