ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

7.3. Valūtas

7.3.1. Euro un cents

Citi informācijas avoti par euro

Euro

euro
Juridiski teksti

Saskaņā ar Eiropadomes secinājumiem, kas pieņemti 1995. gada decembra sanāksmē Madridē, Eiropas vienotā valūta ir euro. Vienā euro ir simt centu. Euro simbols ir , un tā kods ir EUR.

Vārdu “euro” visās ES oficiālajās valodās raksta saskaņā ar šādiem noteikumiem:

Lokāmajās valodās valūtas apzīmējums vienskaitļa nominatīvā ir “euro”.
NB!
Vācu valodā “euro” raksta ar lielo sākumburtu (Euro).
Bulgāru un grieķu valodā izmanto attiecīgā alfabēta burtus.
Ungāru valodā pēdējam burtam ir diakritiskā zīme (euró).
Pārējos locījumos jāsaglabā sakne “eur”.
Latviešu valodā “euro” ir nelokāma forma.
Juridiski nesaistoši teksti

Juridiski nesaistošos tekstos, īpaši tekstos, kas paredzēti vispārējai publikai, var lietot valstī pieņemto formu.

HU: euró
LV: eiro
Eurozona

“Eurozona” ir oficiāls termins, kas apzīmē to valstu grupu, kuru valūta ir euro.

Euro un ekijs

1999. gada 1. janvārī euro aizstāja ekiju attiecībā viens pret vienu (Padomes Regula (EK) Nr. 1103/97 (OV L 162, 19.6.1997., 1. lpp.); sk. arī Padomes Regulu (EK) Nr. 974/98 (OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp.)). Vēsturiskas atsauces uz ekiju (pirms 1999. gada) paliek izteiktas ekijos.

Cents

cent

Lai gan apzīmējumu “cents” lieto visās oficiālajās ES valodās, dalībvalstīs drīkst izmantot arī šā termina variantus (saskaņā ar 1998. gada 3. maija Regulas (EK) Nr. 974/98 2. apsvērumu).

Tomēr ieteiktā forma lietošanai ES publikācijās (iestāžu, struktūru un aģentūru tekstos) ir “cents”, un šī ir obligātā forma juridiskos dokumentos.

Sk. arī 7.3.3. punktu “Noteikumi par naudas vienību attēlošanu”:
Pēdējoreiz atjaunināts: 10.4.2018.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa