ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

2.7. Tiesību aktu pamatiedalījums

Iedalījums Numurējums Atsauce tekstā
Tiesību akti
Preambula (1)
Norāde (1)   pirmajā norāde
Vienīgais apsvērums   apsvērumā
Numurēts apsvērums (1) (1), (2) 1. apsvērumā (2)
Nenumurēts apsvērums (1)   apsvērumā (2)
Pamatdaļa (3)
Pants (3) Vienīgais pants
1., 2. pants
vienīgajā pantā
1., 2. pantā
Punkts (3) 1., 2.; 1), 2) 1., 2. punktā
Daļa (4)   pirmajā, otrajā, trešajā daļā
Apakšpunkts/punkts (3) (5) a), b)
1., 2. (vai 1), 2) utt.)
i), ii), iii), iv)
a), b) apakšpunktā/punktā
1., 2. (vai 1), 2) utt.) apakšpunktā/punktā
i), ii), iii), iv) apakšpunktā/punktā
Ievilkums (ievilkuma zīme
jeb tā sauktā garā domuzīme) (4)
pirmajā, otrajā ievilkumā
Pielikums
  I, II (vai A, B) pielikums Tiesību akta I, II (vai A, B) pielikumā
Papildinājums
  1., 2. papildinājums (Pielikuma) 1., 2. papildinājumā
Citi iedalījumi
Daļa I, II daļa
(vai “Pirmā daļa”, “Otrā daļa”)
I, II daļā
(vai “pirmajā daļā”, “otrajā daļā”)
Sadaļa I, II sadaļa I, II sadaļā
Nodaļa 1., 2. (vai I, II) nodaļa
(nevis “Pirmā nodaļa”)
1., 2. (vai I, II) nodaļā
Iedaļa 1., 2. iedaļa
(nevis “Pirmā iedaļa”)
1., 2. iedaļā
Punkts
(pielikumos vai nolīgumos)
I, II (vai A, B)
I (vai A, vai 1.)
I, II (vai A, B) punktā
I (A, 1.) punktā
(1)
(2)
Līdz 2000. gada 7. februārim, kad apsvērumi netika numurēti: pirmajā, otrajā utt. apsvērumā.
(3)
Ja esoša akta pamatdaļā iekļauj pantus, numurētus punktus vai citus apakšiedalījumus, kas identificēti ar numuru vai burtu, tiem piešķir tā paša līmeņa iepriekšējā apakšiedalījuma numuru vai burtu, kam pievienots burts “a”, “b”, “c”, “d” utt. Sk. arī 3.3.2. punktu.
(4)
Šim iedalījumam nav ne cipara, ne citas identifikācijas zīmes. Atsaucoties uz to, izmanto kārtas skaitļa vārdu.
(5)
Numurētu punktu iedalījums.
NB!
Uz ievadfrāzi var atsaukties, piemēram, ar vārdiem “sākumā”, “ievadfrāzē” vai “ievaddaļā”. Ievadfrāzes beigās parasti liek kolu.
Šajā tabulā dotā apakšiedalījuma secība nav stingri noteikta. Tā var būt dažāda atkarībā no dokumenta struktūras.
Ja panta punkts vai nenumurēta daļa ir iedalīta sīkāk vairākos līmeņos, tad ar burtiem vai cipariem numurētie iedalījumi pamīšus saucami par apakšpunktiem un punktiem, piemēram, 1. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts.

Sk. rokasgrāmatu Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Pēdējoreiz atjaunināts: 4.7.2018.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa