ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

10.5. Skaitļi, datumi un laiks

10.5.1. Skaitļa vārdu pareizrakstība

Ja kārtas skaitļa vārdu apzīmē ar arābu ciparu, pēc tā liek punktu:

2002. gads

Pēc romiešu cipariem punktu neliek, izņemot gadījumus, kad tie atrodas tekstā nodaļas u. tml. nosaukuma priekšā:

XXI gadsimts, III nodaļa
I. Vispārīgi noteikumi

Skaitļa vārdu nelokāmās formas desmit, simt, tūkstoš un saliktā forma -padsmit kopā ar pamata skaitļa vārdiem viens līdz deviņi veido salikteņus, tāpēc ir rakstāmas kopā:

trīsdesmit, četrsimt, divtūkstoš, piecpadsmit

Ar lokāmajām formām desmits, simts, tūkstotis veidojas skaitļa vārdu savienojumi, kas rakstāmi atsevišķi:

divi desmiti, trīs simti, četri tūkstoši

Tūkstoša lokāmā forma beidzas ar -is, nelokāmā ar :

tūkstotis
tūkstoš

Decimāldaļskaitļu rakstībā jāievēro vārda komats lietošana:

četri, komats, seši (4,6)

Runājot par laiku, nelokāmie skaitļa vārdi iegūst datīva vai lokatīva locījuma formas:

līdz četrpadsmitiem
vilciens pienāk sešpadsmitos

Skaitļa vārdu savienojumā tikai pēdējam vārdam ir kārtas skaitļa vārda forma:

divdesmit pirmais (XXI) gadsimts

Tikai skaitļa vārdu savienojuma pēdējais vārds saskaņojams ar attiecīgo lietvārdu:

četri simti divdesmit viens (421) metrs
piecdesmit četri (54) kilogrami

10.5.2. Skaitļu, datumu un laika vienību lietošanas īpatnības

Pamata skaitļa vārdus no viens līdz deviņi parasti raksta vārdiem, bet lielākus skaitļus – cipariem. Ja vienā un tajā pašā teikumā kopā lietoti skaitļi, kuri ir gan lielāki, gan mazāki par deviņi, tad visus skaitļus raksta cipariem:

9 līdz 11

Šis noteikums attiecas arī uz kārtas skaitļa vārdiem, tostarp gadsimtu apzīmējumiem:

devītais gadsimts, XXI gadsimts

Jāievēro šādi likumi un izņēmumi:

a)
numuru apzīmēšanai lieto saīsinājumu:
Nr.
b)
norādot daudzumu, skaitlis vienmēr ir pirms mērvienības:
6 kg, 7 gadi, 11 metri, 28 tonnas
c)
norādot naudas summas, naudas vienības kods ir pēc skaitļa:
200 EUR
d)
procentu apzīmējumu ieteicams nevis rakstīt vārdiem, bet gan lietot simbolu, pirms kura liek saistīto atstarpi:
15 %
e)
simbolu “°” lieto temperatūras, alkohola satura, kā arī garuma un platuma grādu apzīmēšanai. Ja ir norādīta mērvienību sistēma, starp skaitli un simbolu “°” liek saistīto atstarpi. Ja mērvienību sistēma nav norādīta, starp skaitli un simbolu “°” atstarpi neliek:
25 °C
25°
f)
lappušu, attēlu, tabulu u. c. numerācijai lieto kārtas skaitli, pēc kura liek saistīto atstarpi:
250. lpp.
g)
skaitļu intervāla lietošana:
lappušu numuru apzīmēšanai lieto vienotājdomuzīmi:
7.–13. lpp.
citos gadījumos raksta:
no 50 līdz 100
vai 50–100
bet nekad neraksta no 50–100
h)
nosaucot numurētu teksta vienību, jāatceras, ka teikums nedrīkst sākties ar skaitli – no tā var izvairīties, piemēram, skaitli papildinot ar attiecīgā dokumenta konkretizējumu:
1. Šīs direktīvas 2. un 3. pantu groza šādi:
i)
datumus tekstā vienmēr raksta pilnā formā:
2002. gada 21. septembrī

Savukārt atsaucēs datumus vienmēr raksta saīsinātajā formā (ja datums vai mēnesis saīsinātajā formā ir viencipara skaitlis, tā priekšā nulli neliek):

21.9.2002.
NB!
Ja zemsvītras piezīmē ir atsauce uz kādu izdevumu svešvalodā, tad, ievērojot Latvijā pieņemtos bibliogrāfijas standartus attiecībā uz izdevumiem svešvalodās, tā nosaukumu netulko un arī visus norādītos datus atstāj oriģināla rakstībā.

Izņēmums ir atsauces uz Oficiālo Vēstnesi. Tā kā Oficiālo Vēstnesi publicē visās oficiālajās ES valodās, tam nav vienas oriģināla valodas. Tāpēc atsauces uz Oficiālo Vēstnesi jātulko latviešu valodā:

OV L 322, 17.12.1977., 30. lpp.
NB!
Ir pieļaujams rakstīt gan, piemēram, Sanāksmē, kas notika no 23. līdz 25. jūlijam, gan Sanāksmē, kas notika 23.–25. jūlijā, taču, ja runa ir par divām dienām pēc kārtas, jāraksta: Sanāksmē, kas notika 11. un 12. jūlijā.
j)
laika apzīmēšanai vienmēr lieto 24 stundu sistēmu (pilnu stundu vienmēr raksta šādi):
17.30, 5.30
14.00
Pēdējoreiz atjaunināts: 12.4.2018.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa