ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

4.4. Identifikaturi assenjati mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet

Sa mill-2001, l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet jaġixxi bħala aġenzija uffiċjali għall-għoti tal-identifikaturi ta’ wara l-pubblikazzjonijiet tal-istituzzjonijiet, entitajiet, aġenziji jew korpi oħrajn tal-Unjoni Ewropea: ISBN (numru internazzjonali standard tal-kotba), ISSN (numru internazzjonali standard tal-pubblikazzjonijiet f’serje u riżorsi kontinwi oħra) u DOI (identifikatur diġitali ta’ oġġett). Dawn l-identifikaturi internazzjonali jintużaw biex jirreġistraw b’mod inekwivokabbli u esklussiv il-pubblikazzjonijiet fid-dinja kollha. Hija indikata wkoll identifikazzjoni interna (numru tal-katalogu) għal kull prodott (kotba, fuljetti, posters, eċċ.) f’kull format (karta, elettroniku, CD/DVD, eċċ.).

L-allokazzjoni tal-identifikaturi tirrikjedi li s-servizzi tal-awtur jipprovdu lill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet b’żewġ kopji fiżiċi tal-ktieb, kif ukoll jibagħtu l-verżjoni elettronika (PDF).

Kull meta ssir talba għall-pubblikazzjoni, l-identifikaturi jiġu allokati awtomatikament mill-Uffiċċju.

4.4.1. Numru internazzjonali standard tal-kotba (ISBN)

Kull pubblikazzjoni monografika (ara t-Taqsima 4.3.1) tirċievi numru internazzjonali standard tal-kotba (ISBN) mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.

L-allokazzjoni ta’ ISNB ma għandha l-ebda sinifikat jew valur legali fir-rigward tal-proprjetà tad-drittijiet fuq il-ktieb ikkonċernat, u lanqas fir-rigward tal-kontenut tiegħu.

Ladarba jkun allokat lill-prodott, l-ISBN ma jistax jiġi mmodifikat, sostitwit jew użat mill-ġdid.

Jintalab ISBN separat:

għal kull verżjoni lingwistika ta’ pubblikazzjoni,
għal kull format separat ta’ prodott (fil-każ ta’ ktieb ippubblikat u li jkun disponibbli f’forma ta’ verżjonijiet f’formati differenti (PDF, HTML, eċċ.), kull waħda minn dawn trid tirċievi ISBN separat),
għal kull edizzjoni separata li tinvolvi modifiki konsiderevoli li jaffettwaw waħda jew aktar partijiet ta’ prodott, kif ukoll jekk it-titolu jkun oġġett ta’ tibdil; min-naħa l-oħra, ma jistax jiġi allokat ISBN separat lill-prodott li tiegħu ma nbidlu la l-edizzjoni, la l-forma u lanqas l-editur, meta l-prezz biss ikun tbiddel jew meta l-prodott imsemmi kien biss oġġett ta’ modifiki ħfief, bħal fil-każ tal-korrezzjoni tal-iżbalji tal-istampar,
għal kull modifika tal-forma ta’ prodott (ktieb bil-qoxra iebsa, ktieb bil-qoxra ratba, verżjoni online, eċċ.).

Fil-każ ta’ diversi volumi, jiġi allokat ISBN għal kull wieħed mill-volumi u ISBN ta’ raggrup­pament hu allokat għall-volumi kollha. L-ISBN ta’ raggruppament kif ukoll dak ta’ kull wieħed mill-volumi rispettivi għandhom jidhru fuq wara tal-paġna tat-titolu ta’ kull volum.

NB:
Meta jkun jikkostitwixxi ħaġa waħda kompluta, kapitolu separat fi ktieb jista’ wkoll ikun immarkat b’ISBN. Xi partijiet separati (pereżempju, kapitolu) ta’ pubblikazzjonijiet monografiċi, pubblikazzjonijiet stampati separati jew artikli meħuda minn riżorsi kontinwi li jkunu disponibbli separatament, jistgħu wkoll jiġu identifikati permezz ta’ ISBN.

Meta pubblikazzjoni tiġi ppubblikata b’mod konġunt jew bħala koedizzjoni minn żewġ edituri jew aktar, kull editur jista’ jalloka l-ISBN tiegħu billi jindikah fuq il-paġni tad-drittijiet tal-awtur. Madankollu, fuq il-pubblikazzjoni, għandu jidher biss ISBN wieħed f’forma ta’ barcode.

ISBN għandu jkun allokat ukoll għal pubblikazzjonijiet f’folji separati għal skop determinat (jiġifieri mhux maħsuba biex jiġu ppubblikati b’mod indefinit). Min-naħa l-oħra, il-pubblikazzjonijiet f’folji separati aġġornati kontinwament (riżorsi integrati) jew il-partijiet individwali aġġornati ma għandhomx jirċievu ISBN.

Pożizzjoni u indikazzjoni tal-ISBN

Sa mill-1 ta’ Jannar 2007, in-numru ISBN, li għandu dejjem jidher fuq l-oġġett, jinvolvi 13-il element strutturati f’ħames gruppi, ippreċeduti mill-prefiss ISBN segwit minn spazju:

grupp 1: prefiss jew kodiċi EAN (European Article Numbering) li jiddefinixxi l-“ktieb” bħala l-artiklu identifikat (il-prefissi disponibbli bħalissa huma d-978 u d-979),
grupp 2: numru ta’ identifikazzjoni tal-grupp (92 = organizzazzjonijiet internazzjonali),
grupp 3: numru ta’ identifikazzjoni tal-editur (kodiċi awtur),
grupp 4: numru ta’ identifikazzjoni tat-titolu fil-produzzjoni tal-editur,
grupp 5: pożizzjoni ta’ kontroll.
ISBN 978-92-79-00077-5
Pubblikazzjonijiet stampati

Fuq il-pubblikazzjonijiet stampati, l-ISBN għandu jkun stampat fuq wara tal-paġna tat-titolu flimkien mal-identifikaturi l-oħra kollha (ara l-eżempju fit-Taqsima 5.3.1). Jekk dan ma jkunx possibbli, dan għandu jidher fin-naħa t’isfel tal-paġna tat-titolu jew jiżdied mal-indikazzjoni tad-drittijiet tal-awtur.

Huwa għandu jidher ukoll fuq il-parti t’isfel tal-qoxra ta’ wara (u fil-parti t’isfel tal-qoxra barranija) (ara l-eżempju fit-Taqsima 5.1.1).

NB:
F’koedizzjonijiet, l-ISBN tal-koeditur jista’ jidher ukoll fil-parti t’isfel tal-qoxra ta’ wara u/jew fil-parti t’isfel tal-qoxra barranija f’forma ta’ barcode.
Pubblikazzjonijiet elettroniċi jew forom oħra ta’ prodotti mhux stampati

Għall-pubblikazzjonijiet online, l-ISBN għandu jidher fuq il-paġna tal-iskrin li jindika t-titolu jew l-ekwivalenti tiegħu, u/jew fuq l-iskrin li jindika d-drittijiet tal-awtur.

Għal kull prodott ieħor (CD-ROM, DVD, eċċ.), l-ISBN għandu jidher fuq it-tikketta mwaħħla b’mod permanenti fuq il-prodott jew, jekk dan ma jkunx possibbli, fin-naħa t’isfel tal-parti ta’ wara ta’ kull ippakkjar permanenti tal-oġġett (kaxxa, borża, frejm, eċċ.).

L-ISBN għandu jkun ukoll inkluż fid-data kollha dwar il-pubblikazzjoni jew il-prodott.

See also the quick reference guide.

Fil-każ ta’ pubblikazzjoni f’formati differenti, jekk dawn ikunu miġbura flimkien f’lott wieħed, jintalab ISBN wieħed; jekk dawn ikunu oġġett ta’ distribuzzjoni separata, kull verżjoni għandha tingħata ISBN. Barra minn hekk, l-ISBN kollha għandhom jidhru flimkien f’kull verżjoni, b’indikazzjoni mqassra tal-format, bħal fl-eżempju li ġej:

Print
PDF
EPUB
HTML
ISBN 978-951-45-9693-3
ISBN 978-951-45-9694-0
ISBN 978-951-45-9695-7
ISBN 978-951-45-9696-4

L-ISBN għandu jidher ukoll fuq il-materjal kollu li jakkumpanja lill-pubblikazzjoni.

Links utli għall-ISBN

Aġenzija internazzjonali tal-ISBN:
https://www.isbn-international.org (EN)

Gwida tal-implimentazzjoni tal-ISBN:
https://www.isbn-international.org/content/isbn-users-manual (EN)

Mistoqsijiet dwar l-ISBN:
https://www.isbn.org/faqs_general_questions (EN)

Sistema EAN.UCC:
https://www.gs1.org/ (EN)

ISO 2108:2017: numru internazzjonali standard tal-ktieb (ISBN):
https://www.iso.org/standard/65483.html (EN)

L-istandards ISO jistgħu jinkisbu mingħand il-membri tal-ISO, li l-lista tagħhom tinsab fuq is-sit:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.2. Numru internazzjonali standard tal-pubblikazzjonijiet fis-serje (ISSN)

Ir-riżorsi kontinwi (pubblikazzjonijiet f’serje u riżorsi integrati permanenti) (ara t-Taqsima 4.3.2) għandhom jiġu identifikati permezz ta’ numru internazzjonali standard tal-pubblikazz­jonijiet fis-serje (ISSN), allokat mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.

L-allokazzjoni ta’ ISSN ma għandha l-ebda sinifikat jew valur legali fir-rigward tal-proprjetà tad-drittijiet fuq il-ktieb ikkonċernat, u lanqas fir-rigward tal-kontenut tiegħu.

ISSN hu allokat b’mod uniku:

għat-tul kollu tal-ħajja ta’ titolu,
għal kull verżjoni lingwistika,
għal kull edizzjoni (kull xahar, kull sena, eċċ.),
għal kull mezz separat.

Fil-każ ta’ diversi volumi, ISSN hu allokat għat-titolu ewlieni, indipendentement min-numru ta’ volumi li jiffurmawh. L-ISSN għandu jkun allokat ukoll għal ġabra ta’ monografiji bħala tali (f’dan il-każ l-ISBN jiġi allokat għal kull volum tal-ġabra).

L-ISSN hu marbut b’mod permanenti ma’ “titolu ewlieni”, maħluq permezz tan-network tal-ISSN waqt ir-reġistrazzjoni tar-riżorsa. It-titolu ewlieni huwa uniku għal kull riżorsa kontinwa.

Għandu jiġi allokat ISSN ġdid (u titolu ewlieni ġdid) għal riżorsa kontinwa:

għal kull modifika konsiderevoli tat-titolu,
għal kull modifika tal-mezz.

L-ISSN proprju (u għalhekk titolu ewlieni partikolari) għandu jiġi allokat għal kull suppliment jew għal kull sottoserje li takkumpanja eventwalment ir-riżorsa kontinwa.

Pożizzjoni u indikazzjoni tal-ISSN

L-ISSN jikkonsisti f’żewġ gruppi ta’ erba’ numri (numri Għarab) separati permezz ta’ sing, ippreċeduti mill-abbrevjazzjoni ISSN segwita minn spazju. L-aħħar element (element ta’ kontroll) jista’ jkun X:

ISSN 0251-1479
ISSN 1831-855X

L-ISSN għandu jidher b’mod ċar fuq jew fl-ewwel kunsinna ta’ pubblikazzjoni f’serje, kif ukoll fuq jew f’kull kunsinna suċċessiva, kif ukoll f’kull verżjoni ta’ riżorsa integrata permanenti.

Meta l-ISSN ikun akkumpanjat minn identifikatur ieħor (bħal ISBN fil-każ ta’ volum ta’ kollezzjoni), iż-żewġ numri għandhom jidhru flimkien, kull wieħed identifikat bil-prefiss meħtieġ (ISBN, ISSN, doi, eċċ.).

Jekk riżorsa kontinwa jkollha diversi ISSN minħabba t-titoli differenti (bħat-titolu ta’ kollezz­joni prinċipali u t-titoli tas-sottokollezzjonijiet tagħha), l-ISSN għandhom jidhru kollha fuq tali riżorsa, b’distinzjoni, pereżempju, bl-għajnuna ta’ titolu komplut u mqassar bejn parentesi.

See also the quick reference guide.

Fil-każ ta’ pubblikazzjoni fuq mezzi differenti (bl-allokazzjoni tal-ISSN u ta’ titoli ewlenin differenti), l-ISSN kollegati jistgħu jidhru fuq ir-riżorsi kontinwi, filwaqt li jistabbilixxu distinzjoni bejniethom, bħal fl-eżempju li ġej:

Print
HTML
ISSN 1562-6585
ISSN 1063-7710

Għax-xogħlijiet stampati, fuq kull pubblikazzjoni għandu jidher, fir-rokna ta’ fuq, fuq il-lemin tal-qoxra jew, jekk ma jkunx hemm qoxra, b’mod ċar u li jidher sew, preferibbilment fl-ordni li ġej: paġna tat-titolu, nota marġinali, spazju vojt, qoxra ta’ wara, indikazzjoni fl-aħħar tal-ktieb (colophon) jew paġni editorjali.

Għax-xogħlijiet fuq mezzi elettroniċi (xogħlijiet online, CD-ROM, eċċ.), dan għandu jidher fuq il-paġna tal-iskrin li jindika t-titolu jew, fin-nuqqas ta’ dan, fuq il-menù prinċipali, u, jekk ikun possibbli, fuq kull tikketta mwaħħla b’mod permanenti mal-pubblikazzjoni. Jekk ma jkunx possibbli li jitwaħħal l-ISSN fuq il-prodott jew fuq it-tikketta tiegħu, dan għandu jidher fuq il-kontenitur.

Għar-riżorsi online, dan għandu jidher ukoll fil-metadata (fil-qasam tal-identifikazzjoni).

L-ISSN ta’ kollegament (ISSN-L)

Skont it-tifsira tal-istandard ISO 3297:2020 (ISSN), l-ISSN ta’ kollegament (ISSN-L) hu allokat għal riżorsa kontinwa (ara t-Taqsima 4.3.2) għar-raggruppament tal-mezzi fiżiċi differenti tar-riżorsa kkonċernata, indipendentement min-numru ta’ mezzi (kull wieħed minn dawn il-mezzi għandu jkollu fuqu ISSN separat).

L-ISSN-L jippreżenta ruħu bħala sekwenza ta’ żewġ gruppi ta’ erba’ numri separati b’sing, preċeduti mill-abbrevjazzjoni ISSN-L segwita minn spazju:

ISSN-L 0251-1479

L-ISSN-L għandu jiġi mmodifikat meta t-titoli tal-mezzi fiżiċi kollha ta’ riżorsa jkunu oġġett ta’ modifika li tirriżulta fl-istess ħin. Għaldaqstant, hu allokat ISSN ġdid għal kull mezz separat bħalma hu allokat ISSN-L ġdid, b’mod globali.

Links utli għall-ISSN

Ċentru internazzjonali tal-ISSN:
https://www.issn.org (EN)

Manwal tal-ISSN:
https://www.issn.org2-23364-ISSN-Manual.php (EN)

ISO 3297:2020: numru internazzjonali standard tal-pubblikazzjonijiet fis-serje (ISSN) :
https://www.iso.org/standard/73846.html (EN)

L-istandards ISO jistgħu jinkisbu mingħand il-membri tal-ISO, li l-lista tagħhom tinsab fuq is-sit:
https://www.iso.org/members.html (EN)

4.4.3. Identifikatur ta’ oġġett diġitali (DOI)

Id-DOI (digital object identifier) huwa sistema ta’ identifikazzjoni ta’ prodott f’ambjent diġitali maħsub biex jiżgura l-kontinwità tal-hyperlinks. Dan jista’ jkun applikat għal:

pubblikazzjoni fl-intier tagħha,
ritratt,
tabella,
kapitolu, eċċ.

Kull DOI huwa uniku u permanenti. Dokument iżomm id-DOI tiegħu matul l-eżistenza kollha tiegħu jew f’każ li jiġi eliminat dan id-dokument, id-DOI ma jistax jerġa’ jiġi użat.

In-numru DOI jikkonsisti fi prefiss u f’suffiss separati bi żbarra. Dan għandu jkun ippreżentat kif ġej (ippreċedut mill-abbrevjazzjoni “doi” b’ittri żgħar segwita minn żewġ punti, mingħajr spazju):

doi:10.2788/14231

Bħala prinċipju, il-pożizzjoni tiegħu ssegwi l-istess prinċipji applikati għall-ISBN jew l-ISSN.

Links utli għad-DOI

International DOI Foundation (IDF):
https://www.doi.org (EN)

The DOI® handbook:
https://www.doi.org/hb.html (EN)

Informazzjoni u linji gwida dwar id-DOI:
https://www.crossref.org/education/metadata/persistent-identifiers/doi-display-guidelines (EN)

4.4.4. Numru tal-katalogu

Minbarra l-identifikaturi internazzjonali, ix-xogħlijiet kollha mwettqa mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet huma mmarkati b’identifikatur intern, jiġifieri n-numru tal-katalogu.

Dan huwa għodda ta' ġestjoni interna tal-Uffiċċju, użat għal finijiet ta’ tixrid. Dan jintuża, fost affarijiet oħra, biex jirreġistra l-pubblikazzjonijiet fil-katalogi. Jintuża wkoll bħala mezz ta’ identifikazzjoni f’diversi applikazzjonijiet tal-informatika.

In-numru tal-katalogu huwa stampat fuq il-qoxra ta’ wara, fir-rokna ta’ fuq, fuq in-naħa tal-lemin; jekk ma jkunx hemm qoxra, dan għandu jidher b’mod li jkun jidher sew fuq il-ktieb.

Data tal-aħħar aġġornament: 5.2.2022
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss