ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.9.4. Bibliogrāfiskās norādes

Sniegtie piemēri ir izdomāti un paredzēti tikai, lai ilustrētu elementu secību.

Atsauce uz visu darbu

Elementu secība ir šāda:

1)
autora uzvārds un vārda(-u) iniciālis(-ļi), pēc kuriem liek komatu;
2)
darba virsraksts (slīpināts) un vajadzības gadījumā – izdevuma numurs;
3)
izdevējs, izdošanas vieta, gads u. c.
Autors, A., un Autors, B., L’Europe et l’environnement, Nathan, Parīze, 2009, 431 lpp.
Kārkliņš, L., Mūzikas leksikons, Zvaigzne, Rīga, 1990.

Atsauce uz darba daļu (ieguldījumu vai rakstu)

Elementu secība ir šāda:

1)
autora uzvārds un vārda(-u) iniciālis(-ļi), pēc kuriem liek komatu;
2)
ieguldījuma vai raksta virsraksts (pēdiņās);
3)
darba virsraksts (slīpināts) un vajadzības gadījumā – izdevuma numurs;
4)
izdevējs, izdošanas vieta, gads u. c.
Vallet, G., “La nature juridique de la Communauté européenne”, Trente ans de droit communautaire, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2010, 2.–5. lpp.
NB!
Līdz 30.6.2009.: Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs. Vajadzības gadījumā jāsaglabā attiecīgais nosaukums.

Atsauce uz periodiku vai seriālizdevumu

Elementu secība ir šāda:

1)
vajadzības gadījumā – raksta virsraksts (pēdiņās);
2)
periodikas vai seriālizdevuma nosaukums (slīpināts);
3)
numurs, datums vai periodiskums;
4)
izdevējs, izdošanas vieta, gads.
“Activités de l’Union en 2009”, Économie, Nr. 13, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2010.
NB!
Līdz 30.6.2009.: Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs. Vajadzības gadījumā jāsaglabā attiecīgais nosaukums.
Vispārīgas piezīmes

Vienkāršības labad izmanto šādus saīsinājumus: gab., lpp., piem., sēj. un citus (sk. A3. pielikumu). Visas paskaidrojošās norādes – periodiskums, izdošanas vieta u. c. – sniedzamas latviešu valodā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 15.6.2015.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa