ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

3.2.4. Nuorodos į akto pakeitimus

Oficialiojo leidinio išnašose neberašomi akto paskutiniai pakeitimai, pateikiama tik OL nuoroda į pirminę redakciją. Laikoma, kad Oficialiajame leidinyje paskelbtuose tekstuose daromos nuorodos į galiojančią akto redakciją. Tokie junginiai, kaip „su (paskutiniais) pakeitimais, padarytais“, „ištaisyta (-as)“ ir „panaikinta (-as)“, nebevartojami.

Kartais aktą rengianti institucija nori nurodyti tam tikrą tekstą, koks jis yra atitinkamu metu, arba pabrėžti aktą, kuriuo iš dalies keičiamas kitas aktas. Tokiu atveju aktas, kuriuo iš dalies keičiamas kitas aktas, paminimas kaip statinė nuoroda pateikiant jo trumpąjį pavadinimą ir nuorodą į išnašą, jei jis nurodomas pirmą kartą.

(6)
Reglamento (EB) Nr. 517/94 III B priedo turinys, su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1398/2007 (5), buvo <…>

<…>

(5)
2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1398/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 517/94 dėl tekstilės gaminių, kuriems netaikomos dvišalės sutartys, protokolai ar kiti susitarimai arba kitos konkrečios Bendrijos importo taisyklės, bendrųjų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių II, III B ir VI priedus (OL L 311, 2007 11 29, p. 5).
Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis