ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.4.2. Autorių teisių paaiškinimas (atgaminimo ir (arba) pakartotinio naudojimo teisė)

Europos Sąjungos leidiniuose, be autoriaus teisių apsaugos ženklo (žr. 5.4.1 punktą), pateikiamas paaiškinimas apie taikomos apsaugos lygį (autorių teisių paaiškinimas).

Pastaba.
Nepateikus tokio paaiškinimo, kūrinys saugomas visapusiškai, jeigu nacionalinės teisės aktuose ir tarptautinėse sutartyse nenustatyta išimčių:
© Europos Sąjunga, [metai]

Bendras paaiškinimas (atgaminimas)

Europos Sąjungos institucijų, organų ir įstaigų (išskyrus Europos Komisiją, kuriai taikoma speciali formuluotė) atveju įprastinis Leidinių biuro rekomenduojamas paaiškinimas yra toks:

© Europos Sąjunga, [metai]
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.

Jei reikia, kartu su įprastiniu paaiškinimu gali būti pateikiama papildomų pastabų ar atsakomybės ribojimo formuluočių (žr. 5.4.3 punktą).

Taryba ir Audito Rūmai atitinkamai 2017 m. spalio 9 d. ir 2019 m. balandžio 16 d. patvirtino sprendimus dėl pakartotinio jų dokumentų naudojimo. Taigi formuluotė „pakartotinai naudoti leidžiama“ gali būti vartojama taip pat, kaip ir Komisijos leidiniuose (žr. toliau). Pakartotinio naudojimo formuluotė šių institucijų leidiniuose visada papildoma trimis sąlygomis, aprašytomis 5.4.3 punkte (šių sąlygų formuluotės priklauso nuo įstaigos). Audito Rūmai gali leisti pakartotinai naudoti jos leidinius pagal Creative Commons CC BY 4.0 licenciją.

Specialus Europos Komisijos paaiškinimas (pakartotinis naudojimas)

Europos Komisija savo dokumentų pakartotinio naudojimo politiką įgyvendina laikydamasi 2011 m. gruodžio 12 d. Sprendimo 2011/833/ES.

Europos Komisijos leidiniuose su tam tikromis išimtimis (žr. minėto sprendimo 2 straipsnį) paprastai vartojama pakartotinio naudojimo formuluotė. Be to, laikantis to sprendimo nuostatų, kuriomis numatoma papildomų sąlygų galimybė (žr. 5.4.3 punktą), Leidinių biuras rekomenduoja pridėti pastabą apie naudotojo prievolę nurodyti dokumento šaltinį:

© Europos Sąjunga, [metai]
Pakartotinai naudoti leidžiama nurodžius šaltinį.
Pakartotinio Europos Komisijos dokumentų naudojimo politika įgyvendinama pagal 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimą 2011/833/ES dėl pakartotinio Komisijos dokumentų naudojimo (OL L 330, 2011 12 14, p. 39).

Komisija gali leisti pakartotinai naudoti jos leidinius pagal Creative Commons CC BY 4.0 licenciją.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Leidinių biuro tarnybą, atsakingą už autorių teises (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis