ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

4.2.4. Iespiešanai gatavi dokumenti

Attiecībā uz dokumentiem, kas paredzēti tiešai drukāšanai (camera-ready), autordienestam jānodrošina, lai visi nepieciešamie labojumi tekstā jau būtu izdarīti, jo drukāšanas posmā vairs netiek veiktas nekādas izmaiņas (izņemot ārkārtas gadījumus).

Pēc teksta ievadīšanas un pirms maketa galīgā varianta pabeigšanas teksts rūpīgi jāpārlasa. Pirms ražošanas sākuma arī makets rūpīgi jāpārbauda, veicot tipogrāfisko kontroli.

Lappuses jāsanumurē pēc kārtas, sākot no virsraksta lappuses, to ieskaitot. Numurē arī tukšās lappuses. Daļas un nodaļas sākas labās puses lappusē, kurai ir nepāra numurs. Ja iepriekšējās daļas vai nodaļas teksts beidzas nepāra skaita lappusē, pirms jaunās daļas vai nodaļas sākuma atstāj tukšu lapu. Piemēram, ja I nodaļa beidzas 19. lappusē, tad II nodaļa sākas 21. lappusē un 20. lappuse paliek tukša.

Atstarpei, kas ir pirms kāda virsraksta vai apakšvirsraksta, vienmēr jābūt lielākai nekā tai atstarpei, kas to atdala no teksta (“zelta likums” ir attiecīgi divas trešdaļas un viena trešdaļa).

Starp punktiem un rindkopām atstāj divas tukšas rindas.

Nedrīkst sākt jaunu lappusi ar kādas rindkopas pēdējo rindu. Lai to nepieļautu, ieteicams pēdējo rindu atstāt iepriekšējā lappusē, pat ja tā atradīsies vienu rindu zemāk par iepriekšējās lappuses teksta robežu. Tāpat jāizvairās noslēgt lappusi ar virsrakstu vai apakšvirsrakstu, ar uzskaitījuma pirmo ievilkumu vai pirmo rindu.

Citātus un uzskaitījumus vertikāli līdzina saskaņā ar pirmās rindiņas atkāpi no lapas malas.

Pēdējoreiz atjaunināts: 31.3.2012.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa