ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

3.5. Sąrašai

3.5.1. Sąrašo punktų skyryba

1. Kai prieš įvairius sąrašo punktus rašoma įžanginė formuluotė, jos pabaigoje dedamas dvitaškis net ir tuo atveju, jei po jos rašomas punktas yra kita įžanginė formuluotė:

Reglamentas (EB) Nr. 1623/2000 iš dalies keičiamas taip:
1)
92 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
a)
2 dalis iš dalies keičiama taip:
i)
c punktas pakeičiamas taip:
„c)
gamyklos, kurioje alkoholis perdirbamas į <…>“

2. Sąrašo punktai, prieš kuriuos rašomas skaičius arba raidė, skiriami kabliataškiais:

Visų pirma Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto dvylikta įtrauka netaikoma šioms paslaugoms:
1)
radijo ir televizijos transliavimo paslaugoms, nurodytoms Direktyvos 77/388/EEB 9 straipsnio 2 dalies e punkto vienuoliktoje įtraukoje;
2)
telekomunikacijų paslaugoms <…>;
3)
toliau nurodytų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui:
a)
prekių, kai užsakymas ir apdorojimas atliekamas elektroniniu būdu;
b)
pastoviosios atminties kompaktinių plokštelių <…>

3. Įtraukos skiriamos kableliais:

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas 1 % sumažinimas už vieną darbo dieną nebus taikomas bendrosioms paraiškoms arba jų pataisoms, kurios buvo pateiktos iki:
2005 m. birželio 6 d. – kompetentingoms Prancūzijos Gvianos institucijoms,
2005 m. birželio 19 d. – kompetentingoms Martinikos institucijoms,

<…>

4. Lentelėse, sąrašuose arba prieduose punktų pabaigoje skyrybos ženklai paprastai nededami.

3.5.2. Aktų vardijimas

Nurodant tos pačios rūšies aktus, nei aktą parengusi institucija, nei akto rūšis pakartotinai neminima, jeigu ji yra ta pati:

(1)
Komisijos direktyvos 2003/90/EB (3) ir 2003/91/EB (4) priimtos siekiant užtikrinti, kad veislės, kurias valstybės narės įtraukia į nacionalinius katalogus, atitiktų <…>

<…>

(3)
2003 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva 2003/90/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/53/EB 7 straipsnio dėl būtiniausiai tikrintinų tam tikrų žemės ūkio augalų veislių požymių ir minimalių tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo priemones (OL L 254, 2003 10 8, p. 7).
(4)
2003 m. spalio 6 d. Komisijos direktyva 2003/91/EB, nustatanti Tarybos direktyvos 2002/55/EB 7 straipsnio įgyvendinimo priemones, susijusias su minimaliomis tikrinimo charakteristikomis ir minimaliomis daržovių rūšių tam tikrų veislių tikrinimo sąlygomis (OL L 254, 2003 10 8, p. 11).

Sutarties (-čių) santrumpa (-os) kartojama (-os) prieš kiekvieną numerį, nes ji (jos) yra neatskiriama akto numerio dalis:

<…> reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004, <…>
<…> direktyvos 94/35/EB ir 94/36/EB <…>

Aktus reikėtų minėti chronologine tvarka.

Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis