ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

3.1. Atsauces uz Oficiālo Vēstnesi

Atsauces uz Oficiālo Vēstnesi var izdarīt trijos dažādos veidos:

Garā forma

Garā forma ir šāda: Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis (slīprakstā).

To lieto:

a)
tekstā:
Divus Apelācijas padomes locekļus un divus vietniekus ieceļ iestādes Valde no Komisijas piedāvātiem atlasītiem kandidātiem pēc tam, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēts publisks aicinājums izteikt interesi, un pēc konsultēšanās ar Uzraudzības padomi.
b)
tiesību akta spēkā stāšanās formulējumā:
Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
c)
labojumos – kā atsauci uz attiecīgo oriģinālo Oficiālo Vēstnesi (sk. arī “Saīsinātā forma”).
NB!
Publikācijām līdz 2003. gada 31. janvārim (ieskaitot) atsauce jāizdara uz Eiropas Kopienu Oficiālo Vēstnesi.

Īsā forma

Īsā forma ir Oficiālais Vēstnesis (slīprakstā).

To lieto:

a)
zemsvītras piezīmēs:
(1) Skatīt šā Oficiālā Vēstneša … lappusi.
(2) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
b)
mazāk formālos dokumentos.

Saīsinātā forma

Saīsinātā forma ir šāda: OV L, OV L … I, OV C, OV C … A, OV C … E (pārtraukta kopš 2014. gada 1. aprīļa), OV C … I.

To lieto:

a)
zemsvītras piezīmēs, atsaucoties uz Oficiālā Vēstneša numuriem:
(1) OV L 222, 20.8.2008., 1. lpp.
(2) OV C 48 A, 24.2.2005.
b)
tabulās:
OV L 345, 23.12.2009., 18. lpp.
c)
labojumos saīsināto formu iekavās raksta satura rādītājā uz vāka (sk. arī “Garā forma”).
NB!

Oficiālā Vēstneša atsauces ir mainījušās, parādoties jaunām OV sērijām:

līdz 1967. gada 1. jūlijam lappušu numerācija ir nepārtraukta; lappuses numuram seko gada pēdējie divi cipari:
OV 106, 30.10.1962., 2553./62. lpp.
no 1967. gada 1. jūlija katrs Oficiālais Vēstnesis sākas ar 1. lappusi:
OV 174, 31.7.1967., 1. lpp.
no 1968. gada 1. janvāra iznāk L un C sērija:
OV L 32, 6.2.1968., 6. lpp.
OV C 1, 12.1.1968., 1. lpp.
no 1978. gada 1. janvāra iznāk S sērija:
OV S 1, 7.1.1978., 1. lpp.
no 1991. gadā 1. janvāra iznāk C … A sērija:
OV C 291 A, 8.11.1991., 1. lpp.
no 1999. gada 31. augusta iznāk C … E sērija (pārtraukta kopš 2014. gada 1. aprīļa):
OV C 247 E, 31.8.1999., 28. lpp.
no 2016. gada 1. janvāra iznāk L … I un C … I sērija:
OV L 11 I, 16.1.2016., 1. lpp.
OV C 15 I, 16.1.2016., 1. lpp.
Pēdējoreiz atjaunināts: 1.8.2018.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa