ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

9.1.5. Adreses dalībvalstīs: īpašas pazīmes

Pasta indeksi, Eircode un valstu kodi

Tabulā precīzi aprakstīta pasta indeksu struktūra visās dalībvalstīs.

Valsts Pasta indekss/
Eircode (1)
Valsts kods Piezīmes
Beļģija 4 cipari    
Bulgārija 4 cipari    
Čehija 5 cipari   Starp trešo un ceturto ciparu ir atstarpe. Starp pasta indeksu un pilsētas nosaukumu ir divas atstarpes.
Dānija 4 cipari    
Vācija 5 cipari   Pirms pasta indeksa nedrīkst norādīt valsts kodu (D- vai DE-). Ja ir norādīts valsts kods, pasta sūtījumus, ko šķiro automātiski, var aizturēt.
Igaunija 5 cipari    
Īrija 7 burtu un ciparu zīmes (Eircode)   Ja iespējams, jāpievieno Dublinas pilsētas rajona kods.
Eircode jāraksta atsevišķā rindā – pirms valsts nosaukuma.
Grieķija 5 cipari   Starp trešo un ceturto ciparu ir atstarpe.
Spānija 5 cipari   Pēc pilsētas nosaukuma jāpievieno provinces nosaukums atsevišķā rindā – skatīt sarakstu PPS tīmekļa vietnēPDF (EN).
Francija 5 cipari    
Horvātija 5 cipari HR Pirms pasta indeksa jābūt “HR-”.
Itālija 5 cipari   Pēc pilsētas nosaukuma jāpievieno provinces nosaukuma saīsinājums – skatīt sarakstu PPS tīmekļa vietnēPDF (EN).
Kipra 4 cipari    
Latvija 4 cipari
(labajā pusē)
LV Pirms pasta indeksa jābūt “LV-”. Tas atrodas pilsētas nosaukumam labajā pusē, pēc pilsētas nosaukuma liek komatu.
Lietuva 5 cipari LT Pirms pasta indeksa jābūt “LT-”.
Luksemburga 4 cipari L Pirms pasta indeksa jābūt “L-”.
Ungārija 4 cipari   Ielas nosaukumu raksta pēc pilsētas nosaukuma. Pasta indekss jāraksta atsevišķā rindā pirms valsts nosaukuma.
Malta 3 burti +
4 cipari
  Pasta indeksu raksta zem pilsētas nosaukuma, starp burtiem un cipariem ir atstarpe.
Nīderlande 4 cipari +
2 burti
  Starp cipariem un burtiem ir atstarpe. Starp pasta indeksu un pilsētas nosaukumu ir divas atstarpes.
Austrija 4 cipari    
Polija 5 cipari   Starp otro un trešo ciparu ir defise.
Portugāle 7 cipari   Starp ceturto un piekto ciparu ir defise.
Rumānija 6 cipari    
Slovēnija 4 cipari SI Pirms pasta indeksa jābūt “SI-”.
Slovākija 5 cipari   Starp trešo un ceturto ciparu ir atstarpe.
Somija 5 cipari FI Pirms pasta indeksa jābūt “FI-” (vai – Ālandu salām – “AX-”).
Zviedrija 5 cipari SE Pirms pasta indeksa jābūt “SE-”. Starp trešo un ceturto ciparu ir atstarpe.
(1)
Ja nav norādīts citādi, pasta indekss atrodas pilsētas nosaukumam kreisajā pusē. Tas parasti attiecas uz vairāku adrešu grupu. Īrijā 2015. gada jūlijā ieviestais Eircode ir individuāls pasta indekss, kas piešķirts katrai dzīvesvietas vai juridiskajai adresei.
NB!
Praktisku apsvērumu dēļ (visu valodu versiju sinoptisks pārskats) saraksts ir protokola kārtībā.

Citas piezīmes

Dažās dalībvalstīs (Beļģijā, Īrijā, Maltā un Somijā) ir divas vai vairākas oficiālās valodas, kuras izmanto kā Eiropas iestāžu darba valodas. (Lai gan Kiprā oficiālās valodas ir grieķu un turku valoda, tikai grieķu valodu izmanto kā Eiropas iestāžu darba valodu.) Jāievēro, ka Beļģijā pēc vienošanās ar Beļģijas iestādēm vairākvalodu adrešu formātā nav ietverta vācu valoda. Katrā no šīm dalībvalstīm adreses raksta divās oficiālajās valodās: Beļģijā – franču un nīderlandiešu valodā, Īrijā – īru un angļu valodā, Maltā – maltiešu un angļu valodā un Somijā – somu un zviedru valodā.

Dažās valstīs jāņem vērā to raksturīgais alfabēts (Bulgārijā, Grieķijā, Kiprā).

Rakstot adresi saņēmējam kādā no valstīm šajās divās grupās, jāņem vērā publikācijas valoda(-as) un tas, vai šī publikācija ir vienā vai daudzās valodās.

Adreses Beļģijā, Īrijā, Maltā un Somijā
Vienvalodas dokumenti
Dokumenti vienā no saņēmējas valsts oficiālajām valodām: adreses ir tikai šajā valodā.
Dokumenti citā ES valstu valodā: adreses ir abās saņēmējas valsts oficiālajās valodās (kā vairākvalodu dokumentiem).
Vairākvalodu dokumenti

Adreses raksta abās saņēmējas valsts oficiālajās valodās.

Adreses Bulgārijā, Grieķijā un Kiprā
Vienvalodas dokumenti
Dokumenti attiecīgi bulgāru vai grieķu valodā: adreses ir publikācijas valodā, taču pilsētas un valsts nosaukums pievienojams angļu valodā.
Dokumenti citās ES valstu valodās: adreses raksta ar latīņu alfabēta burtiem (vajadzības gadījumā transliterējot, piemēram, ielas nosaukumu).
Vairākvalodu dokumenti

Adreses raksta attiecīgi bulgāru vai grieķu valodā, pievienojot pilsētas un valsts nosaukumu angļu valodā. Pilnīgu adresi raksta arī ar latīņu alfabēta burtiem (angļu transkripcijā).

Pēdējoreiz atjaunināts: 27.12.2020
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa