ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

9.6. Komisijas ģenerāldirektorāti un dienesti – oficiālie nosaukumi

LV
versija:
14.10.2022.
Burtu kodi (iekšējai lietošanai)
un ciparu kodi
(izmantošanai IT jomā)

Sk. arī:
Saites uz ģenerāldirektorātu vietnēm
Saite uz komisāru sarakstu

Pilnais nosaukums
un uzskaitījuma secība
Īsais nosaukums Plaši lietots saīsinājums Burtu kods
(iekšējai lietošanai) (1)
Ciparu kods (2)
(neredzams)
Joma(-s)
Ģenerālsekretariāts   SG 31 Ģenerālsekretariāts
Juridiskais dienests   SJ 32 Juridiskais dienests
Komunikācijas ģenerāldirektorāts Komunikācijas ĢD (3)   COMM 61 Komunikācija
IDEA – Ierosme, diskusijas, efektīva iesaiste un aktīva rīcība   IDEA 46 Ierosme, diskusijas, efektīva iesaiste un aktīva rīcība
Budžeta ģenerāldirektorāts Budžeta ģenerāldirektorāts   BUDG 19 Budžets
Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts Cilvēkresursu un drošības ĢD   HR 09 Cilvēkresursi un drošība
Informātikas ģenerāldirektorāts Informātikas ĢD   DIGIT 50 Informātika
Iekšējās revīzijas dienests   IAS 25 Iekšējās revīzijas dienests
Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai OLAF OLAF 57 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts Ekonomikas un finanšu lietu ĢD   ECFIN 02 Ekonomika un finanšu lietas
Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD   GROW 62 Iekšējais tirgus, rūpniecība, uzņēmējdarbība un MVU
Aizsardzības rūpniecības un kosmosa ģenerāldirektorāts Aizsardzības rūpniecības un kosmosa ĢD   DEFIS 26 Aizsardzības rūpniecība un kosmoss
Konkurences ģenerāldirektorāts Konkurences ĢD   COMP 04 Konkurence
Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ģenerāldirektorāts Nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības ĢD   EMPL 05 Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība
Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāts Lauksaimniecības un lauku attīstības ĢD   AGRI 06 Lauksaimniecība un lauku attīstība
Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts Mobilitātes un transporta ĢD   MOVE 7 Mobilitāte un transports
Enerģētikas ģenerāldirektorāts Enerģētikas ĢD   ENER 27 Enerģētika
Vides ģenerāldirektorāts Vides ĢD   ENV 11 Vide
Klimata politikas ģenerāldirektorāts Klimata politikas ĢD   CLIMA 87 Klimata politika
Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts Pētniecības un inovācijas ĢD   RTD 12 Pētniecība un inovācija
Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD Connect CNECT 13 Komunikācijas tīkli, saturs un tehnoloģijas
Kopīgais pētniecības centrs JRC JRC 53 Kopīgais pētniecības centrs
Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts Jūrlietu un zivsaimniecības ĢD   MARE 14 Jūrlietas un zivsaimniecība
Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāts Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD   FISMA 15 Finanšu stabilitāte, finanšu pakalpojumi un kapitāla tirgu savienība
Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāts Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD   REGIO 16 Reģionālā politika un pilsētpolitika
Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts Strukturālo reformu atbalsta ĢD   REFORM 35 Strukturālo reformu atbalsts
Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāts Nodokļu politikas un muitas savienības ĢD   TAXUD 21 Nodokļu politika un muitas savienība
Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ĢD   EAC 63 Izglītība, jaunatne, sports un kultūra
Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD   SANTE 64 Veselība un pārtikas nekaitīgums
Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde HERA HERA 30
Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts Migrācijas un iekšlietu ĢD   HOME 65 Migrācija un iekšlietas
Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts Tiesiskuma un patērētāju ĢD   JUST 76 Tiesiskums un patērētāji
Tirdzniecības ģenerāldirektorāts Tirdzniecības ĢD   TRADE 67 Tirdzniecība
Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD   NEAR 69 Kaimiņattiecību politika un paplašināšanās sarunas
Starptautisko partnerību ģenerāldirektorāts Starptautisko partnerību ĢD   INTPA 55 Starptautiskās partnerības
Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO) Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ĢD (ECHO) ECHO ECHO 51 Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operācijas (ECHO)
Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts Mutiskās tulkošanas ĢD   SCIC 38 Mutiskā tulkošana
Tulkošanas ģenerāldirektorāts Tulkošanas ĢD   DGT 47 Tulkošana
Eiropas Savienības Publikāciju birojs Publikāciju birojs OP OP 43 Publikāciju birojs
Ārpolitikas instrumentu dienests   FPI 59 (4) Ārpolitikas instrumentu dienests
Atalgojuma un individuālo tiesību birojs   PMO 40  
Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē   OIB 39  
Infrastruktūras un loģistikas birojs Luksemburgā   OIL 41  
Eiropas Kopienu Personāla atlases birojs Eiropas Personāla atlases birojs (5) EPSO EPSO 42  
Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra Eismea EISMEA 81  
Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra EACEA EACEA 82  
Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra CINEA CINEA 84  
Eiropas Pētniecības padomes izpildaģentūra ERCEA ERCEA 85  
Eiropas Pētniecības izpildaģentūra REA REA 86  
Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra HADEA HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Kodi domāti tikai iekšējai lietošanai. Dokumentos, kas paredzēti publicēšanai (papīra vai elektroniskā formā), lietojamas vispārpieņemtās abreviatūras vai akronīmi.
(2)
Dažās datorsistēmās kodu 60 lieto kabinetiem.
(3)
Saīsinājumu “ĢD” nelieto oficiālos dokumentos, informācijā par izdevēju un kontaktinformācijā.
(4)
Dažās datorsistēmās FPI apzīmē ar kodu 66.
(5)
Parasti lietotais nosaukums. Biroja pilno nosaukumu lieto tikai tā dibināšanas dokumentos.
(6)
Kodu 89 lieto Vienotā noregulējuma valdei (sk. 9.5.3. punktu, decentralizētas struktūras (aģentūras)).
Izmaiņas 2011. gada izdevumā

24.9.2021

C(2021) 6712 final

Jauns dienests: Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde

1.4.2021.

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME) Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūra (Eismea)
Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (EACEA)
Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA) Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra (CINEA)
Pētniecības izpildaģentūra (REA) Eiropas Pētniecības izpildaģentūra (REA)

31.3.2021.

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173

Darbība izbeigta: Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)

28.2.2021.

PV(2020) 2363 final

Darbība izbeigta: Darba grupa attiecībām ar Apvienoto Karalisti (UKTF)

16.2.2021.

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/173

Eiropas Veselības un digitālā izpildaģentūra

16.1.2021.

PV(2020) 2352 final

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts Starptautisko partnerību ģenerāldirektorāts
Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD Starptautisko partnerību ĢD
DEVCO INTPA

1.1.2020.

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Aizsardzības rūpniecības un kosmosa ģenerāldirektorāts

new directorate-general: Strukturālo reformu atbalsta ģenerāldirektorāts

9.12.2019.

PV(2019) 2317 final

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Eiropas Politiskās stratēģijas centrs IDEA – Ierosme, diskusijas, efektīva iesaiste un aktīva rīcība
EPSC IDEA

16.11.2019.

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Darba grupa LES 50. pantā paredzēto sarunu sagatavošanai un risināšanai ar Apvienoto Karalisti Darba grupa attiecībām ar Apvienoto Karalisti
50. panta darba grupa Darba grupa “Apvienotā Karaliste”
TF50 UKTF

9.10.2019.

 

Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts, plaši lietots saīsinājums: Connect

1.1.2017.

PV(2016) 2192 final

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts
Izglītības un kultūras ĢD Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ĢD

1.10.2016.

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

Jauns dienests: Darba grupa LES 50. pantā paredzēto sarunu sagatavošanai un risināšanai ar Apvienoto Karalisti

1.7.2016.

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ģenerāldirektorāts (ECHO) Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO)
Humānās palīdzības un civilās aizsardzības ĢD (ECHO) Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ĢD (ECHO)

1.1.2015.

SEC(2014) 572

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts
Uzņēmējdarbības un rūpniecības ĢD Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ĢD
ENTR GROW
   
Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorāts
Iekšējā tirgus un pakalpojumu ĢD Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ĢD
MARKT FISMA
   
Veselības un patērētāju ģenerāldirektorāts Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
Veselības un patērētāju ĢD Veselības un pārtikas nekaitīguma ĢD
SANCO SANTE
   
Iekšlietu ģenerāldirektorāts Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorāts 
Iekšlietu ĢD Migrācijas un iekšlietu ĢD
HOME HOME
   
Tieslietu ģenerāldirektorāts Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts
Tieslietu ĢD Tiesiskuma un patērētāju ĢD
JUST JUST
   
Paplašināšanās ģenerāldirektorāts Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ģenerāldirektorāts
Paplašināšanās ĢD Kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās sarunu ĢD
ELARG NEAR
   
Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāts – EuropeAid Starptautiskās sadarbības un attīstības ģenerāldirektorāts
Attīstības un sadarbības ĢD – EuropeAid Starptautiskās sadarbības un attīstības ĢD
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/927/ES

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

1.11.2014.

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Eiropas Politikas padomdevēju birojs Eiropas Politiskās stratēģijas centrs
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014.

Komisijas Īstenošanas lēmums 2013/770/ES, 2013/771/ES un 2013/801/ES

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EACI) Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Veselības un patērētāju izpildaģentūra (EAHC) Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra (Chafea)
Eiropas Transporta tīkla izpildaģentūra (TEN-T EA) Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (INEA)

1.10.2012.

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Reģionālās politikas ĢD Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ĢD

1.7.2012.

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Iepriekšējais nosaukums Jaunais nosaukums
Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu ģenerāldirektorāts Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts
Informācijas sabiedrības un saziņas līdzekļu ĢD Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ĢD
INFSO CNECT

Agrākās izmaiņas skatīt grozījumu sarakstā.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa