ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

3.5. Saraksti

3.5.1. Punktu uzskaitījums – pieturzīmju lietošana

1. Ja uzskaitījums seko ievadfrāzei, tās beigās liek kolu, pat ja ievadfrāze ievada nākamo ievadfrāzi:

Regulu (EK) Nr. 1623/2000 groza šādi:
1)
regulas 92. pantu groza šādi:
a)
panta 2. punktu groza šādi:
i)
punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
“c)
(..)”

2. Ja uzskaitījuma punkti ir apzīmēti ar skaitli vai burtu, pēc kura liek iekavu, punktus atdala ar semikolu:

Jo īpaši šādas darbības neattiecas uz Direktīvas 77/388/EEK 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta divpadsmito ievilkumu:
1)
radio un televīzijas apraides pakalpojumi, kas minēti (..);
2)
telekomunikāciju pakalpojumi (..);
3)
šāda preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana:
a)
preces, kuru pieprasījumu un apstrādi veic elektroniski;
b)
CD-ROM, disketes vai līdzīgi materiāli datu nesēji;

3. Ievilkumus atdala ar komatu:

Samazinājums par 1 % par darba dienu, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 796/2004 21. panta 1. un 2. punktā, neattiecas uz atsevišķiem pieteikumiem vai grozījumiem, kas iesniegti:
Francijas Gviānas kompetentajām iestādēm līdz 2005. gada 6. jūnijam,
Martinikas kompetentajām iestādēm līdz 2005. gada 19. jūnijam.

4. Pēc uzskaitījuma punktiem tabulās, sarakstos vai pielikumos pieturzīmes var lietot vai arī nelietot.

3.5.2. Tiesību aktu uzskaitījums

Uzskaitot viena veida tiesību aktus, pieņēmējiestādes un tiesību akta veida nosaukumu neatkārto, ja tie ir vienādi:

(1)
Komisijas Direktīvas 2003/90/EK (3) un 2003/91/EK (4) pieņēma, lai nodrošinātu, ka dalībvalstu katalogos iekļautās šķirnes (..)

(..)

(3)
Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/90/EK, ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem (OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp.).
(4)
Komisijas 2003. gada 6. oktobra Direktīva 2003/91/EK, kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei (OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp.).

Līguma(-u) nosaukuma abreviatūru atkārto pirms katra numura, jo tā ir neatņemama tiesību akta numura daļa:

[…] Regulās (EK) Nr. 852/2004 un (EK) Nr. 853/2004 […]

Līdzīgi, uzskaitot direktīvas, lēmumus, ieteikumus utt., abreviatūru atkārto pie katra numura:

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/35/EK un 94/36/EK

Vēlams tiesību aktus uzskaitīt hronoloģiskā secībā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 27.8.2015.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa