ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

4.1. Autori, atbildīgie dienesti, Publikāciju birojs un tipogrāfijas

4.1.1. Autori un Publikāciju birojs

Eiropas Savienības iestādes, struktūras un aģentūras var izmantot Publikāciju biroja pakalpojumus jebkurai plānotai publikācijai. Birojs autoriem piedāvā šādus pakalpojumus:

papīra un multivides (CD-ROM, DVD, tīmekļa vietnes, elektroniskās grāmatas) publikāciju sagatavošana un līgumi ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem,
grafiskais dizains,
korektoru pakalpojumi,
drukāšana pēc pieprasījuma (POD, printing on demand),
identifikatoru piešķiršana (ISBN, ISSN, DOI, katalogu numuri; sk. 4.4. punktu).
NB!
Biroja sagatavotajām publikācijām identifikatorus piešķir automātiski.

Procedūra

Vispirms autordienesti iesniedz pakalpojumu pieprasījumu savas iestādes, struktūras vai aģentūras atbildīgajam dienestam. Tas izstrādā publicēšanas pieprasījumu, kuru nosūta Publikāciju birojam. Pamatojoties uz secīgi izstrādātu novērtējumu vai tāmi, Publikāciju birojs sagatavo pasūtījumu veidlapas un nosūta tās atbildīgajam dienestam parakstīšanai.

Pēc manuskripta galīgās redakcijas un parakstītas pasūtījuma veidlapas saņemšanas Publikāciju birojs veic tipogrāfisko sagatavošanu un dokumenta iepriekšēju lasīšanu. Pēc šā posma pabeigšanas pārbauda eksemplāru skaitu, identifikatorus (ISBN, ISSN, DOI, kataloga numuru), iespējamo tirdzniecības cenu, kā arī piegādes noteikumus un paraksta darbu iespiešanai.

Pēc piegādes Publikāciju birojs pārbauda publikācijas kvalitāti un piegādātās publikācijas atbilstību rēķinam.

Periodisko publikāciju gadījumā vēlams izvairīties no nosaukuma vai noformējuma maiņas attiecīgajā gadā, jo šādas izmaiņas sarežģī un kavē izgatavošanu un kataloģizēšanu, kā arī rada grūtības tirdzniecībā un lasītāju apjukumu.

Autoriem

Sagatavot publikāciju / izveidot afišu / sasniegt mērķauditoriju utt.
Visas atbildes uz jūsu tehniskajiem un administratīvajiem jautājumiem atrodamas

PubliCare (https://webgate.ec.europa.eu/multisite/publicare/)
(Iekšējā saite Eiropas Savienības iestāžu, struktūru un aģentūru personālam)
Pēdējoreiz atjaunināts: 20.8.2018.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa