ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

9.1. Adresai

9.1.1. Adresai: bendrieji principai

Nagrinėti adresų rašymo būdus sunku ir sudėtinga, nes nėra bendros visoms šalims taikomos sistemos. Taip pat skiriasi nacionalinio ir tarptautinio pašto adresų pateikimas. Europos Sąjungos institucijų tekstuose adresai iš esmės visada rašomi tarptautiniu formatu.

Tikslią informaciją apie adresų pateikimą rasite nacionalinių pašto tarnybų interneto svetainėse. Nuorodos į šias svetaines paskelbtos Pasaulinės pašto sąjungos (UPU) svetainėje (https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions).

UPU taip pat teikia įvairių bendrojo pobūdžio rekomendacijų, tačiau Europos institucijų tekstams taikomas papildomas apribojimas: būtina atsižvelgti į tai, ar dirbama su vienakalbiais, ar su daugiakalbiais dokumentais.

Naudingos nuorodos

UPU, adresavimo sistemos (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions

UPU, šalių narių pašto adresavimo sistemos (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_5

UPU, Universal POST*CODE® DataBase (EN, FR):
https://www.upu.int/en/Postal-Solutions/Programmes-Services/Addressing-Solutions#scroll-nav_1

Vartojamos kalbos ir rašmenys

Adreso dalis, kurioje nurodyta paskirties šalis, turi būti rašoma laikantis siunčiančiosios šalies rekomendacijų (geriausia rašyti siunčiančiosios šalies kalba arba tarptautiniu mastu pripažinta kalba).

Paskirties šalies pavadinimas turi būti didžiosiomis raidėmis užrašytas paskutinėje adreso eilutėje.

Kadangi nacionalinės rekomendacijos skiriasi (pavyzdžiui, paskutinė ar dvi paskutinės arba trys paskutinės eilutės rašomos didžiosiomis raidėmis), buvo priimtas sprendimas dėl vienodo pateikimo – didžiosiomis raidėmis rašomas tik šalies pavadinimas.

Jeigu paskirties šalyje vartojama nelotyniška abėcėlė arba jos pavadinimas nepakankamai aiškus, šios šalies pavadinimą ir galbūt miesto pavadinimą taip pat reikėtų užrašyti tarptautiniu mastu pripažinta kalba, kad nekiltų problemų siunčiant laišką per tarpines šalis.

Likęs adresas turi būti užrašytas laikantis paskirties šalies rekomendacijų.

Pašto kodai

Ankstesni pašto kodai, naudoti tarptautinėms pašto siuntoms (specialūs Europos kodai pagal 1965 m. Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencijoje pateiktą rekomendaciją ir ISO 3166 alpha-2 kitų šalių kodai), daugelyje šalių buvo panaikinti arba pakeisti.

2019 m. sausio 1 d. šalies kodas naudojamas septyniose Europos Sąjungos valstybėse narėse: Kroatijoje (HR), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (L), Slovėnijoje (SI), Suomijoje (FI) ir Švedijoje (SE).

Pastaba.
Latvijos kodas rašomas po miesto pavadinimo ir nuo jo atskiriamas kableliu ir tarpu:
Riga, LV-1073

Seni kitų valstybių narių pašto kodai neturi būti naudojami. Vokietijoje pašto rūšiavimo mašina gali atidėti pašto siuntą, jei ant jos užrašytas buvęs šalies kodas.

Daugiau informacijos apie valstybėse narėse naudojamus pašto kodus pateikta 9.1.5 punkte.
Atnaujinta: 2020 12 27
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis