ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

3.5. Elenkar

3.5.1. Punti elenkati — punteġġatura

1. Jekk id-diversi punti f’lista jkunu ppreċeduti minn frażi introduttorja, il-frażi tispiċċa b’żewġ punti, anki jekk tintroduċi frażi introduttorja oħra:

Ir-Regolament (KE) Nru 1623/2000 huwa emendat kif ġej:
1.
L-Artikolu 92 huwa emendat kif ġej:
(a)
il-paragrafu 2 huwa emendat kif ġej:
(i)
il-punt (c) huwa sostitwit b’dan li ġej:
“(c)
il-post ta’ stabbiliment […]:”

2. Jekk il-punti elenkati jkunu ppreċeduti b’ċifra jew ittra, il-punti jiġu sseparati b’punt u virgola:

B’mod partikolari, dan li ġej m’għandux ikun kopert bit-12-il inċiż tal-Artikolu 9(2)(e) tad-Direttiva 77/388/KEE:
1.
servizzi ta’ trażmissjoni bir-radju u t-televiżjoni kif imsemmi fil-11-il inċiż tal-Artikolu 9(2)(e) tad-Direttiva 77/388/KEE;
2.
servizzi ta’ telekomunikazzjoni […];
3.
provvisti tal-prodotti u servizzi li ġejjin:
(a)
prodotti, fejn l-ordni u l-ipproċessar tagħhom isir b’mod elettroniku;
(b)
CD-ROMs […];

3. Jekk il-punti elenkati jkunu preċeduti b’sing, dawn il-punti jiġu sseparati b’virgola:

Ir-riduzzjoni ta’ 1 % kull ġurnata tax-xogħol kif previst fil-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 796/2004 m’għandhiex tapplika għal applikazzjonijiet singoli jew għal emendi għalihom imressqa sa:
is-6 ta’ Ġunju 2005 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Gujana Franċiża,
id-19 ta’ Ġunju 2005 lill-awtoritajiet kompetenti tal-Martinique,
[…].

4. Fit-tabelli, listi jew annessi, il-punteġġatura mhux soltu tintuża wara l-punti elenkati.

3.5.2. Elenkar ta’ atti

Meta jsiru listi ta’ atti tal-istess tip, la l-isem tal-istituzzjoni li qed tadotta u lanqas it-tip ta’ att ma jerġa’ jiġi rripetut jekk ikun identiku:

(1)
Id-Direttivi tal-Kummissjoni 2003/90/KE (3) u 2003/91/KE (4) ġew adottati biex jiżguraw li l-varjetajiet li l-Istati Membri jinkludu fil-katalogi nazzjonali tagħhom jikkonformaw […]

[…]

(3)
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/90/KE tas-6 ta’ Ottubru 2003 li tistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni għall-iskopijiet tal-Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/53/KE fir-rigward tal-karatteristiċi li għandhom jiġu koperti bħala minimu mill-eżami u l-kondizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ ċerti varjetajiet ta’ speċi ta’ pjanti agrikoli (ĠU L 254, 8.10.2003, p. 7).
(4)
Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2003/91/KE tas-6 ta’ Ottubru 2003 li twaqqaf il-miżuri ta’ implimentazzjoni għall-għanijiet ta’ Artikolu 7 tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE rigward il-karatteristiċi li għandhom jiġu inklużi bħala minimu ottenut mill-eżami u l-kondizzjonijiet minimi għall-eżami ta’ċerti varjetajiet ta’speċi ta’ ħaxix (ĠU L 254, 8.10.2003, p. 11).

L-abbrevjazzjoni(jiet) tat-Trattat(i) huma parti integrali min-numru tal-att u għalhekk jiġu rrepetuti qabel kull numru:

[…] tar-Regolamenti (KE) Nru 852/2004 u (KE) Nru 853/2004 […]
Id-Direttivi 94/35/KE u 94/36/KE […]

Preferibbilment l-atti jiġu ċċitati f’ordni kronoloġiku.

Data tal-aħħar aġġornament: 25.5.2016
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss