ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

10.2.3. Įterpiniai

Įterpiniai – tai daugiau ar mažiau apstabarėjusios atskiros žodžių formos arba apstabarėję posakiai.

Lietuvių kalboje įterpiniai skiriami iš abiejų pusių.

Dažniausiai verstiniuose dokumentuose vartojami įterpiniai:

aišku, anot (ko nors), antra vertus, kita vertus, atrodo, be to, be kita ko, beje, deja, (ko nors) duomenimis (įsitikinimu, liudijimu, manymu, nuomone, parodymais, skaičiavimu, vertinimu, žiniomis…), galima sakyti (manyti, teigti…), kaip matyti, kaip minėta (pabrėžiama, pranešama, sakoma, žinoma…), kaip paprastai, kaip (kas nors) kalba (nurodo, pasakoja, praneša, pripažįsta, rašo, sako, teigia…), negana to, palyginti su (kuo nors), pasak (ko nors), pavyzdžiui, pirma (viena)…, antra (kita)…, trečia…, rodos, atrodo, pasirodo, aiškiau (konkrečiai, konkrečiau, paprastai, paprasčiau, teisingiau, tikriau, tiksliau, trumpai, trumpiau…) sakant, suprantama, svarbiausia, šiaip ar taip, tarp kitko, tiesa, tiesą sakant, vadinasi, žinoma, žodžiu, vienu žodžiu

Įterpiniais laikomos ir kaip įterpiniai skiriamos kai kurios lotyniškos frazės (paprastai dar išskiriama ir šriftu), pavyzdžiui, inter alia:

Pranešimas apie tam tikrų geležies ar plieno lynų ir kabelių, kurių kilmės šalis, inter alia, yra Rusija, importui taikomas galiojančias antidempingo priemones.

Priedėlio jungiamuoju žodžiu einantis įterpinys pavyzdžiui (ir jo trumpinys pvz.) skiriamas iš abiejų pusių kableliais, jei po to pateikiamas vienas ar keli trumpi pavyzdžiai.

Tai aiškiai rodo, kad Bendrijos pramonei žalą daro ne mažėjantis vartojimas, o kiti veiksniai, pavyzdžiui, ilgalaikis ir didėjantis atitinkamų šalių kilmės prekių importas dempingo kaina.

Kaip įterpiniai gali būti išskiriami ir modaliniai žodžiai (plačiau žr. http://www.vlkk.lt/konsultacijos/9697-modaliniai-zodziai) (klaida – skirti tik iš vienos pusės):

būtent, galiausiai, galbūt, iš principo, iš tiesų, iš tikro, iš tikrųjų, iš viso, pagaliau, pirma, pirmiausia, savo ruožtu, taigi, tikriau, tikriausiai, tiksliau, turbūt, veikiausiai, visų pirma, žūtbūt
Pastabos.
Nors naujosios skyrybos taisyklės leidžia, vieno (neišplėsto) modalinio žodžio palyginti patartina neišskirti:
Tai palyginti naujas reiškinys.

Lyginamoji konstrukcija palyginti su… laikoma įterpiniu ir išskiriama:

Šių šalių gyventojų skaičiaus dalis, palyginti su bendru Europos Sąjungos gyventojų skaičiumi, nepadidėjo.

Esamoji padalyvio forma lyginant ir būtoji palyginus yra galimos sakiniuose lyginimui reikšti, bet jos laikomos šalutiniais normos variantais, o pirmenybė teikiama bendraties formai palyginti, pavyzdžiui:

Palyginti (Lyginant, Palyginus) su praėjusiais metais, skyriai ėmė geriau dirbti.
Šie pokyčiai tampa ypač akivaizdūs, palyginti (lyginant, palyginus) su 1991-ųjų Persijos įlankos karu.
Išlaidos restauracijai, palyginti (lyginant) su statyba, yra menkos.
Atnaujinta: 2019 10 10
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis