ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

3.2.3. Ir-referenzi għas-suddiviżjonijiet tal-atti

1. Id-diversi partijiet ta’ referenza huma msemmija f’ordni dixxendenti, minn ġenerali għal dik speċifika:

l-Artikolu 1(2), il-punt (a), tar-Regolament […]
l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(2) jipprevedu li […]
l-Artikolu 1(1), it-tieni sentenza
l-Artikolu 2(3) u l-Artikolu 3 jipprevedu li […]

2. Meta jissemmew suddiviżjonijiet tal-istess tip, l-isem ma jiġix ripetut:

il-Kapitoli I u II
l-Artikoli 1, 4 u 9
l-ewwel u t-tielet inċiż
(jew: l-ewwel u t-tielet inċiż, b’“inċiż” fis-singular)

Meta jissemmew diversi artikoli, paragrafi jew suddiviżjonijiet oħra, li huma numerati wieħed wara l-ieħor, trid issir distinzjoni bejn “l-Artikoli 2, 3 u 4” (li teskludi artikolu addizzjonali bħal “l-Artikolu 3a, 3b”, eċċ.) u “l-Artikoli 2 sa 4” (li tinkludi l-artikoli kollha miżjuda wara).

3. Meta ssir referenza għal suddiviżjonijiet tal-istess tip fejn wieħed jew iktar minnhom huma akkumpanjati minn suddiviżjonijiet ta’ livell iktar baxx, is-suddiviżjoni kkonċernata tissemma kull darba:

l-Artikolu 2 u l-Artikolu 3(1) tar-Regolament […]
(u mhux “l-Artikoli 2 u 3(1) tar-Regolament […]”)
l-Artikolu 2, l-Artikolu 5(2) u (3) u l-Artikoli 6 sa 9 tar-Regolament […]
(u mhux “l-Artikoli 2, 5(2) u (3) u 6 sa 9”)
[…] u  u b’mod partikolari, l-Artikolu 1, il-punti (1)(b) u (3)(c), […]

4. Ir-ripetizzjoni tal-kelma “punt” għandha tiġi evitata:

fil-punt (b)(ii)
fil-punt (b)(ii)(1)
(u mhux “fil-punt (b), punt (ii), punt (1)”)

5. Meta ssir referenza għal anness, jinkiteb:

[…] qabdiet tal-istokk imsemmija fl-Anness ta’ dan ir-Regolament […]
(u mhux “għal dan ir-Regolament”)
L-Anness I huwa sostitwit bit-test fl-Anness I ta’ din id-Deċiżjoni.

Id-dispożizzjonijiet tal-annessi ssir referenza għalihom kif ġej:

punt 2.1.3.7. (a)(iii)(2), ir-raba’ inċiż, tal-[Anness/l-Anness [I]]

Ftehimiet internazzjonali ma jissemmewx bħala annessi:

It-test tal-Ftehim hu mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni
(innota l-kelma “mehmuż”, mhux “anness”).
Data tal-aħħar aġġornament: 17.10.2022
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss