ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

1. Oficiālā Vēstneša struktūra

1.1. Vispārējā struktūra

Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim ir trīs sērijas:

L sērija: “Leģislatīvi akti”,
C sērija: “Informācija un paziņojumi”,
S sērija: “Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikums”.

L un C sērijas Oficiālo Vēstnesi publicē katru dienu (regulāri no pirmdienas līdz piektdienai, bet sestdienās, svētdienās un svētku dienās tikai steidzamos gadījumos).

Papildus publicē atsevišķus laidienus atkarībā no apjoma, steidzamības un nozīmības.

L sērija

L sērija ietver šādas iedaļas:

Leģislatīvi akti (L I),
Neleģislatīvi akti (L II),
Citi tiesību akti (L III),
Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu (L IV) (pagaidu iedaļa, tagad novecojusi),
Labojumi.

Sk. arī 1.2. punktu “L sērija”.

Papildus L sērijai ir L … I sērija steidzamiem tiesību aktiem.

C sērija

C sērija ietver šādas iedaļas:

Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi (C I),
Informācija (C II),
Sagatavošanā esoši tiesību akti (C III),
Paziņojumi (C IV),
Atzinumi (C V),
Labojumi.

Sk. arī 1.3. punktu “C sērija”.

C sēriju papildina C … A sērija, C … E sērija (pārtraukta kopš 2014. gada 1. aprīļa) un C … I sērija. Daudzpunktes vietā liekams tās pašas dienas C sērijas izdevuma numurs.

C … A sērija (A = no angļu val. annex)
Šajā sērijā publicē atklātu konkursu paziņojumus, darba sludinājumus un kopīgus katalogus (lauksaimniecības šķirņu katalogs u. c.).
C … E sērija (E = no angļu val. electronic)
Šī sērija bija paredzēta, lai publicētu tādus dokumentus kā Padomes nostājas, kas pieņemtas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, vai Eiropas Parlamenta pieņemtie protokoli un dokumenti. Tā ir pieejama EUR-Lex vietnē (un attiecīgajā laikā izdotajos ikmēneša DVD).
C … I sērija (I = no angļu val. isolated).
OV C 137, 27.5.2010.
OV C 137 A, 27.5.2010.
OV C 137 E, 27.5.2010.
OV C 119 I, 5.4.2018.
NB!
Nejaukt C sērijas I un V iedaļā publicējamos atzinumus!

Tā kā šajā sērijā publicē daudz dažādu aktu, tiem var būt lielāka formas (tipogrāfiskā izkārtojuma) dažādība nekā L sērijā, bet abām sērijām jāatbilst vieniem noteikumiem.

S sērija

S sērijā (S = supplement) publicē paziņojumus par publiskā iepirkuma līgumu konkursiem, kā arī Eiropas Attīstības fonda un citu iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru paziņojumus. Tā pieejama internetā (TED datubāzē) un DVD formā.

Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa