ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

2.7. Tiesību aktu pamatiedalījums

Iedalījums Numurējums Atsauce tekstā
Tiesību akti
Preambula (1)
Norāde (1)   pirmajā norādē
Vienīgais apsvērums   apsvērumā
Numurēts apsvērums (1) (1), (2) 1. apsvērumā (2)
Nenumurēts apsvērums (1)   apsvērumā (2)
Pamatdaļa (3)
Pants (3) Vienīgais pants
1., 2. pants
vienīgajā pantā
1., 2. pantā
Punkts (3) 1., 2.; 1), 2) 1., 2. punktā
Daļa (4)   pirmajā, otrajā, trešajā daļā
[1. panta 1. punkta] otrajā daļā
   Apakšpunkts/punkts (3) a), b)
i), ii)
1., 2. (vai 1), 2))
a), b) apakšpunktā/punktā
i), ii) apakšpunktā/punktā
1., 2. (vai 1), 2)) apakšpunktā/punktā
[1. panta 1. punkta pirmās daļas] a) apakšpunkta i) punkta 1) apakšpunkta
Ievilkums (ievilkuma zīme
jeb tā sauktā garā domuzīme) (5)
pirmajā, otrajā ievilkumā
[1. panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunkta i) punkta 1) apakšpunkta] pirmajā ievilkumā
Pielikums
  I, II (vai A, B) pielikums Tiesību akta I, II (vai A, B) pielikumā
Papildinājums
  1., 2. papildinājums (Pielikuma) 1., 2. papildinājumā
Citi iedalījumi
Daļa I, II daļa
(vai “Pirmā daļa”, “Otrā daļa”)
I, II daļā
(vai “pirmajā daļā”, “otrajā daļā”)
Sadaļa I, II sadaļa I, II sadaļā
[I daļas] I sadaļā
Nodaļa I, II (vai 1., 2.) nodaļa
(nevis “Pirmā nodaļa”)
I, II (vai 1., 2.) nodaļā
[I daļas I sadaļas] I nodaļā
Iedaļa 1., 2. iedaļa
(nevis “Pirmā iedaļa”)
1., 2. iedaļā
[I daļas I sadaļas I nodaļas] 1. iedaļā
Punkts (6) I, II (vai A, B)
I (vai A, vai 1.)
I, II (vai A, B) punktā
I (A, 1.) punktā
(1)
(2)
Līdz 2000. gada 7. februārim, kad apsvērumi netika numurēti: pirmajā, otrajā utt. apsvērumā.
(3)
Ja esoša akta pamatdaļā iekļauj pantus, numurētus punktus vai citus apakšiedalījumus, kas identificēti ar numuru vai burtu, tiem piešķir tā paša līmeņa iepriekšējā apakšiedalījuma numuru vai burtu, kam pievienots burts “a”, “b”, “c”, “d” utt. Sk. arī 3.3.2. punktu.
(4)
Numurētu punktu apakšiedalījums.
(5)
Pirms XML valodā balstītā dokumentu noformēšanas rīka EdiT ieviešanas 2021. gadā ievilkumus varēja izmantot kā pirmo līmeni sarakstos.
(6)
Izmanto noteiktos ieteikumos, rezolūcijās, deklarācijās un paziņojumos.
NB!
Uz ievadfrāzi var atsaukties, piemēram, ar vārdiem “sākumā”, “ievadfrāzē” vai “ievaddaļā”. Ievadfrāzes beigās parasti liek kolu.
Šajā tabulā dotā apakšiedalījuma secība nav stingri noteikta. Tā var būt dažāda atkarībā no dokumenta struktūras.
Ja panta punkts vai nenumurēta daļa ir iedalīta sīkāk vairākos līmeņos, tad ar burtiem vai cipariem numurētie iedalījumi pamīšus saucami par apakšpunktiem un punktiem, piemēram, 1. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts.

Sk. rokasgrāmatu Visual Guide – Official Journal typographical rulesPDF.

Pēdējoreiz atjaunināts: 19.12.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa