ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

3.3.2. Żidiet u numerazzjoni

Fejn fit-termini ta’ promulgazzjoni ta’ xi att eżistenti jiddaħħlu artikoli, paragrafi numerati jew suddiviżjonijiet oħrajn li jkunu identifikati b’numru jew ittra, dawn jingħataw in-numru jew l-ittra tas-suddiviżjoni preċedenti tal-istess livell b’żieda tal-ittra “a”, “b”, “c”, “d”, eċċ.: eż. l-artikoli mdaħħla wara Artikolu 1 isiru “Artikolu 1a”, “Artikolu 1b”, eċċ. Bl-istess mod, artikolu li jiddaħħal bejn l-Artikolu 1a u l-Artikolu 1b isir “Artikolu 1aa”.

Regoli speċjali għandhom japplikaw fil-każijiet li ġejjin:

f’każijijet eċċezzjonali fejn artikoli, paragrafi numerati jew suddiviżjonijiet numerati oħrajn jiddaħħlu qabel suddiviżjoni tal-istess livell li tidher fl-ewwel post, dawn jissejħu “Artikolu –1”, “Artikolu –1a”, “paragrafu –1”, “paragrafu –1a”, “punt –a”, “punt –aa”, eċċ.,
inserimenti aktar kumplessi jistgħu jsiru wkoll bl-użu tas-simbolu “–”. Pereżempju, l-inseriment tal-Artikolu 1–a bejn l-Artikolu 1 u l-Artikolu 1a.

Fejn jiddaħħlu artikoli, paragrafi numerati jew suddiviżjonijiet oħrajn li jkunu identifikati b’numru jew ittra, l-artikoli, il-paragrafi jew is-suddiviżjonijiet l-oħrajn li jiġu wara m’għandhomx ikunu numerati mill-ġdid għaliex jista’ jkun li atti oħrajn diġà jirreferu għalihom. Numerazzjoni mill-ġdid għandha ssir biss f’każ ta’ kodifikazzjoni jew riformulazzjoni.

(Sors: Manwal Komuni, ara t-Taqsima C.9.3.2.)

Data tal-aħħar aġġornament: 24.9.2021
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss