ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu
EU-27, valsts, kas pievienojas un kandidātvalstis (enfr)

7.1. Valstis

7.1.1. Izmantojamie apzīmējumi un abreviatūras

(Sk. arī A5. un A6. pielikumu.)

Dalībvalstis

Eiropas Savienības dalībvalstu nosaukumi vienmēr jāraksta un jāīsina saskaņā ar šādiem noteikumiem:

jāizmanto divu burtu ISO kods (ISO 3166 alpha-2), izņemot Grieķijai, kam ieteicams lietot saīsinājumu EL,
dalībvalstu uzskaitījuma protokola kārtība balstās uz ģeogrāfisko nosaukumu alfabētisko secību oriģinālvalodās (sk. arī 7.1.2. punktu “Valstu secība”).
Īsais nosaukums oriģinālvalodā(-ās) (ģeogrāfiskais nosaukums) (1) Pilnais nosaukums oriģinālvalodā(-ās) (protokola nosaukums) Īsais nosaukums latviešu valodā (ģeogrāfiskais nosaukums) Pilnais nosaukums latviešu valodā (protokola nosaukums) Valsts kods (2) Agrākais saīsinājums (2)
Belgique/België Royaume de Belgique /
Koninkrijk België
Beļģija Beļģijas Karaliste BE B
България (*) Република България Bulgārija Bulgārijas Republika BG
Česko Česká republika Čehija Čehijas Republika CZ
Danmark Kongeriget Danmark Dānija Dānijas Karaliste DK DK
Deutschland Bundesrepublik Deutschland Vācija Vācijas Federatīvā Republika DE D
Eesti Eesti Vabariik Igaunija Igaunijas Republika EE
Éire/Ireland Éire/Ireland Īrija Īrija IE IRL
Ελλάδα (*) Ελληνική Δημοκρατία Grieķija Grieķijas Republika EL EL
España Reino de España Spānija Spānijas Karaliste ES E
France République française Francija Francijas Republika FR F
Hrvatska Republika Hrvatska Horvātija Horvātijas Republika HR
Italia Repubblica italiana Itālija Itālijas Republika IT I
Κύπρος (*) Κυπριακή Δημοκρατία Kipra Kipras Republika CY
Latvija Latvijas Republika Latvija Latvijas Republika LV
Lietuva Lietuvos Respublika Lietuva Lietuvas Republika LT
Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg Luksemburga Luksemburgas Lielhercogiste LU L
Magyarország Magyarország Ungārija Ungārija HU
Malta Repubblika ta’ Malta Malta Maltas Republika MT
Nederland Koninkrijk der Nederlanden Nīderlande Nīderlandes Karaliste NL NL
Österreich Republik Österreich Austrija Austrijas Republika AT A
Polska Rzeczpospolita Polska Polija Polijas Republika PL
Portugal República Portuguesa Portugāle Portugāles Republika PT P
România România Rumānija Rumānija RO
Slovenija Republika Slovenija Slovēnija Slovēnijas Republika SI
Slovensko Slovenská republika Slovākija Slovākijas Republika SK
Suomi/Finland Suomen tasavalta /
Republiken Finland
Somija Somijas Republika FI FIN
Sverige Konungariket Sverige Zviedrija Zviedrijas Karaliste SE S
(*)
Transliterācija latīņu alfabētā: България = Balgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1)
Īsie nosaukumi oriģinālvalodās tiek lietoti, nosakot protokola kārtību, kā arī vairākvalodu dokumentos (sk. 7.1.2. punktu).
(2)
Izmantojamais saīsinājums atbilst attiecīgajam ISO kodam, izņemot Grieķijai, kam ieteicams izmantot saīsinājumu EL (nevis ISO kodu GR). Iepriekšējos saīsinājumus (kas lielākoties atbilda starptautiskajiem autotransporta kodiem) lietoja līdz 2002. gada beigām.
NB!

Nelietot apzīmējumu “Īrijas Republika”. Lai gan dažos dokumentos tas ir sastopams, tas nav oficiāls šīs valsts nosaukums.

Nelietot “Īrijas Republika” un “Rumānijas Republika”.

Jālieto “Nīderlande”, nevis “Holande”, kas ir Nīderlandes daļa (Ziemeļholandes un Dienvidholandes provinces).

Citas valstis

Citām valstīm arī ieteicams izmantot divu burtu ISO kodus (ISO 3166 alpha-2).

Attiecībā uz lietojamām formām (īsie un pilnie nosaukumi, ISO kodu saraksts) sk. A5. un A6. pielikumu.

Attiecībā uz ieteicamo secību sk. 7.1.2. punktu.

EU-27, valsts, kas pievienojas un kandidātvalstis (enfr)

Valsts, kas pievienojas / kKandidātvalstis

Īsais nosaukums oriģinālvalodā (ģeogrāfiskais nosaukums) Īsais nosaukums latviešu valodā (ģeogrāfiskais nosaukums) Pilnais nosaukums latviešu valodā (protokola nosaukums) Valsts kods
Bosna i Hercegovina/
Боснa и Херцеговинa
Bosnija un Hercegovina Bosnija un Hercegovina BA
Crna Gora/Црна Гора Melnkalne Melnkalne ME
Republica Moldova Moldova Moldovas Republika MD
Северна Македонија (1) Ziemeļmaķedonija Ziemeļmaķedonijas Republika MK
Shqipëria Albānija Albānijas Republika AL
Srbija/Сpбија Serbija Serbijas Republika RS
Türkiye Turcija
Turcijas Republika TR
Україна (2) Ukraina Ukraina UA
(1)
Transliterācija latīņu alfabētā: Северна Македонија = Severna Makedonija.
(2)
Transliterācija latīņu alfabētā: Україна = Ukraina.

Pilnais vai īsais nosaukums?

Pilno nosaukumu (oficiālo nosaukumu) lieto, ja valsts minēta kā juridiska persona.

Šis lēmums ir adresēts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei.
NB!
Ja valsts nosaukums tekstā atkārtojas, var izmantot īso nosaukumu, pēc pirmā pilnā nosaukuma norādot “turpmāk tekstā (..)”.

Īso nosaukumu izmanto, ja valsts minēta ģeogrāfiskā vai ekonomiskā kontekstā.

Nodarbinātie, kuri rezidē Francijā
Eksports no Grieķijas
NB!
Dažām valstīm pilnais un īsais nosaukums ir identisks.
Centrālāfrikas Republika
Īrija
Rumānija
Pēdējoreiz atjaunināts: 24.1.2023.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa