ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

2.7. Is-suddiviżjonijiet fl-atti

Suddiviżjoni Numerazzjoni Referenza fit-test
Atti
Preambolu (1)
Konsiderazzjoni (1)   fl-ewwel konsiderazzjoni
Premessa numerata (1) (1), (2) fil-premessa 1  (2)
Premessa mhux numerata (1)   fl-ewwel premessa (2)
Termini ta’ promulgazzjoni (3)
Artikolu (3) Artikolu uniku
Artikolu 1, 2
fl-Artikolu uniku
fl-Artikolu 1, 2
Paragrafu numerat (3) 1., 2. fil-paragrafu 1, 2 (meta fl-istess artikolu)
fl-Artikolu 2(1) (jirreferi għal paragrafu numerat f’artikolu differenti)
Subparagrafu (4) (5)   fl-ewwel, it-tieni, u t-tielet subparagrafu
Paragrafu mhux numerat (4)   fl-ewwel, it-tieni, u t-tielet
Punt (3) (1), (2), eċċ.
(a), (b)
(i), (ii), (iii), (iv)
fil-punt 1, 2
fil-punt (a), (b)
fil-punt (i), (ii), (iii), (iv)
Inċiż (sing twil (Alt 0151)) (4) fl-ewwel, it-tieni inċiż
Anness
  Anness
Anness I, II (jew A, B)
fl-Anness
fl-Anness I, II (jew A, B) ( tal-att)
Appendiċi
  Appendiċi
Appendiċi 1, 2
fl-Appendiċi 1, 2 (tal-Anness)
Suddiviżjonijiet oħra
Parti Parti I, II
(jew l-Ewwel Parti, it-Tieni Parti)
fil-Parti I, II
(jew l-Ewwel Parti, it-Tieni Parti)
Titolu Titolu I, II fit-Titolu I, II
Kapitolu Kapitolu 1, 2 (jew I, II) fil-Kapitolu 1, 2 (jew I, II)
Taqsima Taqsima 1, 2 fit-Taqsima 1, 2
Punt
(f’annessi jew ftehimiet internazzjonali)
I, II (jew A, B)
I. (jew A. jew 1.)
fil-punt I, II (jew A, B)
f’punt I (A, 1)
(1)
(2)
Qabel is-7 ta’ Frar 2000, meta l-premessi kienu mingħajr numru: fl-ewwel premessa, it-tieni premessa.
(3)
Fejn fit-termini ta’ promulgazzjoni ta’ xi att eżistenti jiddaħħlu artikoli, paragrafi numerati jew suddiviżjonijiet oħrajn li jkunu identifikati b’numru jew ittra, dawn jingħataw in-numru jew l-ittra tas-suddiviżjoni preċedenti tal-istess livell b’żieda tal-ittra “a”, “b”, “c”, “d”, eċċ. Ara wkoll it-Taqsima 3.3.2.
(4)
Dawn is-suddiviżjonijiet ma jkollhomx ċifra jew sinjal ieħor ta’ identifikazzjoni; bħala referenza għalihom jintuża numru ordinali.
(5)
Is-suddiviżjonijiet ta’ paragrafu numerat.
NB:
Referenza għall-frażi introduttorja tista’ ssir bi kliem bħal “fil-bidu ta’”, “il-kliem introduttorju ta’” jew “il-parti introduttorja ta’”. Il-frażi introduttorja tispiċċa b’żewġ punti.
Is-suddiviżjonijiet f’din it-tabella mhumiex ikklassifikati f’ordni fiss. L-ordni jista’ jvarja skont in-natura tat-test.

Ara l-Visual Guide — Official Journal Typographical RulesPDF.

Data tal-aħħar aġġornament: 23.7.2019
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta’ qabelIl-paġna li jmiss