ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

9.3. Tālruņa numuri

Tālruņa numuru rakstības veidus nosaka dažādi starptautiski standarti, ko izstrādājusi Starptautiskā Telesakaru savienība (galvenokārt ieteikums ITU-T E.122, E.123 un E.126).

Tomēr praksē šie noteikumi sagādā dažādas grūtības, it īpaši noteikumi par ieteicamajām atveides formām. Lai tos vienkāršotu, ES iestādes ir vienojušās par vienotu atveidi visās ES valodās saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem.

Numurs norādāms starptautiskajā formātā.
Sākumā pievienojams valsts kods ar pluszīmi “+” (bez atstarpes aiz tās), kas norāda, ka ir nepieciešams pievienot starptautisko zvanu kodu.
Pēc valsts koda liek atstarpi un vienā blokā norāda tālruņa numuru pilnībā, arī reģiona kodu, ja tāds ir:
+33 140633900
Iekšējo tālruņa numuru no pamata tālruņa numura nodala ar defisi. Iekšējā tālruņa numura cipari nav jādala pa divi! Tie rakstāmi vienā blokā:
+32 222020-43657
NB!
Tālruņa zvaniem valsts robežās starptautiskais tālruņa numurs jāmaina atbilstoši jaunākajiem valsts telekomunikāciju organizācijas noteikumiem (piemēram, starp valsts kodu un konkrēto tālruņa numuru jāpievieno vietējais kods). Tā kā valstīs ir spēkā atšķirīga kārtība un tā pastāvīgi tiek pilnveidota, Eiropas Savienības iestāžu un struktūru publikācijās tālruņa numurus vienmēr norāda starptautiskajā formātā.

Tālruņa numuru grupas

Norādot vairāk nekā vienu tālruņa numuru, tie jāatdala ar slīpsvītru, kurai abās pusēs ir atstarpe:

+33 140633900 / 140678900 / 140123456

Norādot secīgus numurus saīsinātā veidā, tie jāatdala ar slīpsvītru bez atstarpēm. Numura mainīgā daļa jāatdala ar defisi tāpat kā iekšējo tālruņa numuru gadījumā (sk. iepriekš ceturto ievilkumu):

+33 1406339-00/01/02

Apzīmējumi

Norādot kontaktnumurus, galvenokārt izmanto šādus apzīmējumus:

“Tālr.” vai “tālr.” (ar punktu, bet bez kola),
“Fakss” vai “fakss” (bez punkta un bez kola),
“Telekss” vai “telekss” (bez kola),
“Mob. tālr.” vai “mob. tālr.” (bez kola).

Var izmantot arī grafisku simbolu:

+33 1406339-00/01/02
NB!
Nav ieteicams izmantot terminu “GSM” “mobilā tālruņa” vietā. GSM ir tikai viens no daudziem standartiem (GPRS, UMTS utt.).
Europe Direct

Izņēmums ir Europe Direct tālruņa numurs (parasti norādīts publikācijas titullapas otrā pusē), kuru attēlo šādi:

00 800 6 7 8 9 10 11

Pēdējoreiz atjaunināts: 9.12.2014.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa