ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

2.7. Is-suddiviżjonijiet fl-atti

Suddiviżjoni Numerazzjoni Referenza fit-test
Atti
Preambolu (1)
Konsiderazzjoni (1)   fl-ewwel konsiderazzjoni
Premessa numerata (1) (1), (2) fil-premessa 1 (2)
Premessa mhux numerata (1)   fl-ewwel premessa (2)
Termini ta’ promulgazzjoni (3)
Artikolu (3) Artikolu uniku
Artikolu 1, 2
fl-Artikolu uniku
fl-Artikolu 1, 2
Paragrafu numerat (3) 1., 2. fil-paragrafu 1, 2 (meta fl-istess artikolu)
fl-Artikolu 2(1) (jirreferi għal paragrafu numerat f’artikolu differenti)
   Subparagrafu (4)   fl-ewwel, it-tieni, u t-tielet subparagrafu
fl-[Artikolu 1(1)], it-tieni subparagrafu
Paragrafu mhux numerat    fl-ewwel, it-tieni, u t-tielet
fl-[Artikolu 1,] l-ewwel paragrafu
Punt (3) (a), (b)
(i), (ii)
(1), (2)
fil-punt (a), (b)
fil-punt (i), (ii)
fil-punt (1), (2)
fl-[Artikolu 1(1), l-ewwel subparagrafu], punt (a)(i)(1)
Inċiż (sing twil (Alt 0151)) (5) fl-ewwel, it-tieni inċiż
fl-[Artikolu 1(1), l-ewwel subparagrafu, punt (a)(i)(1),] l-ewwel inċiż
Anness
  Anness
Anness I, II (jew A, B)
fl-Anness
fl-Anness I, II (jew A, B) (tal-att)
Appendiċi
  Appendiċi
Appendiċi 1, 2
fl-Appendiċi 1, 2 (tal-Anness)
Suddiviżjonijiet oħra
Parti Parti I, II
(jew l-Ewwel Parti, it-Tieni Parti)
fil-Parti I, II
(jew l-Ewwel Parti, it-Tieni Parti)
Titolu Titolu I, II fit-Titolu I, II
fi [Il-Parti I], it-Titolu I
Kapitolu Kapitolu I, II
(jew Kapitolu 1, 2)
fil-Kapitolu I, II
(jew fil-Kapitolu 1, 2)
fi [Il-Parti I, Titolu I,] Kapitolu I,
(jew [Parti I, Titolu I,] Kapitolu I)
Taqsima Taqsima 1, 2 fit-Taqsima 1, 2
(fi) [Il-Parti I, Titolu I, Kapitolu I,] Taqsima 1
Punt (6) I, II (jew A, B)
I. (jew A. jew 1.)
fil-punt I, II (jew A, B)
f’punt I (A, 1)
(1)
(2)
Qabel is-7 ta’ Frar 2000, meta l-premessi kienu mingħajr numru: fl-ewwel premessa, it-tieni premessa.
(3)
Fejn fit-termini ta’ promulgazzjoni ta’ xi att eżistenti jiddaħħlu artikoli, paragrafi numerati jew suddiviżjonijiet oħrajn li jkunu identifikati b’numru jew ittra, dawn jingħataw in-numru jew l-ittra tas-suddiviżjoni preċedenti tal-istess livell b’żieda tal-ittra “a”, “b”, “c”, “d”, eċċ. Ara wkoll it-Taqsima 3.3.2.
(4)
Is-suddiviżjonijiet ta’ paragrafu numerat.
(5)
Qabel l-introduzzjoni tal-għodda tal-abbozzar ibbażata fuq l-XML, EdiT, fl-2021, l-inċiżi setgħu jintużaw bħala l-ewwel livell fil-listi.
(6)
Użati f'ċerti rakkomandazzjonijiet, riżoluzzjonijiet, u dikjarazzjonijiet.
NB:
Referenza għall-frażi introduttorja tista’ ssir bi kliem bħal “fil-bidu ta’”, “il-kliem introduttorju ta’” jew “il-parti introduttorja ta’”. Il-frażi introduttorja tispiċċa b’żewġ punti.
Is-suddiviżjonijiet f’din it-tabella mhumiex ikklassifikati f’ordni fiss. L-ordni jista’ jvarja skont in-natura tat-test.

Ara l-Visual Guide — Official Journal Typographical RulesPDF.

Data tal-aħħar aġġornament: 19.12.2022
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss