ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

11. Izmantojamā literatūra

Teksta noformējuma un pareizrakstības likumu vienotība un konsekventa lietošana ir pats būtiskākais nosacījums, kura izpildi jācenšas panākt, strādājot ar tekstu.

Tomēr nekādā gadījumā nedrīkst izdarīt izmaiņas tiesību aktu terminoloģijā, pat ja tā ir pretrunā valodas praksē vispārpieņemtajām lingvistiskajām normām. Tiesību aktu terminoloģiju drīkst mainīt tikai kompetentas iestādes.

Pareizrakstībai jāatbilst latviešu valodas pareizrakstības vārdnīcām (sk. 10.3. punktu).

Vēlams izstrādāt visās Eiropas Savienības iestādēs pieņemtu standarta valodas stilu, tāpēc darbā ar publikācijām latviešu valodā būtu jāņem vērā norādījumi, kas doti šādos izdevumos:

1.
Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga: Avots, 1995.
2.
Mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. Rīga: Jumava, 1996.
3.
Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999.
4.
Blinkena A. Latviešu interpunkcija, 2. pārstr. izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
5.
Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika, pārstrādāts izdevums. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.
6.
Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995.
7.
Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos, 2. lab. izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2003.
8.
Terminoloģijas jaunumi. Latvijas ZA informatīvs ceturkšņizdevums.
9.
Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. Rīga: Valsts valodas centrs, 2021.
Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa