ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

10.4. Lielo sākumburtu lietojums

Visus patstāvīgos vārdus ar lielo sākumburtu raksta:

valstu nosaukumos:
Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
dažu starptautisku organizāciju nosaukumos:
Apvienoto Nāciju Organizācija
laikrakstu un žurnālu nosaukumos:
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Organizāciju un iestāžu nosaukumos:

ar lielo burtu jāraksta tikai pirmais vārds:
Pirmās instances tiesa, Izlīdzināšanas fonds
ar lielo burtu jāraksta gan ievadītājvārds, gan nākamais vārds (diferencētājvārds), ja ievadītājvārds ir īpašvārds vai īpašvārdiskā nozīmē lietots vārds vai vārdu savienojums:
Latvijas Ārlietu ministrija, Pasaules Veselības organizācija, Starptautiskais Valūtas fonds

Daudzpakāpju nosaukumos katras struktūrvienības pirmais vārds jāraksta ar lielo burtu:

Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda Virzības nodaļa, Eiropas Savienības Publikāciju birojs

Simboliskos nosaukumos, ko liek pēdiņās vai kā citādi grafiski izceļ, ar lielo burtu raksta pirmo vārdu (izņemot laikrakstu un žurnālu nosaukumus (sk. iepriekš)). Nomenklatūras apzīmējumu raksta ar mazo burtu:

akciju sabiedrība, rūpnīca (u. tml.)

Dokumentu nosaukumos pirmais vārds jāraksta ar lielo burtu:

Deklarācija par Kopienas tiesību aktu hierarhiju, Parīzes protokols, Padomes Direktīva par kosmētikas līdzekļu ražošanas nosacījumiem

Amatpersonu amatu nosaukumos ar lielo burtu raksta tikai augstāko valsts amatpersonu titulus un nosaukumus:

Viņa Majestāte Beļģu karalis, Viņa Karaliskā Augstība Luksemburgas lielhercogs, Valsts prezidents, Ministru prezidents
bet Beļģijas ārlietu ministrs, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs

Dažkārt iestādes nosaukums ir tāds pats kā šīs iestādes vadītāja amata nosaukums. Šādos gadījumos jāņem vērā, par ko – iestādi vai amatu – ir runa, un atbilstoši jālieto lielie sākumburti:

Eiropas Ombuds (iestāde) – Eiropas ombuds (amats)
Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (iestāde) – Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs (amats)
Pēdējoreiz atjaunināts: 31.3.2012.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa