ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

3.2.4. Atsauces uz grozījumiem

Oficiālā Vēstneša zemsvītras piezīmēs vairs neraksta atsauces uz tiesību aktu jaunākajiem grozījumiem, bet tikai atsauces uz akta sākotnējās versijas publikāciju OV. Atsauces uz tiesību aktiem uzskatāmas par atsaucēm uz to spēkā esošajām versijām. Frāzes “kurā (jaunākie) grozījumi izdarīti ar”, “labots ar”, “atcelts ar” vairs nelieto.

Tomēr dažkārt pieņēmējiestādei jāatsaucas uz konkrētu tekstu, kāds tas ir noteiktā datumā, lai jo īpaši uzsvērtu grozošo tiesību aktu. Šādā gadījumā uz grozošo aktu dod “statisku atsauci” īsajā formā ar zemsvītras piezīmi, ja šis akts pieminēts dokumentā pirmoreiz.

(6)
Regulas (EK) Nr. 517/94, kā tā grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1398/2007 (5), III B pielikuma saturs (..)

(..)

(5)
Komisijas Regula (EK) Nr. 1398/2007 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza II, III B un VI pielikumu Padomes Regulai (EK) Nr. 517/94 par kopīgiem noteikumiem tekstilizstrādājumu importam no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas divpusēji nolīgumi, protokoli vai citas vienošanās, vai arī citi īpaši noteikumi par importu Kopienā (OV L 311, 29.11.2007., 5. lpp.).
Pēdējoreiz atjaunināts: 28.4.2017.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa