ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

5.1. Viršelis

5.1.1. Sudedamosios viršelio dalys

Žr. taip pat quick reference guide.

Leidinio viršelį sudaro keturi lapai, vadinami pirmuoju, antruoju, trečiuoju ir ketvirtuoju viršelio lapais. Jei leidinio storis leidžia, antraštė nugarėlėje turi būti spausdinama taip, kad būtų perskaitoma leidinį padėjus horizontaliai pirmuoju viršelio lapu į viršų; antraštės šrifto dydis proporcingas nugarėlės storiui.

Pirmajame viršelio lape pateikiama leidėjo pavadinimas ir emblema, leidinio antraštė ir prireikus paantraštė bei autorius (visų pirma bendros leidybos atveju); jame taip pat gali būti nurodoma tomo numeris, jei yra keli leidinio tomai, ir rinkinio arba serijos antraštė bei leidinio eilės numeris:

leidinio antraštė: ji turi būti trumpa, atkreipianti dėmesį ir aiški. Jeigu leidinys yra metinė ataskaita arba tam tikro laikotarpio tyrimas, metai arba laikotarpis nurodomi kaip sudedamoji antraštės ar paantraštės dalis,
paantraštė: ji rašoma mažesniu šriftu nei antraštė ir šią papildo,
leidėjo emblema: ji turi būti pateikiama tik pirmajame viršelio lape,
autoriaus pavadinimas: jei jis nurodomas pirmajame viršelio lape, taip pat turi būti nurodomas ir antraštiniame lape,
Pastaba.
Institucijos arba įstaigos generalinio direktorato pavadinimas jokiu būdu negali būti nurodomas pirmajame viršelio lape, išskyrus Eurostatą ir Leidinių biurą. Tačiau jis gali būti įterpiamas antraštiniame lape.
tomo numeris: jei yra keli tomai, pageidautina, kad jie būtų sunumeruoti romėniškais skaitmenimis.

Paprastai antrasis viršelio lapas paliekamas tuščias.

Trečiajame viršelio lape pateikiamas informacinis pranešimas.

Ketvirtajame viršelio lape nurodoma pardavimo kaina (jei reikia), pateikiamas Leidinių biuro logotipas, ISBN (tarptautinis standartinis knygos numeris) ir katalogo numeris:

pardavimo kaina: bazinė kiekvieno leidinio kaina nustatoma eurais. Visos kainos, spausdinamos leidinių viršeliuose arba kataloguose, nurodomos taip:
Kaina Liuksemburge (be PVM): … EUR
Leidinių biuro logotipas: jis pateikiamas ketvirtojo viršelio lapo apačioje. Pavadinimas „Europos Sąjungos leidinių biuras“ rašomas viena iš Europos Sąjungos kalbų, jei leidinys leidžiamas viena kalba, ir keliomis kalbomis, jei leidinys leidžiamas keliomis kalbomis.

Specialieji periodinių arba serijinių leidinių reikalavimai

Serijiniame leidinyje prie pirmiau nurodytų duomenų pridedamas ISSN (tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris). Jis spausdinamas pirmojo viršelio lapo dešinės pusės viršutiniame kampe.

Tam tikri periodiniai leidiniai leidžiami be viršelio. Pirmajame lape papildomai nurodomas numeris ir išleidimo metai. Kai kuriais atvejais antrasis ir trečiasis lapai naudojami trumpai apžvalgai pateikti. Pageidautina, kad išleidimo metai sutaptų su kalendoriniais metais.

Ketvirtajame lape nurodoma kainos (prenumeratos ir numerio kaina), katalogo numeris ir pateikiamas Leidinių biuro logotipas.

Pirmasis viršelio lapas
ISSN
Leidinio antraštė
Metai
Europinė emblema
Leidėjas
Pirmasis viršelio lapas
Trečiasis viršelio lapas (informacinis pranešimas)
Trečiasis viršelio lapas (informacinis pranešimas)
Ketvirtasis viršelio lapas
Katalogo numeris
1. Leidinių biuro logotipas
2. ISBN
3. Pardavimo kaina
Ketvirtasis viršelio lapas
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis