ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

2.7. Aktų sudedamosios dalys

Sudedamųjų dalių pavadinimai Numeravimas Nuorodos tekste
Aktai
Preambulė (1)
Nurodomoji dalis (1)   pirmoje nurodomojoje dalyje
Numeruota konstatuojamoji dalis (1) (1), (2) 1 konstatuojamojoje dalyje (2)
Nenumeruota konstatuojamoji dalis (1)   konstatuojamojoje dalyje (2)
Dėstomoji dalis (3)
Straipsnis (3) Vienintelis straipsnis
1 straipsnis, 2 straipsnis
vieninteliame straipsnyje
1 straipsnyje, 2 straipsnyje
Dalis (3) 1.

2.
1 dalyje, 2 dalyje (jei nurodoma
tame pačiame straipsnyje)
2 straipsnio 1 dalyje (jei nuoroda į straipsnio
dalį pateikiama kitame straipsnyje)
Pastraipa   pirmoje pastraipoje, antroje pastraipoje
[1 straipsnio 1 dalies] antroje pastraipoje
[1 straipsnio] pirmoje pastraipoje
Punktas, papunktis (3) a), b)
i), ii)
1), 2)
a punkte, b punkte
i punkte, ii punkte
1 punkte, 2 punkte
a punkto i papunktyje
[1 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos] a punkto i papunkčio 1 punkte
Įtrauka (4) pirmoje įtraukoje, antroje įtraukoje
[1 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunkčio 1 punkto] pirmoje įtraukoje
Priedas
  Priedas
I priedas, II priedas
(A priedas, B priedas)
priede
I priede, II priede
(A priede, B priede)
Priedėlis
  Priedėlis
1 priedėlis, 2 priedėlis
priedėlyje
(priedo) 1 priedėlyje, 2 priedėlyje
Kitos sudedamosios dalys
Dalis I dalis, II dalis
(Pirma dalis, Antra dalis)
I dalyje, II dalyje
(pirmoje dalyje, antroje dalyje)
Antraštinė dalis I antraštinė dalis,
II antraštinė dalis
I antraštinėje dalyje,
II antraštinėje dalyje
[I dalies] I antraštinėje dalyje
Skyrius 1 skyrius, 2 skyrius (arba I, II)
(bet ne „Pirmas skyrius“)
1 skyriuje, 2 skyriuje (arba I, II)
[I dalies I antraštinės dalies] I skyriuje
Skirsnis 1 skirsnis, 2 skirsnis
(bet ne „Pirmas skirsnis“)
1 skirsnyje, 2 skirsnyje
[I dalies I antraštinės dalies I skyriaus] 1 skirsnyje
Punktas (5) I, II (arba A, B)
I. (arba A. ar 1.)
I punkte, II punkte (arba A punkte, B punkte)
I punkte (A punkte, 1 punkte)
(1)
(2)
Iki 2000 m. vasario 7 d. konstatuojamosios dalys nebuvo numeruojamos, todėl buvo nurodoma: pirmoje konstatuojamojoje dalyje, antroje konstatuojamojoje dalyje.
(3)
Kai į esamo akto dėstomąją dalį įterpiami straipsniai, numeruojamos straipsnio dalys arba kitos skaitmenimis ar raidėmis žymimos teksto dalys, jiems suteikiamas prieš juos einančios to paties lygmens teksto dalies numeris arba raidė, o prireikus pridedamos raidės a, b, c, d ir t. t. Žr. taip pat 3.3.2 punktą.
(4)
Iki 2021 m., kai pradėta naudoti XML grindžiama redagavimo priemonė EdiT, įtraukas buvo galima naudoti pirmojo lygmens sąrašų elementams žymėti.
(5)
Vartojama tam tikrose rekomendacijose, rezoliucijose, deklaracijose ir pareiškimuose.
Pastabos.
Kai nurodomas žodžių junginys, kuriuo prasideda sąrašas, rašoma „įžanginėje formuluotėje“ ir dedamas dvitaškis.
Eilės tvarka, kuria šioje lentelėje išvardytos teksto dalys, nėra vienintelė. Atsižvelgiant į teksto pobūdį eilės tvarka gali kisti.

(Taip pat žr. Guide visuel – Règles typographiques du Journal officielPDF.)

Atnaujinta: 2022 12 19
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis