ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

L-Arkivji

Il-modifiki preċedenti
(modifiki 2007–2017)

2017

11.12.2017
Taqsima 9.5.3 u Annessi A4 u A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji), “iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Professjonali (Cedefop)” isir “iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta’ Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop)”
8.12.2017
Taqsima 5.1.1(c): il-qoxra (avviż pubbliċitarju) (modifikazzjoni)
20.11.2017
Taqsima 9.5.1 u Anness А9, l-istituzzjonijiet u l-korpi: l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) (miżjud)
24.10.2017
Taqsima 9.5.2 u Anness А9, is-servizzi interistituzzjonali: CERT-EU (miżjud)
6.10.2017
Taqsimiet 7.1.1 (il-pajjiżi) u 7.2.1 (il-lingwi), is-Serbja: traslitterazzjoni Latina (modifikazzjoni)
27.7.2017
Taqsimiet 9.5.4 u 9.6, u Annessi A2 u A9, l-aġenziji eżekuttivi, “l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel” isir “l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Konsumatur, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel”
Taqsima 9.5.2 u Annessi A2, A4 u A9, is-servizzi interistituzzjonali, “l-Iskola Amministrattiva Ewropea” isir “l-Iskola Ewropea tal-Amministrazzjoni”
13.7.2017
Anness A2, l-emblemi: l-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
30.6.2017
Taqsima 9.5.3, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): ACER (att emendatorju fi stadju ta’ tħejjija)
12.5.2017
Taqsimiet 4.4 (identifikaturi), 5.1.1 (il-qoxra) u 5.3 (in-naħa ta’ wara tal-paġna tat-titolu): istruzzjonijiet ġodda dwar kif għandek tqiegħed l-identifikaturi u l-informazzjoni dwar il-pubblikatur (riveduti parzjalment)
1.5.2017
Taqsima 9.5.3 u Annessi A2, A4 u A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji), Europol: “l-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija” isir “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi”
12.4.2017
Anness A10, ir-reġjuni: modifikazzjoniji
15.2.2017
Taqsima 9.5.1 u Annessi A2, A4 u A9 (l-istituzzjonijiet u l-korpi):
id-denominazzjoni “il-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea” għandha tinbidel għal “il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni”, li issa huwa l-isem użat b’mod ġenerali (ara l-lista f’24 lingwa); f’testi purament ġuridiċi u fil-Ġurnal Uffiċjali, is-serje L, uża “il-Kumitat tar-Reġjuni”. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
14.2.2017
Anness A4: “cif” isir “CIF”, “fob” isir “FOB” (Incoterms 2010)
27.1.2017
Taqsima 5.9.3, ir-referenzi għall-kawżi tal-Qorti tal-Ġustizzja u tal-Qorti Ġenerali (pubblikazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja): modifikazzjoni
1.1.2017
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni u l-Kultura” isir “id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura” (… f’24 lingwa)

Annessi A5 u A7, muniti: il-Belarussja (BYR, irtirat)

2016

21.12.2016
Taqsima 2.5, firem: modifikazzjoni (il-Kummissjoni)
8.12.2016
Taqsimiet 9.1.4 u 9.1.5, l-indirizzi: modifikazzjoniji (l-Irlanda, Eircode)
11.10.2016
Taqsimiet 3.2 u 3.2.2: ir-referenzi għal att (aġġornament)
6.10.2016
Taqsima 9.5.3 u Annessi A2, A4 u A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji), Frontex: “l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea” isir “l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta”
23.9.2016
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: servizz ġdid (Task Force għat-Tħejjija u għat-Tmexxija tan-Negozjati mar-Renju Unit skont l-Artikolu 50 tat-TUE)
(… f’24 lingwa)
1.9.2016
Taqsimiet 5.9.3 u 9.5.1 u Anness А9, il-Qorti tal-Ġustizzja: ix-xoljiment tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku
6.7.2016
Anness A2, l-emblemi: l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi
1.7.2016
Taqsima 9.5.3 u Annessi A2, A4 u A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): “il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija” isir “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi”

Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “DĠ Għajnuna Umanitarja u Protezzjoni Ċivili (ECHO)” tinbidel bi “DĠ Protezzjoni Ċivili u Operazzjonijiet tal-Għajnuna Umanitarja Ewropej (ECHO)”
(… f’24 lingwa)

Annessi A5 u A7, muniti: il-Belarussja (BYN, ġdid)
22.6.2016
Taqsima 9.5.3 u Anness A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): Europol (modifikazzjoni)
15.6.2016
Taqsima 9.5.3 u Annessi A2 u A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): “l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea” isir “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji”
3.6.2016
Anness A5, il-Kambodja, suddiviżjoni tal-munita (modifikazzjoni)
19.5.2016
Tagsima 4.2.3, struzzjonijiet għall-ittajpjar: l-apostrofu (miżjud)
13.5.2016
Anness A2, l-emblemi: il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjon
20.4.2016
Anness A5, il-Gżejjer Falkland, suddiviżjoni tal-munita: “new penny” isir “penny”
23.3.2016
Taqsima 9.5.3 u Annessi A2, A4 u A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): “l-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinji) (UASI)” isir “l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea (EUIPO)”
8.3.2016
Taqsimiet 9.1.1, 9.1.4 u 9.1.5, l-indirizzi: modifikazzjoniji (il-Lussemburgu, il-Pajjiżi l-Baxxi, Spanja)
26.2.2016
Taqsimiet 1.2.2 u 1.2.3, in-numerazzjoni tal-atti (modifikazzjoni)
25.2.2016
Annessi A5 u A7, il-Perù, munita: “new sol” isir “sol”
23.2.2016
Taqsima 7.1.1 u Anness A5, l-Iżlanda, l-isem sħiħ: “ir-Repubblika tal-Iżlanda” isir “l-Iżlanda”
19.2.2016
Taqsima 9.5.3, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): “Modifiki adottati” + “Fi proċess ta’ tħejjija” (miżjud)
16.2.2016
Anness A5, is-Samoa Amerikana, belt kapitali (nota)

2015

2.12.2015
Taqsima 9.5.3, Annessi A4 u A9, l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea: “AFE” isir “ERA”
26.11.2015
Taqsima 9.5.3, Annessi A4 u A9, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent: “AEA” isir “EEA”
13.11.2015
Taqsima 9.5.3 u Anness A9: “Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol” isir “Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol”
6.11.2015
Anness A2, l-emblemi: Eurostat
21.10.2015
Taqsima 9.5.6 u Anness A9: l-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu 2 (miżjud)
12.10.2015
Anness A4: “QEBD” isir “QEDB”
14.9.2015
Anness A2, l-emblemi: il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
8.7.2015
Anness A5, Saint Vincent u l-Grenadini, belt kapitali: “Kingston” isir “Kingstown”
22.6.2015
Anness A5, il-Lussemburgu, belt kapitali: “Lussemburgu” isir “il-Lussemburgu”
16.6.2015
Taqsimiet 4.4.1 u 5.1.1: ISBN u barcode (modifikazzjoni)
10.6.2015
Anness A5, in-Nepal, l-isem sħiħ: “in-Nepal” isir “ir-Repubblika Demokratika Federali tan-Nepal”
1.6.2015
Taqsimiet 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.2 u Annessi A5, A6 u A7, il-pajjiżi u l-muniti: aġġornament uffiċjali
12.5.2015
Taqsima 9.5.6 u Anness A9: l-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b’bażi Bijoloġika (miżjud) + l-Impriża Konġunta Shift2Rail (miżjud)
30.4.2015
Anness A2, l-emblemi: l-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi
27.4.2015
Taqsima 9.2, l-indirizzi elettroniċi: “e-mail” isir “email”
22.4.2015
Anness A2, l-emblemi: il-Parlament Ewropew
15.4.2015
Taqsima 9.5.3 u Anness A9, l-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (modifikazzjoni)
8.4.2015
Taqsima 9.5.3, Annessi A4 u A9, iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea: “EUSC” isir “Satcen”
13.3.2015
Taqsima 9.5.6 u Anness A9: l-Impriża Konġunta ECSEL (miżjud)
5.2.2015
Taqsima 5.1.1(c): avviż dwar l-EU Bookshop (modifikazzjoni)
20.1.2015
Taqsimiet 9.5.4 u 9.6 u Anness А9, l-aġenziji eżekuttivi: “l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel” isir “l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa, l-Agrikoltura u l-Ikel” (17.12.2014)
16.1.2015
Taqsimiet 9.5.3 u 9.6 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (1.1.2015)
1.1.2015
Taqsima 1.2.2 u tabelli ta’ sommarju, in-numerazzjoni tal-atti (metodu ġdid)

Taqsima 7.3.2, Annessi A5 u A7, il-Litwanja, munita: “litas” isir “euro”

Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni (modifikazzjoni)

2014

30.11.2014
Taqsima 9.6 u Anness А4, iċ-Ċentru Ewropew ta’ Strateġija Politika (1.11.2014)
26.11.2014
Anness A5, il-Ġeorġja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar, ċittadin: “mill-Ġeorġja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar / tal-Ġeorġja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar” isir “—”
14.11.2014
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija, sede: “Bramshill” isir “Budapest”
6.10.2014
Anness A5, il-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti, aġġettiv: “—” isir “mill-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti / tal-Gżejjer Minuri Mbiegħda tal-Istati Uniti”
25.9.2014
Taqsimiet 7.1 u 7.3.2; Annessi A5, A6 u A7, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, kemm l-isem qasir kif ukoll l-isem sħiħ: “Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja” isiru “dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja”

Anness A5, it-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan, ċittadin: “mit-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan / tat-Territorju Brittaniku tal-Oċean Indjan” isir “—”
24.9.2014
Anness A5, it-Tajwan, isem sħiħ: “ir-Repubblika taċ Ċina, it-Tajwan” isir “it-Tajwan”; nota (modifikazzjoni)
4.9.2014
Anness A2, l-emblemi: il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
16.7.2014
Anness A2, l-emblemi: l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni
27.6.2014
l-Albanija (pajjiż kandidat ġdid)
19.5.2014
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: “l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji dwar is-Sigurtà” isir “l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà”
2.5.2014
Anness A2, l-emblemi: EMCDDA, ENISA, FRA u GSA; emblemi ġodda: ACER, BEREC, EBA, EIOPA, ESMA u eu-LISA
8.4.2014
Taqsima 9.5.3, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: l-istruttura
31.3.2014
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: “l-Aġenzija Ewropea GNSS” isir “Aġenzija tal-GNSS Ewropea”
11.3.2014
Anness A10, ir-reġjuni (modifikazzjoni)

Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “DĠ dwar il-Klima” isir “DĠ għall-Azzjoni Klimatika”
7.3.2014
Taqsima 9.5.3, il-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (imressqa mit-Taqsima 9.5.6)
6.3.2014
Anness A2, l-emblemi: “Il-Qorti tal-Awdituri” u “Iċ-Ċentru Satellitari tal-Unjoni Ewropea”
25.2.2014
Taqsimiet 5.3 u 5.4: paġna bi skeda tal-katalogu
1.1.2014
Taqsimiet 9.5.4 u 9.6 u Anness А9, l-aġenziji eżekuttivi: “l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Kompetittività u l-Innovazzjoni (EACI)” isir “l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME)”, “l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi (EAHC)” isir “l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel (Chafea)”, “l-Aġenzija Eżekuttiva għan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport (TEN-T EA)” isir “l-Aġenzija Eżekuttiva għall-Innovazzjoni u n-Netwerks (INEA)” u “l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew għar-Riċerka” isir “l-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka”

Taqsima 7.3.2, Annessi A5 u A7, il-Latvja, munita: “lats” isir “euro”

2013

12.12.2013
Anness A10, ir-reġjuni (ġdid)
6.12.2013
Taqsimiet 5.3.2 u 5.11: id-drittijiet tal-awtur
5.12.2013
Taqsima 5.3.1(a): il-wara tal-paġna tat-titolu (modifikazzjoni)
23.10.2013
Taqsima 9.5.6 u Anness А9, organizzazzjonijiet oħra: l-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (iktar info …)
1.8.2013
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: eu-LISA (l-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja) (iktar info …)
25.7.2013
Anness A5, is-Somalja, isem sħiħ: “ir-Repubblika tas-Somalja” isir “ir-Repubblika Federali tas-Somalja”; nota (imħassra)
17.7.2013
Taqsima 5.9(c): Ir-referenzi għall-affarijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja, tal-Qorti Ġenerali u tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (modifikazzjoni)
16.7.2013
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: “l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni” isir “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni” (iktar info …)
3.7.2013
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: “l-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Avjazzjoni” isir “Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni”
1.7.2013
Taqsimiet 7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 u 9.1.5; Annessi А7 u А8: il-Kroazja (Stat Membru)

Taqsimiet 3.2 u 3.2.2: Metodu ġdid ta’ referenza għal atti oħra
19.6.2013
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: l-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (iktar info …)
13.6.2013
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (iktar info …)
7.6.2013
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: l-Awtorità Bankarja Ewropea (iktar info …)
4.6.2013
Anness A5, il-Ġordan, suddiviżjoni tal-munita: “100 qirsh, 1 000 fils” isir “qirsh (100), [fils (1 000)]”
27.5.2013
Taqsima 5.1.1(c): avviż dwar l-EU Bookshop (modifikazzjoni)
Taqsima 5.3.1(a): il-wara tal-paġna ta’ titolu (modifikazzjoni)
24.5.2013
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: l-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (iktar info …)
21.5.2013
Anness A5, is-Sri Lanka, belt kapitali: “Kolombo” isir “Sri Jayawardenapura Kotte”
30.4.2013
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati: ACER u GSA (iktar info …)
25.4.2013
Annessi A5, A6 u A7, “Burma/il-Mjanmar” isir “il-Mjanmar/Burma”
18.4.2013
Annessi A5 u A7, Sant’Elena, Ascension u Tristan da Cunha, munita: “lira ta’ Sant’Elena” isir “lira ta’ Sant’Elena (Sant’Elena u Ascension); lira sterlina (Ascension u Tristan da Cunha)”
15.4.2013
Anness A5, Nju, ċittadin + aġġettiv: “minn-Nju / ta’ Nju” isir “min-Nju / ta’ Nju”; il-Pajjiżi l-Baxxi, aġġettiv: “mill-Pajjiżi l-Baxxi / tal-Pajjiżi l-Baxx, Nederlandiż” isir “mill-Pajjiżi l-Baxxi / tal-Pajjiżi l-Baxxi, Nederlandiż
12.4.2013
Anness A1, l-emblema Ewropea: użu minn partijiet terzi (modifikazzjoni)
12.3.2013
Annessi A5, A6 u A7, Sant’Elena, Ascension u Tristan da Cunha, l-isem qasir, ċittadin u aġġettiv: “Sant’Elena” isir “Sant’Elena, Ascension u Tristan da Cunha”
25.2.2013
Annessi A5, A6 u A7, “it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar” isir “it-Territorji Franċiżi tan-Nofsinhar u Antartiċi”
19.2.2013
Annessi A5 u A7, l-Iran, munita: “rijal Iranjan” isir “rial Iranjan”
18.2.2013
Anness C: dokumenti (miżjud)
1.1.2013
Annessi A5 u A7, iż-Żambja, munita: “ZMK” isir “ZMW”

2012

4.12.2012
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil: taqsira “EASO”

Anness A2, l-emblemi: EASO (miżjud)

Anness A5, Aruba, Curaçao u Sint Maarten: noti
27.11.2012
Anness 5, Ċipru, suddiviżjoni tal-munita: “ċenteżmu” isir “cent”
5.11.2012
Anness A2, l-emblemi: is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (miżjud)
17.10.2012
Taqsima 9.5.2 u Annessi А4 u А9, l-Iskola Amministrattiva Ewropea: “EAS” isir “EUSA”
1.10.2012
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “DĠ Politika Reġjonali” tinbidel bi “DĠ Politika Reġjonali u Urbana”
(… f’23 lingwa)
1.9.2012
Annessi A5 u A7, il-Venezwela, munita: “bolívar fuerte” isir “bolívar”
23.7.2012
Anness A2, l-emblemi: l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (modifikazzjoni)
1.7.2012
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “DĠ Soċjetà Informatika u Mezzi ta’ Komunikazzjoni” (INFSO) tinbidel bi “DĠ Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, Kontenut u Teknoloġija” (CNECT)
(… f’23 lingwa)
2.5.2012
Anness A5, il-Venezwela, suddiviżjoni tal-munita: “ċentimo” isir “ċentavo”
27.3.2012
Anness A2, l-emblemi: Frontex (modifikazzjoni)
1.3.2012
is-Serbja (pajjiżi kandidati)

Anness A1, għall-emblema Ewropea: kuntatt/il-Kummissjoni (modifikazzjoni)

Anness A2, l-emblemi: L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża (modifikazzjoni); l-aġenziji eżekuttivi (modifikazzjoni)
24.2.2012
Annessi A5, A6 u A7: “il-Birmanja/il-Mjanmar” isir “Burma/il-Mjanmar”; belt kapitali: “Jangon” isir “Naypyidaw”; ċittadin/aġġettiv: “mill Burma/il-Mjanmar / tal-Burma/il-Mjanmar” isir “minn Burma/il-Mjanmar / ta’ Burma/il-Mjanmar”
7.2.2012
Anness A5, il-Gżejjer Kokos (Keeling), belt kapitali: “Bantam” isir “West Island”
30.1.2012
Anness A2, l-emblemi: il-Kummissjoni (modifikazzjoni)
25.1.2012
Taqsimiet 5.4 u 10.5; Anness A3 u Anness C: “ċm” isir “cm”
17.1.2012
Anness A2, l-emblemi: l-Iskola Amministrattiva Ewropea (modifikazzjoni)
1.1.2012
Taqsima 7.1.1 u Anness A5, l-Ungerija, l-isem sħiħ: “ir-Repubblika tal-Ungerija” isir “l-Ungerija”

Taqsima 9.5.3 u Annessi A2, A4 u A9: “l-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd” (CFCA) tinbidel bi “l-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd” (EFCA)

2011

9.12.2011
il-Kroazja (pajjiż aderenti)
11.2011
Verżjoni aġġornata għall-produzzjoni tal-verżjoni stampata (dan it-test isir il-verżjoni bażi).
7.10.2011
Annessi A5, A6 u A7: “il-Marjanas tat-Tramuntana” isir “il-Gżejjer tal-Marjanas tat-Tramuntana”
22.9.2011
Annessi A5, il-Libja, l-isem sħiħ: “il-Ġamaħirija Għarbija Libjana Popolari u Soċjalista” isir “il-Libja”
8.9.2011
Annessi A5, il-Kolombja, belt kapitali: “Santa Fe de Bogotá” isir “Bogotá”
8.8.2011
Annessi A5, A6 u A7, is-Sudan t’Isfel (ġdid)
2.8.2011
Anness A5, Monako, l-isem sħiħ: “il-Prinċipalità ta’ Monako” isir “il-Prinċipat ta’ Monako”
28.6.2011
Anness A5, il-Birmanja/il-Mjanmar, l-isem qasir: “il-Mjanmar” isir “il-Birmanja/il-Mjanmar”; l-isem sħiħ: “l-Unioni tal-Mjanmar” isir “il-Birmanja/il-Mjanmar”
20.5.2011
Anness A2, emblemi: EPSO
16.5.2011
Anness A5, il-Majott, l-isem sħiħ: “il-Kollettività Dipartimentali tal-Majott” isir “il-Majott” (il-Majott sar dipartiment u reġjun lil hinn mix-xtut Franċiżi (DOM-ROM) fil-31.3.2011)

Anness A5, Svalbard and Jan Mayen, l-isem sħiħ: “il-Gżejjer Svalbard u Jan Mayen” isir “Svalbard and Jan Mayen”
20.4.2011
Anness A5, il-Ġeorġja tan-Nofsinhar u l-Gżejjer Sandwich tan-Nofsinhar, belt kapitali (King Edward Point (Grytviken)); is-Somalja, l-isem sħiħ: “is-Somalja” isir “ir-Repubbkika tas-Somalja”
16.4.2011
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: FPI (modifikazzjoni)
8.4.2011
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: DEVCO (modifikazzjoni)
30.3.2011
Anness A5, Fiġi, l-isem sħiħ: “ir-Repubblika tal-Gżejjer Fiġi” isir “ir-Repubblika ta’ Fiġi”
14.3.2011
Anness A5, Nju, l-isem sħiħ: “ir-Repubblika ta’ Nju” isir “Nju”
28.2.2011
Taqsimiet 7.1.1, il-pajjiżi, 7.2.1, il-lingwi u 7.3.2, il-muniti; Anness A7 u t-Taqsira “L-EU-27 u l-pajjiżi kandidati” (en, fr): pajjiż kandidat ġdid, 17.12.2010 (il-Montenegro)
11.2.2011
Taqsima 9.5.3 u Annessi A2 u A9: “l-Awtorità ta’ Superviżjoni tas-Sistema ta’ Navigazzjoni Globali bis-Satellita (GNSS) Ewropea” tinbidel bi “l-Aġenzija Ewropea GNSS”
10.2.2011
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: RTD (modifikazzjoni), FPIS, DEVCO (miżjud), RELEX, DEV, AIDCO (imħassra)
19.1.2011
Taqsima 9.5.3 u Anness A9: EIGE (l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi) — taqsira unika għall-verżjonijiet lingwistiċi
17.1.2011
L-Anness A8 l-ġdid, “Il-kodiċijiet tal-lingwa (Unjoni Ewropea)”

L-Anness A8 l-qadim, “Istituzzjonijiet, korpi, servizzi interistituzzjonali u organizzazzjonijiet: lista multilingwi” issa sar l-Anness A9
11.1.2011
Annessi A5, A6 u A7, l-Antilli Olandiżi: xolta; Curaçao u Sint Maarten isiru Stati awtonomi tar-Renju tal-Pajjiżi l-Baxxi (10.10.2010)
7.1.2011
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: aġġornament (EMPL)
1.1.2011
Taqsimiet 7.3.2, Annessi A5 u A7, muniti: l-Estonja (euro)

2010

21.12.2010
Anness A2: emblema ġdida (l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi)
13.12.2010
Taqsima 7.1.1, Ċipru, isem qasir, lingwa oriġinali (Κύπρος)
9.11.2010
Taqsima 9.5, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (miżjud)
7.10.2010
Annessi А4 u A8, is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (miżjud)
28.9.2010
Annessi A5 u A7, in-Nikaragwa, munita: “córdoba” isir “córdoba oro”
14.9.2010
Anness A5, Tuvalu, belt kapitali: “Fongafale” isir “Funafuti”
26.8.2010
Taqsima 9.5, Annessi A4 u A8, l-Iskola Amministrattiva Ewropea (EAS; taqsira unika għall-verżjonijiet lingwistiċi)
 
Anness A4, il-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (JRC; taqsira unika għall-verżjonijiet lingwistiċi)
23.8.2010
Taqsimiet 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 u 5.5: online
11.8.2010
Anness A5, it-Marjanas tat Tramuntana, belt kapitali: “Garapan” isir “Sajpan”
6.8.2010
Anness A4: COST (miżjud)
5.8.2010
Taqsimiet 4.3, tipi ta’ pubblikazzjonijiet, u 4.4, identifikaturi: online
3.8.2010
Annessi A5 (il-lista tal-pajjiżi, it-territorji u l-muniti) u A7 (il-klassifikazzjoni tal-kodiċi tal-muniti): online
23.7.2010
Anness A6, l-ordni tal-kodiċi tal-pajjiżi: online
16.7.2010
Taqsima 9.5.6 u Anness A8: l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil
1.7.2010
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: aġġornament (HOME + JUST, DEV, ECHO)
18.6.2010
Anness A4, l-akronimi ewlenin u l-abbrevjazzjonijiet: online
17.3.2010
Taqsima 9.5.3 u Anness A8: KEPD (il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data)
9.3.2010
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: aġġornament (ENER, MOVE, CLIMA)

Anness A2: emblema ġdida (Europol)
8.3.2010
Anness A8, lista multilingwa: l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija u l-Aġenzija Fornitriċi ta’ l-Euratom
3.3.2010
Taqsima 9.3, in-numri tat-telefown: aġġornament (numri ragruppati)
25.2.2010
Taqsima 9.5.3 u Anness A8: EMA tinbidel bi EMEA
24.2.2010
Anness A2: emblemi ġodda (ETF u l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini)
25.1.2010
Taqsima 9.5, l-istruttura amministrattiva tal-Unjoni Ewropea: aġġornament (Trattat ta’ Lisbona)
21.1.2010
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “DĠ Persunal u Amministrazzjoni” tinbidel bi “DĠ Riżorsi Umani u Sigurtà”
20.1.2010
Taqsimiet 7.2, il-lingwi, u 7.3.2, il-muniti: online

Anness A8, lista multilingwa: aġġornament (Trattat ta’ Lisbona)
18.1.2010
Taqsimiet 7.1, il-pajjiżi: online

2009

17.12.2009
Taqsimiet 9.5.6 u Anness A8: intrapriżi konġunti
10.12.2009
Taqsima 4.2: online
1.12.2009
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:

see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
11.11.2009
Taqsimiet 9.5.5 u Anness A8: l-Impriża Konġunta SESAR
14.10.2009
Anness A2: emblema ġdida (l-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea)
30.9.2009
Taqsimiet 9.5.4 u 9.6: EAHC tinbidel bi PHEA, ERC tinbidel bi ERCEA
28.9.2009
Taqsimiet 9.5.6 u Anness A8: aġenzija ġdida (l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija)
21.9.2009
Taqsima 4.1: online
14.7.2009
“L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej” tinbidel bi “L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea”, mill-1.1.2009 (aġġornament)
10.7.2009
Anness A2: emblema ġdida (l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet)
1.7.2009
Annessi A5 u A7, muniti: iż-Żimbabwe (ZWR, irtirat)
24.6.2009
Anness A2: emblemi ġodda (ERC, FRA, REA)
21.4.2009
Anness A2: emblema ġdida (l-Aġenzija Eżekuttiva għan-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport)
31.3.2009
Taqsima 9.5, aġġornament (9.5.5, 9.5.6)
19.3.2009
Anness A2: emblema ġdida (FEI)
24.2.2009
Annessi A5 u A7, muniti: iż-Żimbabwe (ZWL, ġdida)
16.1.2009
Annessi A5 u A7, muniti: it-Turkmenistan (TMT), iż-Żimbabwe (ZWD isir ZWR)
1.1.2009
Taqsimiet 7.3.2, Annessi A5 u A7, muniti: il-Gana (GHC, irtirat), is-Slovakkja (euro)
 
It-Taqsima 9, indirizzi u numri tat-telefon: modifika fir-regoli tal-kitba.
Din il-modifika għandha tidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Jannar 2009 fit-testijiet ġodda kollha. Għodod eżistenti (dokumenti, websites, databases, etc.) għandhom ikunu adattati progressivament.
Minħabba l-importanza tal-aġġornament, il-werrej kien modifikat kif ġej.

  Il-Qadim Il-Ġdid
Indirizzi 7.1.3
(imħassra)
9.1 (9.1.1 to 9.1.5)
Indirizzi elettroniċi 9.3 9.2
Numri tat-telefon 9.2 9.3
Kwotazzjoni tat-testi
Referenzi għall-Ġurnal Uffiċjali
9.1
9.4
9.4

2008

1.9.2008
Anness A2: emblema ġdida (iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea)
20.8.2008
11.8.2008
Parti III: online
25.7.2008
Annessi A2 u A8: aġenzija ġdida (l-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni)

Anness A2: emblema ġdida (l-Aġenzija Ewropea għad-Difiża)
11.7.2008
Anness A8: l-Aġenzija Eżekuttiva għas-Saħħa u l-Konsumaturi
5.6.2008
Anness A8: online
30.5.2008
Anness A2: online
15.5.2008
Taqsimiet 6.4 u 7: online
30.1.2008
29.1.2008
Anness A1: online

2007

9.2007
Parti I (Il-Ġurnal Uffiċjali) + Parti IV (Regoli għal-lingwa Maltija): it-test kien finalizzat u qed ikunu ippreparati il-paġni tal-web.
It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta' qabelIl-paġna li jmiss