ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

3.1. Nuorodos į Oficialųjį leidinį

Nuorodos į Oficialųjį leidinį gali būti pateikiamos trimis būdais:

Ilgasis pavadinimas

Ilgasis pavadinimas: Europos Sąjungos oficialusis leidinys (pasviruoju šriftu).

Jis vartojamas:

a)
tekste:
Du Apeliacinės tarybos narius ir du pakaitinius narius iš Komisijos pasiūlyto galutinio kandidatų sąrašo, sudaryto paskelbus viešą kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, skiria institucijos Administracinė valdyba, prieš tai pasikonsultavusi su Priežiūros taryba.
b)
formuluotėje dėl akto įsigaliojimo:
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
c)
klaidų ištaisyme nurodant atitinkamo Oficialiojo leidinio originalą (taip pat žr. „Pavadinimo santrumpos“).
Pastaba.
Nuorodose į dokumentus, paskelbtus iki 2003 m. sausio 31 d., rašoma Europos Bendrijų oficialusis leidinys.

Trumpasis pavadinimas

Trumpasis pavadinimas: Oficialusis leidinys (nepasviruoju šriftu)

Jis vartojamas:

a)
tokiose išnašose:
(1) Žr. šio Oficialiojo leidinio p. …
(2) Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
b)
ne tokiuose oficialiuose tekstuose.

Pavadinimo santrumpos

Pavadinimo santrumpos: OL L, OL L … I, OL C, OL C … A, OL C … E (serijos leidyba nutraukta 2014 m. balandžio 1 d.), OL C … I.

Jos vartojamos:

a)
išnašose, kuriose pateikiamas Oficialiojo leidinio numeris:
(1) OL L 222, 2008 8 20, p. 1.
(1) OL C 48 A, 2005 2 24.
b)
lentelėse:
OL L 345, 2009 12 23, p. 18
c)
klaidų ištaisyme: pavadinimo santrumpos skliausteliuose rašomos viršelyje esančiame turinyje (taip pat žr. „Ilgasis pavadinimas“).
Pastaba.

Ilgainiui nuorodos į Oficialųjį leidinį keitėsi, nes buvo sukurta naujų serijų:

iki 1967 m. liepos 1 d. puslapiai buvo numeruojami iš eilės, po puslapio numerį nurodančių skaitmenų rašomi du paskutiniai metų skaitmenys:
OL 106, 1962 10 30, p. 2553/62
nuo 1967 m. liepos 1 d. kiekvienas Oficialusis leidinys pradedamas numeruoti nuo 1 puslapio:
OL 174, 1967 7 31, p. 1
nuo 1968 m. sausio 1 d. pradedamos leisti L ir C serijos:
OL L 32, 1968 2 6, p. 6
OL C 1, 1968 1 12, p. 1
nuo 1978 m. sausio 1 d. pradedama leisti S serija:
OL S 1, 1978 1 7, p. 1.
nuo 1991 m. sausio 1 d. pradedama leisti C … A serija:
OL C 291 A, 1991 11 8, p. 1
1999 m. rugpjūčio 31 d. pradedama leisti elektroninė C … E serija (jos leidyba nutraukta 2014 m. balandžio 1 d.):
OL C 247 E, 1999 8 31, p. 28
nuo 2016 m. sausio 1 d. pradedamos leisti L … I ir C … I serijos:
OL L 11 I, 2016 1 16, p. 1
OL C 15 I, 2016 1 16, p. 1
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis