ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

3.2.3. Ir-referenzi għas-suddiviżjonijiet tal-atti

1. Id-diversi partijiet ta’ referenza, jekk numerati, huma ċċitati mill-kbir saż-żgħir; dawn ma jiġux separati b’virgoli jew spazji:

l-Artikolu 1(2)(a) tar-Regolament […]
l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) jipprevedu li […]
l-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 3 jipprevedu li […]

2. Meta jissemmew suddiviżjonijiet tal-istess tip, l-isem ma jiġix ripetut:

il-Kapitoli I u II
l-Artikoli 1, 4 u 9
l-ewwel u t-tielet inċiż

Meta jissemmew diversi artikoli, paragrafi jew suddiviżjonijiet oħra, li huma numerati wieħed wara l-ieħor, trid issir distinzjoni bejn “l-Artikoli 2, 3 u 4” (li teskludi artikolu addizzjonali bħal “l-Artikolu 3a, 3b”, eċċ.) u “l-Artikoli 2 sa 4” (li tinkludi l-artikoli kollha miżjuda wara).

3. Meta ssir referenza għal suddiviżjonijiet tal-istess tip fejn wieħed jew iktar minnhom huma akkumpanjati minn suddiviżjonijiet ta’ livell iktar baxx, is-suddiviżjoni kkonċernata tissemma kull darba:

l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(1) tar-Regolament […]
(u mhux “l-Artikoli 2 u 3(1) tar-Regolament […]”)
l-Artikolu 2, l-Artikolu 5(2) u (3) u l-Artikoli 6 sa 9 tar-Regolament […]
(u mhux “l-Artikoli 2, 5(2) u (3) u 6 sa 9”)
[…] u b’mod partikolari l-punti (1)(b) u (3)(c) tal-Artikolu 1, […]

4. Ir-ripetizzjoni tal-kelma “punt” għandha tiġi evitata:

fil-punt 2(a)
fil-punt 2(a)(i)
fit-Titolu A, fil-punt 2(a)(i), tal-Anness […]
(u mhux “fil-punt 2, il-punt (a), il-punt (i), tal-Anness […]”)

5. Meta ssir referenza għal anness, jinkiteb:

[…] qabdiet tal-istokk imsemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament […]
(u mhux “għal dan ir-Regolament”)
L-Anness I huwa sostitwit bit-test fl-Anness I ta’ din id-Deċiżjoni.

Ftehimiet internazzjonali ma jissemmewx bħala annessi:

It-test tal-Ftehim hu mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni (innota l-kelma “mehmuż”, mhux “anness”).
Data tal-aħħar aġġornament: 30.1.2015
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss