ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

10.7. Saīsinājumi, simboli un akronīmi

Strādājot ar tekstu, kurā ir saīsinājumi, jāievēro šādi principi:

jābūt skaidrībai, kādu jēdzienu vai nosaukumu saīsinājums apzīmē. Ja tas nav zināms no iepriekšējas pieredzes un to neatklāj arī dotais teksts, jāizmanto palīglīdzekļi – vārdnīcas, datubāzes un citi ziņu avoti,
lai izlemtu, kā saīsinājumu atveidot latviski, jāpārliecinās, kā attiecīgo akronīmu lieto ES darba valodās. Ja visās valodās lieto vienu un to pašu akronīmu neatkarīgi no tā sākotnējās cilmes (franču vai angļu), to patur arī latviešu valodā,
ja akronīms katrā valodā citāds, arī latviešu valodā to darina no jauna, piemēram, angliski IRCC, franciski CICR, latviski SSKK (Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja),
parasti saīsinājumu angļu valodā atveido ar saīsinājumu latviešu valodā. Izņēmums pieļaujams tad, ja saīsinājumi apgrūtina teksta uztveri – ja tie neatklāj teikuma locekļu jēgu un saistījumu (īpaši, ja lietoti lokatīvā vai datīvā). Tādā gadījumā veido citu teikuma konstrukciju, kas nevar radīt pārpratumus, vai arī nosaukumus raksta pilniem vārdiem:
Valde ir galvenā pārvaldes struktūra Eiropas Centrālajā bankā.
Valde ir ECB galvenā pārvaldes struktūra.
svarīgi, lai viena un tā paša saīsinājuma forma visos gadījumos būtu vienāda un neradītu pārpratumus.

Eiropas Savienības publikācijās pieņemts akronīmus, kas nav garāki par pieciem burtiem, rakstīt ar lielajiem burtiem (piemēram, EEC, ACP u. tml.), bet garākos akronīmos, ja tie izlasāmi kā viens vārds, lielais burts ir tikai pirmais (piemēram, Unesco).

Latviešu valodā ievēro tādu pašu principu, izņemot gadījumus, kad akronīms ir plaši lietots un tā rakstība jau nostabilizējusies (piemēram, angliski Unesco, latviski UNESCO).

Svešvalodu saīsinājumus raksta slīprakstā ar šādiem izņēmumiem: valūtu apzīmējumi (EUR, USD), NATO, HIV, AIDS.

Saīsinājumos, kuru daļas ir atdalītas ar punktu, pēc punkta jāliek saistītā atstarpe:

u. c., u. tml., t. i., š. g., v. i., z. v.

Teikumu parasti ar saīsinājumu nesāk. Tomēr, ja ar saīsinājumu sākas uzraksts vai dokumenta rekvizīts, retāk – teikums, saīsinājumu raksta ar lielo sākumburtu (lielais ir tikai pirmais burts):

parasti: a/s, bet uzraksta, rekvizīta, teikuma sākumā: A/s
parasti: valsts a/s, va/s, bet uzraksta, rekvizīta, teikuma sākumā: Valsts a/s, Va/s
parasti: z. v., bet rekvizīta sākumā: Z. v.

Vārdus “kungs” un “kundze” saīsina attiecīgi “kgs” un “kdze”.

Pēdējoreiz atjaunināts: 31.3.2012.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa