ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

10.3.9. Sutrumpinimai ir santrumpos

Sutrumpinimas, arba logograma, grafinė santrumpa, yra žodžio ar žodžių junginio sutrumpintas žymėjimas rašomojoje kalboje. Grafiškai žodžiai trumpinami rašant tik tam tikrą žodžio dalį ir gale jos tašką. Taškas nededamas tik po tų grafinių sutrumpinimų, kurie baigiasi paskutiniuoju žodžių skiemeniu (pvz., m-kla – mokykla).

Dažniausiai vartojami lietuviški sutrumpinimai:

a. k. asmens kodas
A. V. antspaudo vieta
b. k. banko kodas
d. diena
dr. daktaras
e. (el.) p. elektroninis paštas
faks. faksas
gim. gimęs (-usi)
ir pan. ir panašiai
ir t. t. ir taip toliau
kt. kitas, -a
l. e. p. laikinai einantis (-i) pareigas
m. metai
mėn. mėnuo
mln. milijonas
mlrd. milijardas
Nr. numeris
pav. paveikslas
plg. palygink
pvz. pavyzdžiui
tel. telefonas
t. y. tai yra
tūkst. tūkstantis
žr. žiūrėk

Santrumpa – dėl patogumo vartojamas antrinis sąvokos žymiklis, pasidarytas iš sudėtinio termino ar terminizuotos frazės (bendrosios sąvokos) arba (sudėtinio valstybių, organizacijų, įstaigų ir kt.) pavadinimo (vienetinės sąvokos).

Skiriamos dvi santrumpų rūšys:

1)
akronimai (arba raidinės santrumpos), sudaryti iš žymiklio pilnosios formos dėmenų pirmųjų raidžių:
pridėtinės vertės mokestis – PVM
Europos Sąjunga – ES
Jungtinės Tautos – JT
Jungtinės Amerikos Valstijos – JAV
Šiaurės Atlanto sutarties organizacija – NATO (angl. North Atlantic Treaty Organization)
2)
skiemeninės santrumpos, sudarytos iš žymiklio pilnosios formos dėmenų pirmųjų skiemenų:
Interpol, Eurojust, Euratom (žr. pastabą)
DG SANCO (pranc. DG Santé et protection des consommateurs – liet. Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinis direktoratas)
Pastaba.
Paprastai skiemeninės santrumpos būna tik tikrinių pavadinimų. Jos lietuvių kalboje dažniausiai sugramatinamos ir vartojamos kaip paprasti žodžiai:
Interpolas, Eurojustas, Euratomas
Atnaujinta: 2019 10 10
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis