ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

3. Ir-regoli tal-abbozzar tad-dokumenti

Jeżistu regoli stretti għall-abbozzar tal-atti ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

It-testi għall-pubblikazzjoni fil-Ġurnal Uffiċjali jeħtieġ li jkunu disponibbli b’kull waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

It-testi tal-pubblikazzjonijiet tal-verżjonijiet lingwistiċi kollha fil-Ġurnal Uffiċjali huma sinottiċi, jiġifieri l-istess test f’paġna partikolari jista’ jinstab fuq l-istess paġna tal-istess ĠU fi kwalunkwe verżjoni lingwistika oħra.

Flimkien mar-regoli msemmija hawn taħt, l-atti ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali jsegwu r-regoli msemmija fit-Tielet u r-Raba’ Parti ta’ din il-Gwida, inklużi l-annessi, b’mod partikolari f’dak li għandu x’jaqsam mal-użu ta’ ittri kbar jew żgħar (inklużi dawk tal-kumitati jew kummissjoni­jiet), it-taqsiriet, l-indirizzi, eċċ.

Data tal-aħħar aġġornament: 31.3.2022
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss