ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

Archyvas

Ankstesni pakeitimai
(2007–2017 m.)

2017

2017 12 8
5.1.1(c) punktas: viršelis (informacinis pranešimas) (pakeitimas)
2017 11 20
9.5.1 punktas ir A9 priedas, tarpinstitucinės tarnybos: CERT-EU (papildyta)
2017 10 24
9.5.2 punktas ir A9 priedas, tarpinstitucinės tarnybos: CERT-EU (papildyta)
2017 10 6
7.1.1 (šalys) ir 7.2.1 punktai (kalbos), Serbija: lotyniška transliteracija (pakeitimas)
2017 8 2
9.5.2 punktas ir A2, A4 ir A9 priedai, Tarpinstitucinės tarnybos: „Europos administravimo mokykla“ keičiama į „Europos viešojo administravimo mokykla“
2017 7 13
A2 priedas, emblemos: Europos jūrų saugumo agentūra
2017 6 30
9.5.3 punktas, decentralizuotosios įstaigos (agentūros): ACER (iš dalies keičiantis teisės aktas rengiamas)
2017 5 12
Sections 4.4 (identifikatoriai), 5.1.1 (viršelis) and 5.3 (antraštinio lapo kita pusė): nauji nurodymai, kaip pateikti identifikatorius ir leidėjo informaciją (iš dalies pataisyta)
2017 5 1
9.5.3 punktas ir A2, A4 ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos (agentūros), Europolas: „Europos policijos biuras“ keičiama į „Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra“
2017 2 15
9.5.1 punktas ir A2 ir A9 priedai (institucijos ir organai):
pavadinimas „Europos Sąjungos regionų komitetas“ turi būti pakeistas nuo šiol visuotinai vartojamu pavadinimu „Europos regionų komitetas“ (žr. sąrašą 24 kalbomis). Išimtinai teisinio pobūdžio tekstuose ir Oficialiojo leidinio L serijoje vartojamas pavadinimas „Regionų komitetas“. Acronym in use not to be changed (as requested by the Committee).
2017 1 27
5.9.3 punktas, nuorodos į Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo (Teisingumo Teismo leidiniai): pakeitimas
2017 1 1
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: „Švietimo ir kultūros generalinis direktoratas“ keičiama į „Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas“ (… 24 kalbomis)

A5 ir A7 priedai, valiutos: Baltarusija (BYR, panaikinta)

2016

2016 12 21
2.5 punktas, parašai: pakeitimas (Komisija)
2016 12 8
9.1.4 ir 9.1.5 punktai, adresai: pakeitimai (Airija, Eircode)
2016 10 11
3.2 ir 3.2.2 punktai: nuorodos į aktą (atnaujinta)
2016 10 6
9.5.3 punktas ir A2, A4 ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos (agentūros), Frontex: „Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra“ keičiama į „Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra“
2016 9 23
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: nauja tarnyba (Pasirengimo deryboms ir derybų su Jungtine Karalyste pagal ES sutarties 50 straipsnį darbo grupė)
(… 24 kalbomis)
2016 9 1
5.9.3 ir 9.5.1 punktai ir A9 priedas, Teisingumo Teismas: Tarnautojų teismo išformavimas
2016 7 6
A2 priedas, emblemos: Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra
2016 7 1
9.5.3 punktas ir A2, A4 ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos (agentūros): „Europos policijos koledžas“ keičiama į „Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra“

9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: „Humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos GD (ECHO)“ pakeičiama „Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų GD (ECHO)“ (… 24 kalbomis)

A5 ir A7 priedai, valiutos: Baltarusija (BYN, nauja)
2016 6 22
9.5.3 punktas ir A9 priedas, decentralizuotosios įstaigos (agentūros): Europolas (pakeitimas)
2016 6 15
9.5.3 punktas ir A2 ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos (agentūros): „Europos geležinkelio agentūra“ keičiama į „Europos Sąjungos geležinkelių agentūra“
2016 6 3
A5 priedas, Kambodža, smulkusis piniginis vienetas (pakeitimas)
2016 6 2
A5 priedas, Vietnamas: smulkusis piniginis vienetas „[chao (10)], [su (100)]“ keičiama į „[hao (10)], [xu (100)]“
2016 5 19
4.2.3 punktas, teksto rinkimo nurodymai: apostrofas (papildyta)
2016 5 13
A2 priedas, emblemos: Bendra pertvarkymo valdyba
2016 4 20
A5 priedas, Folklandas: smulkusis piniginis vienetas „naujasis pensas“ keičiama į „pensas“
2016 3 23
9.5.3 punktas ir A2, A4 ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos (agentūros): „Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)“ keičiama į „Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO)“
2016 3 8
9.1.1, 9.1.4 ir 9.1.5 punktai, adresai: pakeitimai (Ispanija, Liuksemburgas, Nyderlandai)
2016 2 26
1.2.2 ir 1.2.3 punktai, aktų numeravimas (pakeitimas)
2016 2 25
A5 ir A7 priedai, Peru: valiuta „naujasis solis“ keičiama į „solis“
2016 2 23
7.1.1 punktas ir A5 priedas, Islandija: ilgasis pavadinimas „Islandijos Respublika“ keičiamas į „Islandija“
2016 2 19
9.5.3 punktas, decentralizuotosios įstaigos (agentūros): „Patvirtinti pakeitimai“ + „Planuojama steigti“ (papildyta)
2016 2 16
A5 priedas, Amerikos Samoa: sostinė (pastaba)

2015

2015 11 6
A2 priedas, emblemos: Eurostat
2015 10 21
9.5.6 punktas ir A9 priedas: 2-oji kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė (papildyta)
2015 9 14
A2 priedas, emblemos: Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
2015 6 16
4.4.1 ir 5.1.1 punktai: ISBN ir brūkšninis kodas (pakeitimas)
2015 6 10
A5 priedas, Nepalas: ilgasis pavadinimas „Nepalas“ keičiamas į „Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika“
2015 5 12
9.5.6 punktas ir A9 priedas: bendroji įmonė „Shift2Rail“ (papildyta) + biologinės pramonės sektorių bendroji įmonė (papildyta)
2015 4 30
A2 priedas, emblemos: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras
2015 4 22
A2 priedas, emblemos: Europos Parlamentas
2015 4 15
9.5.3 punktas ir A9 priedas, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (pakeitimas)
2015 4 8
9.5.3 punktas ir A4 ir A9 priedai, Europos Sąjungos palydovų centras: „ESPC“ pakeičiama „Satcen
2015 3 13
9.5.6 punktas ir A9 priedas: bendroji įmonė ECSEL (papildyta)
2015 2 5
5.1.1(c) punktas: EU Bookshop aprašas (pakeitimas)
2015 1 20
9.5.4 ir 9.6 punktai ir A9 priedai, vykdomosios agentūros: „Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomąją įstaigą“ keičiama į „Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomąją įstaigą“ (2014 12 17)
2015 1 16
9.5.3 ir 9.6 punktai ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos (agentūros): Bendra pertvarkymo valdyba (2015 1 1)
2015 1 1
1.2.2 punktas ir apibendrinamosios lentelės, aktų numeravimas (naujas metodas)

7.3.2 punktas ir A5 ir A7 priedai, Lietuva: valiuta „litas“ keičiama į „euro“

9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos (pakeitimas)

2014

2014 11 30
9.6 punktas ir A4 priedai, Europos politinės strategijos centras (2014 11 1)
2014 11 12
9.5.3 punktas ir A9 priedai, Europos policijos koledžas: būdvardis „Bramšilas“ keičiama į „Budapeštas“
2014 11 3
A5 priedas, Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičas: būdvardis „—“ keičiama į „Pietų Džordžijos ir Pietų Sandvičo“
2014 9 24
A5 priedas, Taivanas: ilgasis pavadinimas „Kinijos Respublika, Taivanas“ keičiama į „Taivanas“; pastaba (pakeitimas)
2014 9 4
A2 priedas, emblemos: Europos Vadovų Taryba ir Europos Sąjungos Taryba
2014 7 16
A2 priedas, emblemos: Europos aviacijos saugos agentūra
2014 6 27
Albanija (nauja šalis kandidatė)
2014 5 2
A2 priedas, emblemos: ENISA, ENNSC, FRA ir GSA; naujos emblemos: ACER, EBI, EERRI, EIOPA, ESMA ir eu-LISA
2014 4 9
9.5.3 punktas, decentralizuotosios įstaigos: struktūra
2014 3 7
9.5.3 punktas, decentralizuotosios įstaigos: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (atkelta iš 9.5.6 punkto)
2014 3 6
A2 priedas, emblemos: „Audito Rūmai“ ir „Europos Sąjungos palydovų centras“
2014 2 25
5.3 ir 5.4 punktai: katalogo duomenys
2014 1 27
9.5.3 punktas ir A4 ir A9 priedai: „Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra“ keičiama į „Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra“
2014 1 1
9.6 ir 9.5.4 punktai ir A4 ir A9 priedai, vykdomosios agentūros: „Konkurencingumo ir inovacijų vykdomoji įstaiga (EACI)“ keičiama į „Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga (EASME)“, „Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (EAHC)“ keičiama į „Vartotojų, sveikatos ir maisto programų vykdomoji įstaiga (Chafea)“ ir „Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra (TEN-T EA)“ keičiama į „Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga (INEA)“

7.3.2 punktas ir A5 ir A7 priedai, Latvija: valiuta „latas“ keičiama į „euro“

2013

2013 11 29
5.3.2 ir 5.11 punktai: autoriaus teisės
2013 11 6
9.5.3 punktas ir A4 ir A9 priedai, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras: „EMCDDA“ pakeičiama „ENNSC“
2013 10 23
9.5.6 punktas ir A9 priedai, kitos įstaigos: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (daugiau skaitykite…)
2013 8 26
5.9(c) punktas: Nuorodos į Teisingumo Teismo, Bendrojo Teismo ir Tarnautojų teismo bylas (pakeitimas)
2013 8 1
9.5.3 punktas ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos: eu-LISA (Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra) (daugiau skaitykite…)
2013 7 25
A5 priedas, Somalis: ilgasis pavadinimas „Somalio Respublika“ keičiama į „Somalio Federacinė Respublika“; pastaba (panaikinta)
2013 7 16
9.5.3 punktas ir A4 ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos: „Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra“ keičiama į „Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra“ (daugiau skaitykite…)
2013 7 1
7.1, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 ir 9.1.5 punktai; А7 ir A8 priedai: Kroatija (valstybė narė)

3.2, 7.2, 7.3.2, 9.1.4 ir 3.2.2 punktai: nauja kitų aktų nurodymo tvarka
2013 6 19
9.5.3 punktas ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos: Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (daugiau skaitykite…)
2013 6 13
9.5.3 punktas ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos: Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (daugiau skaitykite…)
2013 6 7
9.5.3 punktas ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos: Europos bankininkystės institucija (daugiau skaitykite…)
2013 6 4
A5 priedas, Jordanija: smulkusis piniginis vienetas „100 kiršų, 1 000 filių“ keičiama į „100 kiršų, [1 000 filių]“
2013 5 29
9.5.3 punktas ir A4 ir A9 priedai, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras: „ENNSC“ pakeičiama „EMCDDA“ (pakeitimas atšauktas 2013.11.06)
2013 5 27
5.1.1(c) punktas: EU Bookshop aprašas (pakeitimas)

5.3.1.(a) punktas: antraštinio lapo kita pusė (pakeitimas)
2013 5 24
9.5.3 punktas ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos: Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (daugiau skaitykite…)
2013 5 21
A5 priedas, Šri Lanka: sostinė „Kolombas“ keičiama į „Šri Džajavardenapura Kotė“
2013 4 30
9.5.3 punktas ir A4 ir A9 priedai, decentralizuotosios įstaigos: ACER ir GSA (daugiau skaitykite…)
2013 4 25
A5, A6 ir A7 priedai, „Birma / Mianmaras“ keičiama į „Mianmaras / Birma“
2013 4 18
A5 ir A7 priedai, Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos: valiuta „Šv. Elenos svaras“ keičiama į „Šv. Elenos svaras (Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salos); svaras sterlingų (Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos salos)“
2013 4 12
Priedas A1, Europos emblema: eisė naudotis tretiesiems asmenims (pakeitimas)
2013 3 12
A5, A6 ir A7 priedai, Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos: trumpasis pavadinimas „Šv. Elenos Sala“ keičiama į „Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos“, gyventojas, -a „Šv. Elenos Salos gyventojas, -a“ keičiama į „Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salų gyventojas, -a“ ir būdvardis „Šv. Elenos Salos“ keičiama į „Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salų“
2013 3 1
C priedas: dokumentai
2013 1 1
A5 ir A7 priedai, Zambija: valiuta „ZMK“ keičiama į „ZMW“

2012

2012 12 4
9.5.3 punktas ir A4 ir A9 priedai, Europos prieglobsčio paramos biuras: „EPPB“ pakeičiama „EASO“

A2 priedas, emblemos: EASO
2012 11 5
A2 priedas, emblemos: Europos išorės veiksmų tarnyba
2012 10 18
9.5.2 punktas ir A4 ir A9 priedai, Europos administravimo mokykla: „EAS“ pakeičiama „EUSA“
2012 10 1
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: „Regioninės politicos GD“ pakeičiama „Regioninės ir miestų politikos GD“
(… 23 kalbomis)
2012 9 1
A5 ir A7 priedai, Venesuela: valiuta „stiprusis bolivaras“ keičiama į „bolivaras“
2012 7 23
A2 priedas, emblemos: Europos cheminių medžiagų agentūra
2012 7 1
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: „Informacinės visuomenės ir žiniasklaidos GD“ (INFSO) pakeičiama „Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD“ (CNECT)
(… 23 kalbomis)
2012 3 1
Spausdintinės versijos leidybai skirtas atnaujintas tekstas (šis tekstas tampa naująja pagrindine versija)
2012 3 1
Serbija (šalys kandidatės)
A1 priedas, Europos emblema: kontaktai / Komisija (pakeitimas)
A2 priedas, emblemos: Europos gynybos agentūra (pakeitimas); vykdomosios agentūros (pakeitimas)
2012 2 29
2012 2 21
A5 priedas: Birma / Mianmaras, sostinė pavadinimas „Jangonas“ keičiamas į „Neipidas“
2012 1 30
A2 priedas, emblemos: Komisija
2012 1 17
A2 priedas, emblemos: Europos administravimo mokykla
2012 1 1
7.1.1 punktas ir A5 priedas: Vengrija, ilgasis pavadinimas „Vengrijos Respublika“ keičiamas į „Vengrija“

9.5.3 punktas, A2, A4 ir A9 priedai: pavadinimas „Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra“ (BŽKA) keičiamas į „Europos žuvininkystės kontrolės agentūra“ (EŽKA)

2011

2011 12 9
Kroatija (stojančioji valstybė)
2011 9 22
A5 priedas: Libija, ilgasis pavadinimas „Libijos Arabų Socialistinė Liaudies Džamachirija“ keičiamas į „Libija“
2011 8 26
A5, A6 ir A7 priedai, pavadinimas „Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“ keičiamas į „buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija“
2011 8 8
A5, A6 ir A7 priedai, Pietų Sudanas (nauja)
2011 6 30
A5 priedas: Birma / Mianmaras, trumpasis pavadinimas „Mianmaras“ keičiamas į „Birma / Mianmaras“; ilgasis pavadinimas „Mianmaro Sąjunga“ keičiamas į „Birma / Mianmaras“
2011 5 20
A2 priedas, emblemos: EPSO
2011 5 18
A5 priedas: Svalbardas ir Janas Majenas, ilgasis pavadinimas „Svalbardo ir Jano Majeno Salos“ keičiamas į „Svalbardas ir Janas Majenas“

A5 priedas: Majotas, ilgasis pavadinimas „Majoto Departamentinė Bendrija“ keičiamas į „Majotas“ (2011 m. kovo 31 d.Majotas tapo užjūrio departamentu ir regionu (DOM-ROM))
2011 4 20
A5 priedas: Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičas, sostinė; Somalis, ilgasis pavadinimas „Somalis“ keičiamas į „Somalio Respublika“
2011 4 19
A5 priedas: ilgasis pavadinimas (Majotas, Prancūzijos Polinezija, Sen Bartelemi, Sen Mertenas)
2011 4 16
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: FPI (pakeitimas)
2011 4 8
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: DEVCO (pakeitimas)
2011 3 30
A5 priedas: Fidžis, ilgasis pavadinimas „Fidžio Salų Respublika“ keičiamas į „Fidžio Respublika“
2011 3 14
A5 priedas: Niujė, ilgasis pavadinimas „Niujės Respublika“ keičiamas į „Niujė“
2011 2 28
Punktai: 7.1.1, šalys, 7.2.1, kalbos ir 7.3.2, valiutos; A7 priedas ir apibendrinamasis dokumentas „EU-27 ir šalys kandidatės“ (en, fr): nauja šalis kandidatė, 2010 12 17 (Juodkalnija)
2011 2 11
9.5.3 punktas ir A2, A4 ir A9 priedai: Pavadinimas „Europos pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) priežiūros institucija“ keičiamas į pavadinimą „Europos GNSS agentūra“
2011 2 10
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: RTD (pakeitimas), FPIS, DEVCO (papildyta), RELEX, DEV, AIDCO (panaikinta)
2011 1 24
A5, A6 ir A7 priedai, Olandijos Antilai: panaikinta; Kiurasao ir Sint Martenas tampa autonominėmis Nyderlandų Karalystės dalimis. (2010 10 10).
2011 1 19
9.5.3 punktas ir A8 priedas: EIGE (Europos lyčių lygybės institutas) — visoms kalbinėms versijoms bendra santrumpa
2011 1 6
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: atnaujinta (EMPL)
2011 1 1
7.3.2 punktas, A5 ir A7 priedai, valiutos: Estija (euro)

2010

2010 12 21
A2 priedas: nauja emblema (Europos lyčių lygybės institutas)
2010 12 13
7.1.1 punktas, Kipras, trumpasis pavadinimas, originalo kalba (Κύπρος)
2010 11 24
A4 priedas: prieinama tinklavietėje
2010 11 9
11 punktas: prieinama tinklavietėje
2010 11 5
9.6 punktas, Europos išorės veiksmų tarnyba
2010 10 27
A3 priedas: prieinama tinklavietėje
2010 10 7
A8 priedas, Europos išorės veiksmų tarnyba
2010 9 28
A5 ir A7 priedai, Nikaragva, visas valiuta „kordoba“ keičiama į „kordobos oras“
2010 8 26
9.6 punktas, Jungtinis tyrimų centras: santrumpa (JRC; visoms kalbinėms versijoms bendra santrumpa)
2010 8 11
A5 priedas, Marianos Šiaurinės Salos, sostinė pavadinimas „Garapanas“ keičiamas į „Saipanas“
2010 7 16
9.5.6 punktas ir A8 priedas: Europos prieglobsčio paramos biuras
2010 7 1
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: atnaujinta (HOME + JUST; DEV; ECHO)
2010 6 9
5.1, 5.2 ir 5.3 punktai: prieinama tinklavietėje
2010 3 29
A5 priedas: Šv. Elenos Sala, ilgasis pavadinimas „Šv. Elenos Sala ir Pavaldžios Teritorijos“ keičiamas į „Šv. Elenos, Dangun Žengimo ir Tristano da Kunjos Salos“
2010 3 25
4.3, leidinių tipai, ir 4.4 punktas, identifikatoriai: prieinama tinklavietėje
2010 3 24
A5 priedas: Nepalas, ilgasis pavadinimas „Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika“ keičiamas į „Nepalas“
2010 3 17
9.5.1 punktas ir A8 priedas: EDAPP (Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas)
2010 3 9
9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: atnaujinta (ENER, MOVE, CLIMA)

A2 priedas: nauja emblema (Europolas)
2010 3 8
A8 priedas, daugiakalbis sąrašas: Europos inovacijos ir technologijos institutas ir Euratomo tiekimo agentūrą

9.2, 9.3 ir 9.4 punktai: prieinama tinklavietėje
2010 3 2
A5 ir A7 priedai, valiutos: Turkmėnistanas (TMM, panaikinta)
2010 2 25
9.5.3 punktas ir A8 priedas: santrumpa „EMEA“ pakeičiama „EMA“
2010 2 24
A2 priedas: naujos emblemos (ETF ir Europos vaistų agentūra)
2010 2 15
9.5 punktas: prieinama tinklavietėje
2010 1 20
A8 priedas, daugiakalbis sąrašas: atnaujinta (Lisabonos sutartis)

9.6 punktas, Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: „Personalo ir administracijos GD“ pakeičiama „Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD“

2009

2009 12 17
A8 priedas: bendras įmones
2009 12 1
Amendments by the Treaty of Lisbon/
Modifications en raison du traité de Lisbonne:

see the summary document (en) / voir document de synthèse (fr)
2009 11 30
4.2 punktas: prieinama tinklavietėje
2009 11 11
A8 priedas: SESAR bendra įmonė
2009 10 14
A2 priedas: nauja emblema (Europos geležinkelių agentūra)
2009 9 30
9.6 punktas: santrumpa „PHEA“ pakeičiama „EAHC“, santrumpa „ERC“ pakeičiama „ERCEA“
2009 9 23
A8 priedas: nauja agentūra (Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra)
2009 9 2
4.1 punktas: prieinama tinklavietėje
2009 7 15
Pavadinimas „Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras“ keičiamas į pavadinimą „Europos Sąjungos leidinių biuras“ ir įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 d. (atnaujinta)
2009 7 10
A2 priedas: nauja emblema (Leidinių biuras)
2009 7 1
A5 ir A7 priedai, valiutos: Zimbabvė (ZWR, panaikinta)
2009 6 24
A2 priedas: naujos emblemos (ERC, FRA, REA)
2009 5 27
A5 priedas: Bolivija, oficialusis pavadinimas (pakeitimas)
2009 5 12
A5 ir A7 priedai: prieinama tinklavietėje
2009 4 21
A2 priedas: nauja emblema (Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra)
2009 3 19
A2 priedas: nauja emblema (EIF)
2009 1 1
7.3.2 punktas: Slovakija (euro)
 
9 skyrius, adresai, telefonų numeriai: rašymo taisyklių pakeitima.
Šis pakeitimas įsigalioja 2009 m. sausio d. visiems naujiems tekstams. Esamos priemonės (dokumentai, tinklalapiai, duomenų bazės…) turės būti adaptuotos laipsniškai.
Atnaujinus medžiagą, turinys pakeistas taip:
  Sena Nauja
Adresai 7.1.3 9.1 (9.1.1–9.1.5)
Elektroniniai adresai 9.3 9.2
Telefonų numeriai 9.2 9.3
Bibliografija
Nuorodos į Oficialųjį leidinį
9.1
9.4
9.4

2008

2008 9 17
A6 priedas: prieinama tinklavietėje
2008 9 8
8 skyrius: prieinama tinklavietėje
2008 9 1
A2 priedas: nauja emblema (Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras)
2008 7 25
A2 ir A8 priedai: nauja agentūra (Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo)

A2 priedas: nauja emblema (Europos gynybos agentūra)
2008 7 16
7.3.1 ir 7.3.3 punktai: prieinama tinklavietėje
2008 7 11
A8 priedas: Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra
2008 6 5
A8 priedas: prieinama tinklavietėje
2008 5 30
A2 priedas: prieinama tinklavietėje
2008 4 24
7.3.2 punktas: prieinama tinklavietėje
2008 4 23
7.2.3 ir 7.2.4 punktai: prieinama tinklavietėje
2008 4 2
7.1.1, 7.1.2, 7.2.1 ir 7.2.2 punktai: prieinama tinklavietėje
2008 3 6
6 skyrius: prieinama tinklavietėje
2008 1 29
A1 priedas: prieinama tinklavietėje

2007

2007 11 30
IV dalis (Leidiniai lietuvių kalba):
tinklalapiai parengti ir čia pateikiama nauja PDF versija.

I dalis (Oficialusis leidinys) + IV dalis (Leidiniai lietuvių kalba): šios dalys užbaigtos ir rengiami tinklalapiai. Šiuo metu prieinama PDF versija (galutinis tekstas).
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis