ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

3.5. Elenkar

3.5.1. Punti elenkati — preżentazzjoni

1. Jekk id-diversi punti f’lista jkunu ppreċeduti minn frażi introduttorja, il-frażi tispiċċa b’żewġ punti, anki jekk tintroduċi frażi introduttorja oħra:

Ir-Regolament (KE) Nru 1623/2000 huwa emendat kif ġej:
1.
L-Artikolu 92 huwa emendat kif ġej:
(a)
il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:
(i)
il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:
“(c)
il-post ta’ stabbiliment […]:”

2. Il-punti ta’ lista jiġu nnumerati permezz ta’ ittri żgħar fil-parentesi għall-ewwel livell, numri Rumani żgħar fil-parentesi għat-tieni livell u numri Għarab fil-parentesi għat-tielet livell. L-inċiżi huma użati għar-raba’ livell.

Din-id-Direttiva għandha tapplika għal:
(a)
…:
(i)
…:
(1)
…:

Bħala eċċezzjoni, fl-artikolu dwar id-definizzjonijiet u fid-dispożizzjonijiet ta’ emenda (ara t-Taqsima 3.3), il-punti huma nnumerati permezz ta’ numri Għarab fil-parentesi għall-ewwel livell, ittri żgħar fil-parentesi għat-tieni livell u numri Rumani żgħar fil-parentesi għat-tielet livell.

3. Il-punti elenkati li jkunu ppreċeduti b’ċifra jew ittra jiġu sseparati b’punt u virgola. Dawk li jkunu ppreċeduti b’sing jiġu sseparati b’virgoli:

Din id-Direttiva għandha tapplika għal:
(a)
…;
(b)
…:
(i)
…;
(ii)
…;
(iii)
…:
(1)
…;
(2)
…:
…,
…,
…;
(3)

4. Fit-tabelli jew listi, il-punteġġatura mhux soltu tintuża wara l-punti elenkati.

3.5.2. Elenkar ta’ atti

Meta jsiru listi ta’ atti tal-istess tip, la l-isem tal-istituzzjoni li qed tadotta u lanqas it-tip ta’ att ma jerġa’ jiġi rripetut jekk ikun identiku:

(1)
Id-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/90/KE (3) u 2003/91/KE (4) ġew adottati biex jiżguraw li l-varjetajiet li l-Istati Membri jinkludu fil-katalogi nazzjonali tagħhom jikkonformaw […]

[…]

(3)
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/90/KE tas-6 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u l-kondizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli (ĠU L 254, 8.10.2003, p. 7).
(4)
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/91/KE tas-6 ta’ Ottubru 2003 li twaqqaf il-miżuri ta’ implimentazzjoni għall-għanijiet ta’ Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE rigward il-karatteristiċi li għandhom jiġu inklużi bħala minimu ottenut mill-eżami u l-kondizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċi ta’ ħaxix (ĠU L 254, 8.10.2003, p. 11).

L-abbrevjazzjoni(jiet) tat-Trattat(i) huma parti integrali min-numru tal-att u għalhekk jiġu rrepetuti qabel kull numru:

[…] tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004 […]
Id-Direttivi 94/35/KE u 94/36/KE […]

Preferibbilment l-atti jiġu ċċitati f’ordni kronoloġiku.

Data tal-aħħar aġġornament: 1.6.2021
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss