ISSN 1831-5380
Mappa tas-sit | Avviż legali | L-Cookies | FAQ | Kuntatt | Ipprintja l-paġna

Aħbarijiet

Data tal-aħħar aġġornament: 24.9.2021

Paġni utli

Dan il-websajt hu disponibbli fi 24 lingwa tal-istituzzjonijiet Ewropej. Il-verżjonijiet kollha jsegwu l-istess struttura (ħlief għar-Raba’ Parti). Għalhekk, meta tagħfas fuq il-kaxxa tal-lingwi fuq il-lemin ta’ fuq tal-paġna, tkun tista’ ssib il-paġna ekwivalenti bil-lingwa tal- għażla tiegħek.

L-aħħar tibdiliet

Settembru 2021

24.9.2021
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: servizz ġdid (Awtorità għat-Tħejjija u għar-Rispons f’Każ ta’ Emerġenza tas-Saħħa)
Taqsima 3.3.2, aġġornament
16.9.2021
Anness A2, l-emblemi: l-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol

Awwissu 2021

30.8.2021
Anness A2, l-emblemi: l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali, l-Awtorità Ewropea tax-Xogħol u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew

Lulju 2021

21.7.2021
Anness A2, l-emblemi: eu-LISA
2.7.2021
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): iċ-Ċentru Ewropew ta’ Kompetenza Industrijali, Teknoloġika u tar-Riċerka fil-qasam taċ-Ċibersigurtà (miżjud)

Ġunju 2021

2.6.2021
Anness A5, l-Emirati Għarab Magħquda, belt kapitali: “Abu Dabi” isir “Abu Dhabi”
1.6.2021
Aġġornament tal-Ewwel Parti — Il-Ġurnal Uffiċjali, prinċipalment it-Taqsimiet minn 2 sa 3.6: tibdiliet fil-ĠU minħabba l-introduzzjoni ta’ EdIT (l-għodda tal-abbozzar legali bbażata fuq l-XML)

Mejju 2021

12.5.2021
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): “l-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA)” issir “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Programm Spazjali (EUSPA)”

April 2021

1.4.2021
Taqsimiet 9.5.4 u 9.6 u Annessi А2 u А9, l-aġenziji eżekuttivi: Chafea: terminat; CINEA, EACEA, Eismea, ERCEA, REA: aġġornament

Marzu 2021

2.3.2021
Taqsima 7.1.2, l-ordni tal-pajjiżi fil-lista: aġġornament

Frar 2021

28.2.2021
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: it-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit (terminat)
16.2.2021
Taqsimiet 9.5.4 u 9.6 u Anness А9, l-aġenziji eżekuttivi: l-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali

Jannar 2021

16.1.2021
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “id-Direttorat Ġenerali għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp” (DEVCO) isir “id-Direttorat Ġenerali għas-Sħubijiet Internazzjonali” (INTPA)

Diċembru 2020

15.12.2020
Taqsima 5.4.2 (id-drittijiet tal-awtur): aġġornament

Novembru 2020

19.11.2020
Anness A2, l-emblemi: Frontex
6.11.2020
Anness A2, l-emblemi: il-Qorti tal-Ġustizzja

Lulju 2020

16.7.2020
Anness A2, l-emblemi: l-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom, l-Uffiċċju tal-BEREC
9.7.2020
Anness A10, aġġornat

Mejju 2020

25.5.2020
Taqsimiet 4.4.2, 9.5 u 9.6; Anness A9, “netwerk(s)” isir “network(s)”, skont id-Deċiżjonijiet 2 tal-11 ta’ Diċembru 2018

Marzu 2020

17.3.2020
Anness A2, l-emblemi: Eurojust

Frar 2020

1.2.2020
Taqsimiet 7.1, 7.3.2, 9.1.4 u 9.1.5; Annessi А3, А7 u А10: ir-Renju Unit (ħruġ mill-UE)

Jannar 2020

15.1.2020
Anness A2, l-emblemi: KESE
1.1.2020
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “id-Direttorat Ġenerali għall-Industrija tad-Difiża u l-Ispazju” (DEFIS) u “id-Direttorat Ġenerali għall-Appoġġ għar-Riformi Strutturali” (REFORM)

Diċembru 2019

12.12.2019
Taqsima 9.5.3 u Annessi А2 u А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji), Eurojust: “Eurojust” isir “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali”
9.12.2019
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “iċ-Ċentru Ewropew ta’ Strateġija Politika” (EPSC) isir “IDEA - Ispira, iddibatti, involvi ruħek u aċċellera l-azzjoni”
5.12.2019
Anness A5, Cabo Verde, l-isem qasir: “Cape Verde” isir “Cabo Verde”; l-isem sħiħ: “ir-Repubblika ta’ Cape Verde” isir “ir-Repubblika ta’ Cabo Verde”; id-demonimu u l-aġġettiv: “Cape Verdjan, a, i” isir “Cabo Verdjan, a, i”; il-munita: “escudo Cape Verdjan” isir “escudo Cabo Verdjan”; Anness A6, CV: l-isem qasir: “Cape Verde” isir “Cabo Verde”; Anness A7, CVE: l-isem qasir: “Cape Verde” isir “Cabo Verde”; il-munita: “escudo Cape Verdjan” isir “escudo Cabo Verdjan”

Novembru 2019

16.11.2019
Taqsima 9.6, id-direttorati ġenerali u s-servizzi tal-Kummissjoni: “Task Force għat-Tħejjija u għat-Tmexxija tan-Negozjati mar-Renju Unit skont l-Artikolu 50 tat-TUE” (TF50) isir “it-Task Force għar-Relazzjonijiet mar-Renju Unit” (UKTF)

Ottubru 2019

9.10.2019
Taqsima 9.6, id-Direttorat Ġenerali għan-Netwerks tal-Komunikazzjonijiet, il-Kontenut u t-Teknoloġija, taqsira l-aktar użata (miżjud)
3.10.2019
Anness A5, New Caledonia, demonimu u aġġettiv: “Caledonian, a, i” isir “New Caledonian, -a, -i”; San Marino, belt kapitali: “il-Belt ta’ San Marino” isir “San Marino”

Settembru 2019

30.9.2019
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji), ERA: akronimu (miżjud)
4.9.2019
Anness A5, il-Libanu, suddiviżjoni tal-munita: “pjastre” isir “piastre”

Lulju 2019

4.7.2019
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji), ACER: “l-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija” isir “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija”
3.7.2019
Anness A2, l-emblemi: BEI

Ġunju 2019

27.6.2019
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji), ENISA: “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni” isir “l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà”
17.6.2019
Taqsima 9.5, il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (imressqa mit-Taqsima 9.5.3 għat-Taqsima 9.5.1)

Mejju 2019

29.5.2019
Anness A5, il-Burundi, belt kapitali: “Bujumbura” isir “Gitega”
24.5.2019
Anness A5, il-Kazakistan, belt kapitali: “Astana” isir “Nur-Sultan”

April 2019

1.4.2019
Taqsima 5.1.1, il-paġna IV tal-qoxra: l-emblema tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet

Marzu 2019

30.3.2019
Taqsima 9.5.3 u Anness A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): l-Awtorità Bankarja Ewropea, sede: “Londra” isir “Pariġi”; l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, sede: “Londra” isir “Amsterdam”
22.3.2019
Anness A5, l-Eswatini, demonimu u aġġettiv: “Swazilandiż, a, i” isir “Eswatinjan, a, i”
1.3.2019
Taqsimiet 5.3 (naħa ta’ wara tal-paġna tat-titolu) u 5.4 (id-drittijiet tal-awtur): aġġornament

Frar 2019

15.2.2019
Taqsimiet 7.1, 7.2, 7.3.2, Annessi A5, A6 u A7: il-Maċedonja ta’ Fuq (denominazzjonijiet ġodda)
6.2.2019
Anness A2, l-emblemi: EUISS u FRA
4.2.2019
Taqsima 9.5.3 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji), eu-LISA: “Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht” isir “Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Tmexxija Operattiva ta’ Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja”

Diċembru 2018

20.12.2018
Taqsima 9.5.3 u Annessi A2 u A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): “l-Uffiċċju tal-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi” isir “l-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC”
12.12.2018
Taqsima 7.2.2, l-elenkar tal-lingwi fit-test: korrezzjoni

Novembru 2018

12.11.2018
Taqsima 9.5.6 u Anness А9, l-organizzazzjonijiet oħra: l-Impriża Konġunta għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja Ewropew (miżjud)

Ottubru 2018

30.10.2018
Anness A5, is-Saħara tal-Punent, ċentru amministrattiv: “Al aaiun” isir “Laayoune”
25.10.2018
Taqsima 9.5.3 u Annessi A2 u A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): “l-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni” isir “l-Aġenzija tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni tal-Unjoni Ewropea”
24.10.2018
Annessi A5 u A6, il-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald, l-isem qasir: “il-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald” isir “il-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald”; l-isem sħiħ: “it-Territorju tal-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald” isir “it-Territorju tal-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald”; l-aġġettiv: “tal-Gżejjer Heard u l-Gżejjer McDonald” isir “tal-Gżira Heard u l-Gżejjer McDonald”
9.10.2018
Annessi A5, A6 u A7, is-Swaziland, l-isem sħiħ: “ir-Renju tas-Swaziland” isir “ir-Renju tal-Eswatini”; l-isem qasir: “is-Swaziland” isir “l-Eswatini”

Settembru 2018

25.9.2018
Taqsima 5.9.2, ir-referenzi għat-Trattati (aġġornament)
18.9.2018
Taqsimiet 7.1.1 u 7.1.2 (il-pajjiżi), 9.1.4 u 9.1.5 (l-indirizzi), Annessi A5, A6, A7 u A10: iċ-Ċekja, l-isem qasir
10.9.2018
Taqsima 7.2.1, l-ordni tal-verżjonijiet tal-lingwa u l-kodiċi ISO (aġġornament)

Awwissu 2018

20.8.2018
Annessi A5 u A7, muniti: il-Venezwela (VES, ġdid; VEF, irtirat)

Lulju 2018

13.7.2018
Anness A2, l-emblemi: l-Istitut tal-Unjoni Ewropea għall-Istudji fuq is-Sigurtà
11.7.2018
Taqsima 9.5.3 u Anness A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej (miżjud)
4.7.2018
Taqsima 3.3, id-dispożizzjonijiet emendatorji (modifikazzjonijiet)
1.7.2018
Annessi A5 u A7, muniti: il-Mawritanja (MRO, irtirat), São Tomé u Príncipe (STD, irtirat)

Ġunju 2018

12.6.2018
Taqsima 4.2.3, is-struzzjonijiet għall-ittajpjar (aġġornament)

Mejju 2018

22.5.2018
Anness A2, l-emblemi: Eurofound, Frontex
11.5.2018
Anness A5, Wallis u Futuna, l-isem sħiħ: “Wallis u Futuna” isir “it-Territorju tal-Gżejjer Wallis u Futuna”

April 2018

12.4.2018
Taqsima 7.3.3, il-pożizzjoni tal-kodiċi ISO (EUR) u tas-sinjal tal-euro (€) fl-ammonti: aġġornament (inbidlu r-regoli fil-LV u fil-NL)

Marzu 2018

26.3.2018
Taqsima 9.5.5, korpi u aġenziji tal-Euratom: F4E (aġġornament)
20.3.2018
Taqsima 9.5.3, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (aġġornament)
7.3.2018
Taqsima 9.5.3 u Anness A9, l-organizzazzjonijiet deċentralizzati (aġenziji): il-Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (miżjud)
1.3.2018
Anness A10: aġġornament

Frar 2018

5.2.2018
Taqsima 5.1.1(c): il-qoxra (avviż pubbliċitarju) (modifikazzjoni)

Jannar 2018

15.1.2018
Anness A5, il-Libja, l-isem sħiħ: “il-Libja” isir “l-Istat tal-Libja ”
1.1.2018
Annessi A5 u A7, muniti: il-Mawritanja (MRU, ġdid), São Tomé u Príncipe (STN, ġdid)

L-Arkivji
(modifiki 2007–2017)

Jekk trid tara l-lista sħiħa tal-modifiki preċedenti, ara l-Arkivji.

It-tarf ta’ fuq tal-paġna
Il-paġna ta' qabelIl-paġna li jmiss