ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

9.6. Komisijos generaliniai direktoratai
ir tarnybos: oficialieji pavadinimai

LT
versija:
2022 10 14
Raidiniai kodai (tik vidaus reikmėms)
ir skaitiniai kodai
(vartojami tik IT srityje)

Taip pat žr.:
Nuorodos į GD svetaines
Nuoroda į Komisijos narių sąrašą

Ilgasis pavadinimas ir vardijimo tvarka Trumpasis pavadinimas Vartojama santrumpa Raidinis kodas (vidaus reikmėms) (1) Skaitinis kodas (2) (nematomas) Sritis (-ys)
Generalinis sekretoriatas   SG  31 Generalinis sekretoriatas
Teisės tarnyba   SJ  32 Teisės tarnyba
Komunikacijos generalinis direktoratas Komunikacijos GD   COMM 61 Komunikacija
IDEA (Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action)   IDEA 46 Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action
Biudžeto generalinis direktoratas Biudžeto GD    BUDG 19 Biudžetas
Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD    HR 09 Žmogiškieji ištekliai ir saugumas
Informatikos generalinis direktoratas Informatikos GD    DIGIT 50 Informatika
Vidaus audito tarnyba   IAS 25 Vidaus audito tarnyba
Europos kovos su sukčiavimu tarnyba OLAF  OLAF  57 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas Ekonomikos ir finansų reikalų GD   ECFIN 02 Ekonomika ir finansų reikalai
Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD   GROW 62 Vidaus rinka, pramonė, verslumas ir MVĮ
Gynybos pramonės ir kosmoso generalinis direktoratas Gynybos pramonės ir kosmoso GD   DEFIS 26 Gynybos pramonė ir kosmosas
Konkurencijos generalinis direktoratas Konkurencijos GD   COMP 04 Konkurencija
Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinis direktoratas Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties GD   EMPL 05 Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD   AGRI 06 Žemės ūkis ir kaimo plėtra
Mobilumo ir transporto generalinis direktoratas Mobilumo ir transporto GD   MOVE 07 Mobilumas ir transportas
Energetikos generalinis direktoratas Energetikos GD   ENER 27 Energetika
Aplinkos generalinis direktoratas Aplinkos GD   ENV 11 Aplinka
Klimato politikos generalinis direktoratas Klimato politikos GD   CLIMA 87 Klimato politika
Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD   RTD 12 Moksliniai tyrimai ir inovacijos
Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD Connect CNECT 13 Ryšių tinklai, turinys ir technologijos
Jungtinis tyrimų centras JRC (3 JRC  53 Jungtinis tyrimų centras
Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktoratas Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD    MARE 14 Jūrų reikalai ir žuvininkystė
Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD   FISMA 15 Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga
Regioninės ir miestų politikos generalinis direktoratas Regioninės ir miestų politikos GD   REGIO 16 Regioninė ir miestų politika
Struktūrinių reformų rėmimo generalinis direktoratas Struktūrinių reformų rėmimo GD   REFORM 35 Struktūrinių reformų rėmimas
Mokesčių ir muitų sąjungos generalinis direktoratas Mokesčių ir muitų sąjungos GD   TAXUD 21 Mokesčiai ir muitų sąjunga
Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD   EAC 63 Švietimas, jaunimas, sportas ir kultūra
Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas Sveikatos ir maisto saugos GD    SANTE 64 Sveikata ir maisto sauga
Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija HERA HERA 30
Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas Migracijos ir vidaus reikalų GD   HOME 65 Migracija ir vidaus reikalai
Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas Teisingumo ir vartotojų reikalų GD   JUST 76 Teisingumas ir vartotojų reikalai
Prekybos generalinis direktoratas Prekybos GD    TRADE 67 Prekyba
Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD    NEAR 69 Kaimynystės politika ir plėtros derybos
Tarptautinės partnerystės generalinis direktoratas Tarptautinės partnerystės GD   INTPA 55 Tarptautinė partnerystė
Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO) Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų GD (ECHO)   ECHO  51 Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijos (ECHO)
Eurostatas   ESTAT  34 Eurostatas
Vertimo žodžiu generalinis direktoratas Vertimo žodžiu GD    SCIC 38 Vertimas žodžiu
Vertimo raštu generalinis direktoratas Vertimo raštu GD   DGT  47 Vertimas raštu
Europos Sąjungos leidinių biuras Leidinių biuras OP OP 43 Leidinių biuras
Užsienio politikos priemonių tarnyba   FPI 59 (4) Užsienio politikos priemonių tarnyba
Individualių išmokų administravimo ir mokėjimo biuras    PMO  40  
Infrastruktūros ir logistikos biuras Briuselyje   OIB  39  
Infrastruktūros ir logistikos biuras Liuksemburge    OIL  41  
Europos Bendrijų personalo atrankos tarnyba Europos personalo atrankos tarnyba (5)  EPSO EPSO 42  
Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga Eismea EISMEA 81  
Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga EACEA EACEA 82  
Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga CINEA CINEA 84  
Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga ERCEA ERCEA 85  
Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga REA REA 86  
Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga HADEA HaDEA 90  
         
      89 (6)  
(1)
Kodas skirtas tik vidaus reikmėms. Visuose dokumentuose, kuriuos ketinama išleisti (spausdinta ar elektronine versija), reikėtų vartoti sutartines santrumpas arba akronimus.
(2)
Tam tikrose kompiuterinėse sistemose kodas „60“ vartojamas kabinetų rinkmenoms.
(3)
JRC – visoms kalbinėms versijoms bendra santrumpa.
(4)
Tam tikrose kompiuterinėse sistemose kodas „66“ vartojamas FPI rinkmenoms.
(5)
Įprastas pavadinimas. Ilgasis pavadinimas vartojamas tik teisiniuose dokumentuose, susijusiuose su EPSO įstatais.
(6)
Kodu „89“ žymima Bendra pertvarkymo valdyba (žr. 9.5.3 punktą „Decentralizuotosios įstaigos (agentūros)“).
2011 m. padaryti pakeitimai

2021 9 24

C(2021) 6712 final

nauja tarnyba: Pasirengimo ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir reagavimo į jas institucija

2021 4 1

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME) Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga (Eismea)
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)
Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA) Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga (CINEA)
Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA) Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga (REA)

2021 3 31

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173

Išbraukta: Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)

2021 2 28

PV(2020) 2363 final

Išbraukta: Santykių su Jungtine Karalyste darbo grupė (UKTF)

2021 2 16

Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/173

Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomoji įstaiga

2021 1 16

PV(2020) 2352 final

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas Tarptautinės partnerystės generalinis direktoratas
Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD Tarptautinės partnerystės GD
DEVCO INTPA

2020 1 1

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Gynybos pramonės ir kosmoso generalinis direktoratas

new directorate-general: Struktūrinių reformų rėmimo generalinis direktoratas

2019 12 9

PV(2019) 2317 final

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Europos politinės strategijos centras IDEA (Inspire, Debate, Engage and Accelerate Action)
EPSC IDEA

2019 11 16

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Pasirengimo deryboms ir derybų su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnį darbo grupė Santykių su Jungtine Karalyste darbo grupė
50 straipsnio darbo grupė Santykių su JK darbo grupė
TF50 UKTF

2019 10 9

 

Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas, vartojama santrumpa: Connect

2017 1 1

PV(2016) 2192 final

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas (ECHO) Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas
Švietimo ir kultūros GD (ECHO) Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD

2016 10 1

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

nauja tarnyba: Pasirengimo deryboms ir derybų su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnį darbo grupė

2016 7 1

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos generalinis direktoratas (ECHO) Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO)
Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD (ECHO) Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų GD (ECHO)

2015 1 1

SEC(2014) 572

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas
Įmonių ir pramonės GD Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ GD
ENTR GROW
   
Vidaus rinkos ir paslaugų generalinis direktoratas Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos generalinis direktoratas
Vidaus rinkos ir paslaugų GD Finansinio stabilumo, finansinių paslaugų ir kapitalo rinkų sąjungos GD
MARKT FISMA
   
Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas
Sveikatos ir vartotojų reikalų GD Sveikatos ir maisto saugos GD
SANCO SANTE
   
Vidaus reikalų generalinis direktoratas Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas
Vidaus reikalų GD Migracijos ir vidaus reikalų GD
HOME HOME
   
Teisingumo generalinis direktoratas Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas
Teisingumo GD Teisingumo ir vartotojų reikalų GD
JUST JUST
   
Plėtros generalinis direktoratas Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas
Plėtros GD Kaimynystės politikos ir plėtros derybų GD
ELARG NEAR
   
Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinis direktoratas – EuropeAid Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi generalinis direktoratas
Vystymosi ir bendradarbiavimo GD – EuropeAid Tarptautinio bendradarbiavimo ir vystymosi GD
DEVCO DEVCO
   

2014 12 17

Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/927/ES

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomąją įstaigą Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomąją įstaigą

2014 11 1

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Europos politinių patarėjų biuras Europos politinės strategijos centras
BEPA EPSC
48 46

2014 1 1

Komisijos įgyvendinimo sprendimai 2013/770/ES, 2013/771/ES ir 2013/801/ES

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI) Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)
Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC) Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)
Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra (TEN-T EA) Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)

2012 10 1

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Regioninės politicos GD Regioninės ir miestų politikos GD

2012 7 1

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Senas pavadinimas Naujas pavadinimas
Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinis direktoratas Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas
Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos GD Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD
INFSO CNECT

Ankstesnius pakeitimus rasite pakeitimų sąraše.
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis