ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

5.4.2. Autortiesības (reproducēšanas un/vai atkalizmantošanas tiesības)

Eiropas Savienības publikācijās reproducēšanas tiesībām (sk. 5.4.1. punktu) pievieno aizsardzības pakāpes skaidrojumu (autortiesības kvalificējoša norāde).

NB!
Ja šādas norādes nav, darbs ir pilnībā aizsargāts ar noteikumu, ka tiek ievēroti izņēmumi, kas paredzēti dažādos valstu tiesību aktos un starptautiskajās konvencijās:
© Eiropas Savienība, [gadskaitlis]

Vispārējā norāde (reproducēšana)

Attiecībā uz Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru publikācijām (izņemot Eiropas Komisiju, kurai ir īpaša norāde), parastā norāde, ko iesaka Publikāciju birojs, ir šāda:

© Eiropas Savienība, [gadskaitlis]
Atļauts reproducēt, norādot avotu.

Vajadzības gadījumā parasto norādi var papildināt ar papildu atrunām (sk. 5.4.3. punktu).

Padome 2017. gada 9. oktobrī un Revīzijas palāta 2019. gada 16. aprīlī apstiprināja lēmumus par savu dokumentu atkalizmantošanu. Līdz ar to var izmantot frāzi “Atļauts izmantot citur” – tāpat kā Eiropas Komisijas publikācijām (sk. zemāk). Abu minēto iestāžu publikāciju norādēs vienmēr pievieno trīs 5.4.3. punktā minētos nosacījumus (to formulējums ir atkarīgs no iestādes). Revīzijas palāta var arī licencēt savas publikācijas ar Creative Commons CC BY 4.0 licenci.

Eiropas Komisijai piemērojamā norāde (atkalizmantošana)

Eiropas Komisija attiecībā uz saviem dokumentiem ir īstenojusi dokumentu atkalizmantošanas politiku saskaņā ar 2011. gada 12. decembra Lēmumu 2011/833/ES.

Eiropas Komisijas darbiem, izņemot dažus izņēmumus (sk. iepriekš minētā lēmuma 2. pantu), principā ir piemērojama norāde par atkalizmantošanu. Turklāt saskaņā ar minētā lēmuma noteikumiem, kas paredz iespēju noteikt papildu nosacījumus (sk. 5.4.3. punktu), Publikāciju birojs iesaka iekļaut lietotāja pienākumu norādīt dokumenta avotu:

© Eiropas Savienība, [gadskaitlis]
Atļauts izmantot citur, norādot avotu.
Eiropas Komisijas dokumentu atkalizmantošanas politiku īsteno, pamatojoties uz Komisijas Lēmumu 2011/833/ES (2011. gada 12. decembris) par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu (OV L 330, 14.12.2011., 39. lpp.).

Komisija var arī licencēt savas publikācijas ar Creative Commons CC BY 4.0 licenci.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar dienestu, kas Publikāciju birojā atbild par autortiesībām (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Pēdējoreiz atjaunināts: 21.4.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa